Skip to main content

Turtle Doves

Tortelduiven

May 16, 2012

By Arnold Jansen op de Haar

David Cameron sometimes signed his emails to Rebekah Brooks, former editor of the News of the World tabloid, with LOL. David was under the impression that it meant Lots of Love.

He stopped using it after Rebekah explained to him that nowadays it’s normally used to indicate something is funny: Laughing Out Loud.

Still, it is a form of flirting. Was his wife Sam aware of this? Actually, I’d like to send her a very long email; no previous British prime minister had such a lovely wife.

If I get a message or email from a woman signed off with love, it’s enough to get me a bit excited. Maybe this is a difference between men and women.

In any case, it’s quite difficult to sign off a message correctly. I rarely use ‘love’, and if I do I mean it in the romantic sense, to be used only in special cases.

I try to follow the sender, so if someone writes ‘best wishes’, I respond with ‘best wishes’. It’s rather unfortunate if someone doesn’t quite return the same wishes.

Things can already start going wrong with the salutation. Recently I received this one: ‘Dear Arnold Jansen, I’m just omitting the rest of your name.’ Whatever else they say, they’ve lost me, though it provides plenty of opportunity to do something creative with the sender’s name in reply.

The well-known Dutch writer Gerard Reve was in the habit of beginning letters to the authorities, such as the Inland Revenue, with ‘Dear Old Mouse’. Also quite good.

So according to David Cameron LOL stands for Lots of Love, maybe because he was allowed to ride Rebekah’s retired police horse. That’s wonderful, a retired police horse: you immediately want to know the details – find out its name, for example. But I think the main reason was that he wanted to stay in her good books.

That’s one of the topics of the Leveson inquiry: the relationship between the press and politicians. It’s rather a strange inquiry: there are always close connections between politicians and journalists. Besides, isn’t privacy of correspondence more important than this inquiry? Isn’t the entire inquiry a form of information hacking?

The Leveson inquiry also reminds me of Prince Charles. Twenty years ago he and Camilla were phone hacking victims, but that didn’t trigger an inquiry. It started in Australia, when just about all the newspapers reported that the prince wanted to be her tampon. He even wanted to be reincarnated as her tampon.

This fits in very well with Oliver Sacks’s book: The Man Who Mistook His Wife for a Hat.

The man who identified himself with a tampon presented the weather on BBC Scotland last week. Actually, he did very well: as usual, the weather was atrocious in Scotland, but nonetheless he cheered you up.

Turtle doves put odd things in writing, things that shouldn’t see the light of day. Turtle doves try to outdo each other and occasionally wreck a few metaphors. Or they write about quite personal facts, for example that you’re a … bear.

In the meantime, all is not well with turtle doves in England – I’m talking now about the genuine article. Each spring fewer of them return from Africa. They are monogamous but now, of course, they’re afraid that everything they coo to each other will be publicised.

One of the oldest sentences in Dutch is from the third quarter of the eleventh century and goes like this: Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu uuat unbidan uue nu. Translated into modern Dutch it amounts to: ‘All the birds have started nesting, except you and me. So what are we waiting for?’

It could well have been a lovesick monk trying out his quill in the margin of a Latin manuscript. The misery began with two turtle doves.

Lots of Love.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press


You can leave your comment on our forum.

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
David Cameron stuurde berichten naar de ex-hoofdredacteur van de schandaalkrant News of the World Rebekah Brooks en ondertekende die soms met LOL. David dacht dat het Lots Of Love (heel veel liefs) betekende.

Hij stopte ermee nadat Rebekah hem had uitgelegd dat het tegenwoordig meestal gebruikt wordt om aan te geven dat iets grappig is: Laughing Out Loud (lachen, joh).

Het is toch een vorm van flirten. Zou zijn vrouw Sam ervan geweten hebben? Die zou ik trouwens wel eens een hele lange e-mail willen sturen. Niet eerder had een Britse premier zo’n leuke vrouw.

Als ik een bericht of een e-mail van een vrouw krijg en er staat liefs onder, dan raak ik al een beetje opgewonden. Misschien werkt dat anders bij mannen dan bij vrouwen.

Sowieso lastig om iets onder je bericht te zetten. Zelf onderteken ik zelden met ‘liefs’. Als ik ‘liefs’ schrijf, bedoel ik ook gewoon liefs, in de romantische zin. Alleen voor speciale gevallen.

Ik spiegel zoveel mogelijk. Dus als iemand ‘hartelijke groet’ schrijft, dan schrijf ik ook ‘hartelijke groet’ terug. Het meest lullige is het als iemand je net iets minder hartelijk teruggroet.

Het kan al bij de aanhef misgaan. Laatst kreeg ik deze: ‘Beste Arnold Jansen, ik sla de rest van je achternaam even over.’ Dan kan men daarna van alles zeggen maar dan ben ik al afgehaakt. Het biedt wel talloze mogelijkheden om bij het terugschrijven ook iets met de naam van de ander te doen.

De bekende Nederlandse schrijver Gerard Reve begon brieven aan de autoriteiten, zoals de Rijksbelastingen, vaak met ‘Oude Muis’. Ook mooi.

David Cameron bedoelde met LOL dus ‘lots of love’. Mogelijk omdat hij eerder op het ‘gepensioneerde politiepaard’ van Rebekah had mogen rijden. Heerlijk, zo’n gepensioneerd politiepaard. Je wilt er alles over weten. Hoe het paard heet bijvoorbeeld. Maar het ging er denk ik toch vooral om dat hij haar gunstig wilde stemmen.

Daar gaat in Engeland het Leveson-onderzoek o.a. over, over de band tussen pers en politiek. Een beetje een raar onderzoek. Er zijn altijd innige banden tussen politici en journalisten. En ik denk ook: is het briefgeheim niet belangrijker dan dat onderzoek? Is dat hele onderzoek niet een vorm van afluisteren?

Ik moet bij het Leveson-onderzoek ook aan prins Charles denken. Twintig jaar geleden werd een telefoongesprek tussen hem en Camilla afgeluisterd. Daar is nooit onderzoek naar gedaan. Het begon in Australië, maar zo ongeveer elke krant nam over dat de prins graag haar tampon wilde zijn. Hij wilde zelfs reïncarneren als haar tampon.

Het past in dat boek van Oliver Sacks: The Man Who Mistook His Wife for a Hat (De man die zijn vrouw voor een hoed hield).

De man die zichzelf voor een tampon aanzag presenteerde vorige week het weer op de Schotse BBC. Dat deed hij trouwens erg goed. Het was zoals gewoonlijk slecht weer in Schotland maar je werd er toch heel vrolijk van.

Tortelduiven schrijven hele rare dingen. Dingen die je beter niet openbaar kunt maken. Tortelduiven proberen elkaar te overtreffen en dan gaat er wel eens iets mis met de metaforen. Of je schrijft hele intieme dingen. Dat je zelf een ….. beer bent bijvoorbeeld.

Ondertussen gaat het met de tortelduiven in Engeland niet goed. Ik bedoel de echte tortelduiven. Er komen er ieder voorjaar minder terug uit Afrika. Ze zijn monogaam, maar ze zijn natuurlijk toch bang dat alles wat ze elkaar in het oor kwetteren openbaar wordt gemaakt.

Een van de oudste zinnen in het Nederlands is uit het derde kwart van de 11de eeuw en luidt: Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c) (a)nda thu uuat unbidan uue nu. In modern Nederlands betekent dat zoiets als: Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve jij en ik. Waar wachten we nog op?

Mogelijk was het een verliefde monnik die in de kantlijn van een Latijns manuscript zijn ganzenveer probeerde. De ellende begon met twee tortelduiven.

Heel veel liefs.

© Arnold Jansen op de Haar

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();
U kunt reageren op ons forum.

Eerdere columns: