Skip to main content

Arnold Jansen op de Haar

Arnold Jansen op de Haar

Arnold Jansen op de Haar author for Holland Park PressArnold was born in 1962 in Nijmegen, the Netherlands.

In 2021, his much anticipated, new novel Schurft was published in Dutch.

His poetry collection, Het refrein van andermans leven, was published in Dutch in 2016, and the English translation in 2017.

Arnold’s poems have been widely published in literary magazines including De Gids, Het Liegend Konijn, Extaze , Maarstaf, Zoetermeer, Passionate and de Poëziekrant.

His poems have been featured in anthologies such as De 100 beste gedichten van 2002, published by De Arbeiderspers and edited by Gilles Dorleijn and in landmark Dutch anthology De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten, edited by Gerrit Komrij, published by Bert Bakker; and in 10 voor 10, Ten Extaze poets for the 2010s, 2019, Extaze

Martin Ros gave Jansen op de Haar his first break by publishing one of his poems in literary magazine Maatstaf.

His debut novel De koning van Tuzla, a fictional account of his experiences during the Bosnian conflict, was published in 1999 by De Arbeiderspers.

This was followed by the publication of the poetry collection Soldatenlaarzen, a companion to his debut novel, by J.M. Meulenhof in 2002.

In 2004, Arnold received a commission from the Arnhem Public Library to write a non-fiction book: Van Jan Cremer tot Herman Koch; een literaire wandeling door Arnhem. (From Jan Cremer to Herman Koch; A literary walk through Arnhem).

In 2006, Jansen op de Haar wrote De Twaalfde Man, together with Gouden Strop (Dutch crime award) winner Jac. Toes. It was a daily serial during the FIFA World Cup in 2006 and, later that year, it was published as a crime novel by publishing house De Geus.

Holland Park Press was founded in 2009 and, from the start, Arnold was closely involved as one of the founding authors and its editor. In 2014, he moved from Arnhem to London and since 2022 he lives in Amersfoort, the Netherlands.

In the last few years, Soldatenlaarzen was republished for Dutch readers with a new title: Joegoslavisch requiem, and for the first time in an English translation by Paul Vincent entitled Yugoslav Requiem.

In addition, Holland Park Press republished De koning van Tuzla, and in 2010 this novel was published in English: King of Tuzla.

Arnold’s new novel Engel was published for Dutch readers in December 2009. Two years later it was translated into English with the title Angel.

From 1999 to 2009, Arnold Jansen op de Haar wrote weekly columns for Dutch newspaper De Gelderlander.

Since October 2009, he writes a writes a wide-ranging topical column for the online Holland Park Press magazine.

For nine years, Arnold was a creative writing tutor at Kunstbedrijf Arnhem. Several of his students have now been published by mainstream publishing houses.

Before Arnold became a full time writer, he had another successful career. He studied at the Dutch Royal Military Academy and, until 1995, he served in the Dutch army. He became a red beret and was a company commander during the conflict in Bosnia.

Arnold werd in 1962 geboren in Nijmegen.

In 2021 verscheen zijn langverwachte, nieuwe roman Schurft.

In 2016 verscheen zijn recentste dichtbundel, Het refrein van andermans leven.

Arnolds gedichten verschenen in tal van literaire tijdschriften, waaronder De Gids, Het Liegend Konijn, Extaze, Maatstaf, Zoetermeer, Passionate en de Poëziekrant.

Zijn gedichten werden o.a. opgenomen in De 100 beste gedichten van 2002, De Arbeiderspers, samenst. Gillis Dorleijn; in De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw in 1000 en enige gedichten, samenst. Gerrit Komrij, uitgeverij Bert Bakker; en in 10 voor 10, Tien Extaze-dichters van de jaren tien, 2019, Extaze.

Martin Ros gaf hem in 1996 zijn eerste doorbraak door een van zijn gedichten te publiceren in het literaire tijdschrift Maatstaf.

In 1999 werd zijn debuutroman De koning van Tuzla gepubliceerd bij De Arbeiderspers.

Dit werd in 2002 gevolgd door de publicatie van de dichtbundel Soldatenlaarzen bij J.M. Meulenhoff.

In 2004 schreef hij voor de Arnhemse Bibliotheek een non-fictie boek met de titel Van Jan Cremer tot Herman Koch; een literaire wandeling door Arnhem.

In 2006 schreef hij met thrillerschrijver en Gouden Stropwinnaar Jac. Toes De twaalfde man, dat eerst als een dagelijks feuilleton verscheen tijdens het WK Voetbal 2006, en later dat jaar werd gepubliceerd bij uitgeverij De Geus.

In 2009 werd Holland Park Press opgericht, waarbij Arnold vanaf het begin nauw betrokken was, als auteur en redacteur. In 2014 verhuisde hij van Arnhem naar Londen en sinds 2022 woont Arnold in Amersfoort.

In de afgelopen jaren werd Soldatenlaarzen opnieuw uitgebracht voor Nederlandse lezers, onder de nieuwe titel Joegoslavisch requiem; en voor het eerst ook in het Engels als Yugoslav Requiem, naar het Engels vertaald door Paul Vincent.

Holland Park Press heeft tevens een heruitgave gepubliceerd van de roman De koning van Tuzla, die in 2010 ook in Engelse vertaling is verschenen.

De roman Engel verscheen in december 2009 voor Nederlandse lezers. En werd twee jaar later vertaald in het Engels als Angel.

Arnold was columnist voor dagblad De Gelderlander van 1999 tot 2009.

Voor Holland Park Press schrijft hij een column in het online Holland Park Press magazine.

Arnold was negen jaar lang docent creatief schrijven bij Kunstbedrijf Arnhem. Een aantal van zijn cursisten is reeds gedebuteerd.

Voor hij schrijver werd had hij een andere carrière. Hij volgde de opleiding tot beroepsofficier aan de KMA. Tot 1995 vervulde hij diverse functies in het leger. Hij werd rode baret en was compagniescommandant tijdens het conflict in Bosnië.