Skip to main content

The Flying Cigar

De vliegende sigaar

August 8, 2010

By Arnold Jansen op de Haar

During the Second World War, Winston Churchill considered it prudent not to disclose an alleged UFO sighting because it would create a panic and be detrimental to the Christian faith. When it made the headlines this week, bookmakers immediately increased the odds by 20 percent for David Cameron or Barack Obama to acknowledge the existence of extraterrestrials within the year.

 

A believer in UFOs needs very little encouragement. Rumours about a 1974 incident in North Wales haven’t died down and the government has been accused of covering up the disappearance of extraterrestrial corpses after their spaceship crashed. It is very likely to have been yet another meteorite.

 

This is also called ‘Welsh Roswell’, after the famous event in 1947 in New Mexico. ‘Welsh Roswell’, that is a bit like being the Elvis Presley from Pontypool.

 

Once I took a two week writing holiday in a fake nineteenth century castle with views of the Menai Strait in North Wales. At the end of the first week I ended up in a pub. The weekly karaoke evening was in full swing.

 

On one side, a row of silent girls studied the list of songs. When I entered, everyone turned to look at me. After three pints, I pondered about joining in with ‘New York, New York’, but on looking at the regulars, I realised that this might well have caused a Menai Bridge incident. I am talking about being unceremoniously thrown off the bridge.

 

From a Gallup poll held in 1996, it emerged that 71 percent of Americans believed that the US government has more information about UFOs than it is willing to admit. Even in 1991, four million Americans were convinced that they had been abducted by extraterrestrials.

 

In 2000, in response to a revealing TV documentary, 28 percent of Americans were quite sure that we had never landed on the moon. This idea has become received wisdom. During an episode of the Da Ali G Show, Sacha Baron Cohen, in the guise of Ali G, asks former astronaut Buzz Aldrin: ‘Is it true that the moon doesn’t really exist?’

 

Figures alone do not mean much. For example, there are millions of Americans who think Lady Gaga is a man and that Ali G is a genuine person.

 

To top it all, there is the Jimmy Carter UFO Incident from 1969; during a meeting of the local Lyons Club in Leary, Georgia, Jimmy Carter spotted a UFO. He didn’t immediately associate it with creatures from outer space but yet it was something he couldn’t explain. According to Carter there were at least ten to twelve witnesses.

 

Years later during an investigation, with the exception of Carter, they couldn’t locate any other witnesses, apart from just one person who could only vaguely remember something of the event.

 

In the course of the 1976 presidential elections, the world famous peanut farmer from Georgia stated that he would fully disclose any records about the possible existence of UFOs. After he was elected president, he refused to discuss the subject because of security issues. Look, this doesn’t help. From a retrospective point of view, Winston Churchill made a sound decision.

 

For one reason or another I do believe that UFOs are mostly spotted by people who do not believe in God. People who do believe in God are already familiar with inexplicable matters such as: feeling the presence of a deceased person, a miraculous recovery, the power of blessed water from Lourdes or the appearance of the Virgin Mary. Personally, I feel much more comfortable with this than with UFOs.

 

It is quite possible for extraterrestrial life to exist but I find it hard to believe that such an intelligent form of life would visit us in something as mundane as a flying saucer. Why not set out for Mars by scooter?

 

If God has a sense of humour He will return to earth in a flying saucer. Or at the very least in a flying cigar, written on it in big letters: ‘Greetings from Winston’. I must admit, I do not believe in UFOs but I do believe in the life hereafter.


© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press
 
You can leave your comment on our forum.
 
Previous columns:
Winston Churchill vond het verstandig om een vermeende UFO-waarneming uit de Tweede Wereldoorlog niet openbaar te maken omdat het paniek zou veroorzaken en het christelijk geloof kon aantasten. Toen dat deze week in het nieuws kwam verklaarden de wedkantoren onmiddellijk dat de kans dat David Cameron of Barack Obama binnen het jaar bekend zal maken dat er buitenaardse wezens bestaan met 20 procent was toegenomen.

De UFO-gelovige heeft slechts de geringste aanmoediging nodig. Zo spreekt men nog altijd van een incident in Noord-Wales in 1974 waarbij de overheid na het neerstorten van een ruimteschip de dode lichamen van buitenaardse wezens zou hebben verdonkeremaand. Het zal wel weer een meteoriet zijn geweest.

Men spreekt hier van het ‘Welsh Roswell’, naar het beroemde geval uit 1947 in New Mexico. ‘Welsh Roswell’, dat klinkt toch een beetje als de Elvis Presley uit Pontypool.

Ik heb eens twee weken voor een schrijfvakantie in een negentiende-eeuws nepkasteel met uitzicht op Menai Strait in Noord-Wales doorgebracht. Aan het einde van de eerste week belandde ik in een pub. De wekelijkse karaoke-avond was in volle gang.

Langs de kant zat een rij zwijgende meisjes de lijst met liedjes door te nemen. Toen ik binnenstapte draaiden alle aanwezigen hun hoofd naar de deur. Na drie pinten overwoog ik om zelf ‘New York, New York’ ten gehore te brengen maar één blik op de clientèle deed mij beseffen dat dit mogelijk zou leiden tot een Menai Bridge Incident. Ik bedoel: dat ze me van de brug zouden sodemieteren.

Uit een Gallup-onderzoek in 1996 kwam als resultaat dat 71 procent van de Amerikanen denkt dat de Amerikaanse overheid meer over UFO’s weet dan ze toegeeft. En vier miljoen Amerikanen dachten reeds in 1991 ontvoerd te zijn geweest door buitenaardse wezens.

In 2000 dacht 28 procent van de Amerikanen na een onthullende tv-documentaire zelfs dat we nooit op de maan waren geweest. Sindsdien heeft dat idee postgevat. In een aflevering van Da Ali G Show vraagt Sacha Baron Cohen als Ali G. aan astronaut Buzz Aldrin: ‘Is het waar dat de maan eigenlijk niet bestaat?’

Cijfers zeggen niet zo veel. Zo zijn er ook miljoenen Amerikanen die denken dat Lady Gaga een man is en Ali G. echt bestaat.

En dan is er nog het Jimmy Carter UFO Incident uit 1969 waarbij Jimmy Carter tijdens een bijeenkomst van de plaatselijke Lions Club in Leary, Georgia, een UFO zag. Hij dacht niet direct aan buitenaardse wezens maar het was iets wat hij niet kon verklaren. Er zouden volgens Carter tien of twaalf getuigen zijn geweest. Toen er jaren later een onderzoek werd ingesteld kon men naast Carter slechts één persoon vinden die het zich kon herinneren, en dan nog vaag.

Bij de presidentsverkiezingen in 1976 zei de wereldberoemde pindaboer uit Georgia dat hij als president volledige openheid zou geven over het eventuele bestaan van UFO’s. Eenmaal president wilde hij er niet meer over praten, vanwege ‘defensieredenen’. Kijk, dat helpt niet. Met terugwerkende kracht heeft Winston Churchill verstandig gehandeld.

Op de een of andere manier denk ik dat vooral mensen die niet in God geloven UFO’s zien. Mensen die in God geloven zijn bekend met onverklaarbare zaken zoals de voelbare aanwezigheid van een overleden persoon, een wonderbaarlijke genezing, de kracht van Lourdeswater of een Mariaverschijning. Persoonlijk vind ik dat prettiger dan een UFO.

Het is heel goed mogelijk dat er buitenaards leven bestaat maar het lijkt me sterk dat een intelligente levensvorm die ons kan bereiken voor zoiets simpels als een vliegende schotel kiest. Neem dan gelijk de brommer naar Mars.

Als God humor heeft keert hij met een vliegende schotel terug op aarde. Of in een vliegende sigaar met daarop in grote letters de tekst: ‘Groeten van Winston’. Ik geloof namelijk niet in UFO’s maar wel in een hiernamaals.

© Arnold Jansen op de Haar

U kunt reageren op ons forum.
 
Eerdere columns: