Skip to main content

Uproar in the Czar Peter House

Rumoer in het Tsaar Peterhuisje

October 18, 2013

By Arnold Jansen op de Haar

Wonderful, this Netherlands–Russia year: 400 years of bilateral relations. It was supposed to be a celebration but it has deteriorated into quite a disaster. Like two drunken uncles having a punch-up at your wedding. Well, the Netherlands has apologised for arresting a Russian diplomat.

It was a shame, though, that the next day the Dutch Foreign Secretary, Frans Timmermans, wrote on his Facebook page that Edith Piaf’s ‘Non, je ne regrette rien’ was his favourite song. At last we have a foreign secretary with a talent for languages, only for him to say in French: ‘No, I don’t regret a thing.’

Back to the Russian diplomat. His wife had run into a row of cars whilst drunk, and apparently he himself has abused his children. The diplomat denied the latter accusation and, besides, under the Treaty of Vienna you’re not allowed to arrest a diplomat. Call it a police error.

This week a Dutch diplomat in Moscow was assaulted in his home. The Russian authorities are ‘investigating’, because they’re not involved, of course. In the meantime, the Russians have ordered extra tests on imported Dutch seed potatoes and dairy products. The crew of the Dutch-flagged Greenpeace ship Arctic Sunrise, too, are still in custody. And there are strong protests in the Netherlands against Russian anti-gay policies. Shouldn’t we boycott the Olympic Winter Games in Sochi?

The Russians are obviously confused about this Greenpeace ship, because it had a rainbow painted on its side, coincidentally also the flag of the gay movement. It made the Russians think of a kind of gay parade in the Arctic Ocean. ‘Luckily they were heavily clothed,’ a sailor in the Russian Navy said to his mother.

Maybe we should put Putin in the Czar Peter House, which is located in Zaandam. Czar Peter the Great stayed a week in this house during the summer of 1697. He was in the Netherlands to learn the trade of ship’s carpenter. Actually, quite a good idea: make Putin build a boat for Gay Pride. And who would be his master? Well, Frans Timmermans, of course!

Meanwhile the Chinese are keeping very quiet. The Chinese authorities execute more people than all the other countries in the world combined, but one doesn’t talk about that.

The Netherlands isn’t that liberal with apologies, either. In September, the Dutch Ambassador in Indonesia offered his apologies for the fact that innocent men were executed on a large scale in the Dutch East Indies. They had found ten widows and they received 20,000 euros each. Ten widows! But, generously, the Dutch government declared that they represented all who had been widowed at that time. When did these massacres take place? Between 1945 and 1949! I would wait a while before inaugurating a Netherlands–Indonesia year.

At the end of the year the Sinterklaas Agreement will be signed, covering Zwarte Piet and gays.

First I had better explain Zwarte Piet to our foreign readers. He is Sinterklaas’s servant. Sorry, friend, of course. Sinterklaas is a bishop from Turkey. Sorry, Spain. Pakjesavond (parcels’ eve, St Nicholas’ Eve) is celebrated on 5 December every year. Everyone gets presents. Sinterklaas is a genuine lover of children. No, not a paedophile. The focal point of the debate is that Zwarte Piet is a blacked-up white person with big painted red lips.

In spite of all this, the vast majority of Dutch people very much enjoy celebrating Sinterklaas. I must admit, hesitantly, so do I. Even though my own Sinterklaas helper passed away this year.

But this big debate about Zwarte Piet undermines the liberal amounts of moral superiority my country and I claim for ourselves.

This Sinterklaas Agreement will be a tough job to explain. Before you know it, during a summit in the Czar Peter House, Zwarte Piet will be sacrificed for better gay policies in Russia. Or vice versa. Maybe the Chinese can intervene.

Do you know who I’m going to protest against? Against a rather overweight man in a red suit, who is sponsored by Coca-Cola, calls himself Father Christmas and thinks he is a kind of Jesus.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Heerlijk, zo’n Nederland-Ruslandjaar, 400 jaar wederzijdse betrekkingen. Het zou een feest worden. Maar inmiddels is het behoorlijk uit de hand gelopen. Alsof twee dronken ooms op je bruiloft op de vuist gaan. Zo heeft Nederland excuses aangeboden voor de arrestatie van een Russische diplomaat.

Alleen jammer dat de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans een dag later op zijn Facebookpagina schreef dat ‘Non, je ne regrette rien’ van Edith Piaf zijn favoriete nummer was. Heb je eindelijk een talenwonder als Minister van Buitenlandse Zaken, zegt hij in het Frans: ‘Nee, ik heb er geen spijt van.’

Terug naar de Russische diplomaat. Zijn vrouw had dronken een rijtje auto’s geramd en hijzelf zou zijn kinderen mishandeld hebben. Maar dat laatste ontkende de diplomaat en bovendien, een diplomaat mag je volgens het Verdrag van Wenen niet arresteren. Foutje van de politie.

Deze week is er een Nederlandse diplomaat in Moskou in zijn huis in elkaar geslagen. De Russen gaan het ‘uitzoeken’, want de Russische overheid heeft er natuurlijk niks mee te maken. Inmiddels worden onze pootaardappelen en zuivelproducten aan strenge Russische inspecties onderworpen. Ook de bemanning van het onder Nederlandse vlag varende Greenpeace-schip Arctic Sunrise zit nog vast. En in Nederland wordt fel geprotesteerd tegen het anti-homobeleid van de Russen. Moeten we wel naar de Olympische Winterspelen in Sotsji?

Die Russen hebben zich natuurlijk vergist met dat Greenpeace-schip. Omdat er een regenboog op de zijkant was geschilderd. Toevallig ook de vlag van de homobeweging. De Russen dachten aan een soort gay parade in de Noordelijke IJszee. ‘Ze waren gelukkig wel dik aangekleed,’ zei een matroos van de Russische marine tegen zijn moeder.

Misschien moeten we Poetin een weekje in het Tsaar Peterhuisje stoppen. Dat staat in Zaandam. Tsaar Peter de Grote verbleef in de zomer van 1697 een week in dat huisje. Hij was in Nederland om het vak van scheepstimmerman te leren. Op zich wel een goed idee: Poetin een boot laten timmeren voor de Gay Pride. En wie zijn leermeester wordt? Frans Timmermans natuurlijk!

Ondertussen houden de Chinezen zich heel stil. In China worden van staatswege meer mensen geëxecuteerd dan in de rest van de wereld samen, maar daar hoor je weinig over.

Zelf is Nederland ook niet zo scheutig met excuses. In september bood de Nederlandse ambassadeur in Indonesië excuses aan voor het feit dat er op grote schaal onschuldige mannen waren geëxecuteerd in Nederlands-Indië. Men had tien weduwen gevonden en die kregen elk 20.000 euro. Tien weduwen! Maar het zou gelden voor alle weduwen uit die tijd, verklaarde de regering ruimhartig. Wanneer de slachtingen plaatsvonden? Tussen 1945 en 1949! Ik zou nog even wachten met het Nederland-Indonesiëjaar.

Eind van het jaar wordt het Sinterklaasakkoord gesloten, over Zwarte Piet en homo’s.

Misschien moet ik voor buitenlandse lezers even uitleggen wie Zwarte Piet is. Dat is de knecht van Sinterklaas. Sorry, vriend natuurlijk. Sinterklaas is een bisschop uit Turkije. Sorry, Spanje. Elk jaar wordt in Nederland op 5 december Pakjesavond gevierd. Dan krijgt iedereen cadeautjes. Sinterklaas is een echte kindervriend. Nee, geen pedofiel. En nou is het punt van discussie dat Zwarte Piet zwart geschminkt is, met dikke rode lippen.

En toch vindt in Nederland de overgrote meerderheid dat een hartstikke leuk feest. Ik moet schoorvoetend toegeven: ik ook. Al is dit jaar mijn eigen oude hulpsinterklaas overleden.

Maar die hele discussie over Zwarte Piet zet de morele superioriteit waar ik en mijn land zo ruim over beschikken ook een beetje op de helling.

Dat Sinterklaasakkoord wordt nog een hele kluif om uit te leggen. Voor je het weet wordt tijdens de topontmoeting in het Tsaar Peterhuisje Zwarte Piet opgeofferd voor een beter homobeleid in Rusland. Of andersom. Misschien kunnen de Chinezen bemiddelen.

Weet je tegen wie ik ga protesteren? Tegen een iets te dikke vent in een rood pak die zich gesponsord door CocaCola Kerstman noemt en denkt dat hij een soort Jezus is.

© Arnold Jansen op de Haar