Skip to main content

Self-Help Book

Zelfhulpboek

January 17, 2013

By Arnold Jansen op de Haar

Sometimes I find myself longing to write a self-help book. The most wonderful challenge is to write a self-help book about something you don’t know a thing about, such as: How to Survive as a Princess.

Tip 1: Don’t praise your portrait straight away, even if you did study history of art at St Andrews. Follow your grandmother-in-law’s example: give a friendly nod but remain noncommittal. Tip 2: Go easy with the Carmen Hair Curler.

On Friday, David Cameron travels to the Netherlands to give a speech about Europe. It makes me want to write a self-help book about Europe: Europe for the British. Point 1: Germany is always the boss, except when it has just lost a war. Point 2: The United Kingdom was right in realising that the euro lacked a sound political platform. Point 3: Europe needs the United Kingdom much more than the United Kingdom needs Europe. Point 4: The United Kingdom is crucial to balancing political forces in Europe, and this will eventually benefit the United Kingdom. Point 5: Those who want to know how the UK would look without the EU should try to remember how an average British meal tasted before 1973. Think back to Monty Python and SPAM. Point 6: Scotland is no more ‘European’ than England; it’s primarily more Scottish. Point 7: Herman van Rompuy may well look like a local bank manager, but he’s quite harmless: he’s president of the European Council. Point 8: In case war does break out after all, keep Boris Johnson close at hand to sort things out.

Self-help books addressing relationship problems are the most amusing. They could all have the same subtitle: How to state the obvious in twelve steps. Don’t fall for it, especially when it claims to be written by ‘the world’s best-known relationship therapist’. All the more so if this person proclaims: ‘Quarrelling is a form of protest against the loss of emotional connection.’

I could write self-help books about things I do know about. I’m thinking of: Ten Ways to Avoid Having Guests and Avoid Visiting Friends. Or: How to Prevent Familiarities by Shop Assistants. Tip 1: Alternate between shops on a regular basis. 

I don’t think they have a big potential readership.

The self-help book I would really love to write is: Why Certain Things are More Important than Others. Take DIY: a major part of life already consists of waiting, shopping, sleeping and removing hair from the shower plughole. Why would you spend your remaining time on DIY?

Instead, put your time in developing your talents. Well, you need to be able to identify your strong points. A lot of talent is wasted by athletes who do not reach the top.

Recently, I watched the 56 Up documentary, which has been following a group of children from the age of seven. The main premise of the programme makers was that the social class you are born into determines your degree of success in life. The documentary monitors the children every seven years, and they’re now 56.

My favourite is Neil. At the age of 28, he was homeless and wandering along the west coast of Scotland. From time to time he stayed in a caravan, and he didn’t seem to be in the best of mental health. In the end, when he was about 42, Bruce, who was also featured in the series, took him under his wing. And in 56 Up it seems that Neil has finally found his vocation: politics. He still walks with an odd hopping gait and writes every day – although he doesn’t actually know if there is anyone who wants to read it.

56 Up is about making a career and finding love, about success and failure. Still, 56 Up works like a kind of self-help book. A self-help book which says: you’re your own self-help book. We all mess about, and we can only try to make the best of it. Of course, 56 Up isn’t a self-help book; it feels more like a novel. Novels deal with real life, whereas self-help books chase an illusion.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Soms krijg ik ontzettend zin om een zelfhulpboek te schrijven. Het leukste is natuurlijk om een zelfhulpboek te schrijven over iets waar je helemaal geen verstand van hebt. Bijvoorbeeld: Hoe overleef ik als prinses.

Tip 1: Zeg nooit onmiddellijk dat het portret dat van je geschilderd is, geweldig is. Zelfs niet als je kunstgeschiedenis hebt gestudeerd in St. Andrews. Neem een voorbeeld aan de oma van je man: knik vriendelijk maar houd je altijd op de vlakte. Tip 2: Doe een beetje rustig aan met je Carmen haarkrultang.

David Cameron komt vrijdag naar Nederland om een speech over Europa te houden. Ik krijg dan zin om een zelfhulpboek te schrijven over Europa: Europa voor Britten. Stelling 1: Duitsland is altijd de baas, behalve als het net een oorlog heeft verloren. 2: Het Verenigd Koninkrijk zag terecht dat de euro geen goede politieke basis had. 3. Europa heeft het Verenigd Koninkrijk harder nodig dan het Verenigd Koninkrijk Europa. 4. Het Verenigd Koninkrijk is nodig voor de balans in Europa, wat uiteindelijk ook weer goed is voor het Verenigd Koninkrijk zelf. 5. Wie wil weten hoe het Verenigd Koninkrijk er zonder de EU uit zou zien, moet zich proberen te herinneren hoe de gemiddelde Britse maaltijd voor 1973 smaakte. Denk aan Monty Python en SPAM (spiced ham). 6. Schotland is niet ‘Europeser’ dan Engeland, het is vooral Schotser. 7. Herman van Rompuy mag eruitzien als de filiaalhouder van uw plaatselijke bank, maar hij kan geen kwaad: hij is voorzitter van de Europese Raad. 8. Mocht het toch oorlog worden, houd Boris Johnson achter de hand om het op te lossen.

Zelfhulpboeken bij relatieproblemen zijn het meest hilarisch. Die zouden allemaal als ondertitel moeten hebben: Hoe trap ik in twaalf stappen een open deur in. Tuin er niet in. Vooral niet als er bij staat dat het geschreven is door ‘de belangrijkste relatietherapeut ter wereld’. En zeker niet als die dingen zegt als: ‘Ruzies zijn vormen van protest tegen het verlies van emotionele verbondenheid.’

Ik zou zelfhulpboeken kunnen schrijven over zaken waar ik wel verstand van heb. Ik denk aan: Tien manieren om geen bezoek te ontvangen en nooit op bezoek te gaan. Of: Hoe voorkom ik dat ze bij de winkel te familiair tegen me gaan doen. Tip 1: wissel regelmatig van winkel.

Ik denk niet dat hier een grote markt voor is.

Maar het zelfhulpboek dat ik het liefst zou schrijven is: Waarom bepaalde dingen belangrijker zijn dan andere dingen. Neem klussen in huis. Het grootste deel van het leven bestaat al uit wachten, winkelen, slapen en haren uit het putje van de douche halen. Waarom zou je de overgebleven tijd besteden aan klussen?

Besteed al je tijd aan het ontwikkelen van je talent. Dan moet je natuurlijk wel weten wat je sterke punten zijn. Hoeveel talent gaat er bijvoorbeeld niet verloren aan sporters die de top niet halen.

Laatst zag ik de documentaire 56 Up, waarin men kinderen begon te volgen toen ze zeven waren. Het uitgangspunt van de maker was dat de sociale klasse waarin je geboren werd, bepaalde hoeveel succes je later zou hebben. Elke zeven jaar kwam de documentairemaker terug. De kinderen van toen zijn nu 56.

Mijn favoriet is Neil. Op zijn 28ste zwierf hij dakloos langs de westkust van Schotland. Soms zat hij in een caravan. Het leek niet goed te gaan met zijn geestelijke gezondheid. Uiteindelijk werd hij rond zijn 42ste opgevangen door Bruce, die ook in de serie zat. En in 56 Up lijkt Neil zijn bestemming, de politiek, helemaal gevonden te hebben. Nog altijd heeft hij hetzelfde rare hupje in zijn loop. En hij schrijft iedere dag. Hij weet alleen niet of iemand het wil lezen.

56 Up gaat over maatschappelijke carrières en de liefde. Het gaat over succes en mislukking. Toch werkt 56 Up enigszins als een zelfhulpboek. Een zelfhulpboek dat zegt: je bent je eigen zelfhulpboek. We klungelen allemaal maar wat aan. Je kunt alleen maar proberen er het beste van te maken. 56 Up is natuurlijk geen zelfhulpboek. Het lijkt meer op een roman. Romans gaan over het echte leven, zelfhulpboeken over een illusie.

© Arnold Jansen op de Haar

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();


Eerdere columns:
Sex in Suburbia
Een klein dingetje
Een knotsgekke berg
Verbrand deze brief!
Een zeer koninklijk toneelstuk
Schrijven als verlossing
Een Nobelprijs voor Ricky Gervais
Sesamstraat Politie