Skip to main content

Operation Honey Trap

Operatie Honingval

October 11, 2010

By Arnold Jansen op de Haar

It has been an exciting week. My attention was drawn to this headline: ‘Forbidden sex in the interest of national security’. ‘How can I apply?’ I muttered. It transpired to be an utterance by Rabbi Ari Schvat. In his opinion, it is perfectly fine for attractive female secret agents to lure the enemy into providing information for the greater good of Israel. However, the Rabbi insists that they should be single.


We know of previous cases. In 1986, Cheryl Ben Tov, code name ‘Cindy’, was fielded to entice Mordechai Vanunu, who had given away nuclear secrets, to come to Rome where he was subsequently abducted by the Mossad.


This year it became clear that the Mossad is not the only secret service to make use of these practices. The British-Russian Anna Chapman was expelled from the US because of her espionage activities for the Russian Secret Service. This earned her, among others, the following nicknames: ‘flame-haired beauty’, ‘femme fatale’, ‘the modern day Bond Girl’, and ‘the stunning SoHo spy’.


I read in the paper that last Friday, after having been out of circulation for three months, she sent off a rocket in Kazakhstan.  That is something different, wishing a rocket a pleasant journey. We assume Borat was otherwise engaged.


I must admit, she is exactly my type. Jay Leno said to Vice President Joe Biden: ‘Do we have any spies that hot?’ Joe Biden: ‘It wasn’t my idea to send her back home.’ Exactly what she has been up to in the US is not known, but I would have told her just about everything.


In my case it wouldn’t have been of any use. I don’t believe the Russians are interested in my expertise about modern Dutch poetry, preparing one pan meals and Dutch entries in the Eurovision Song Contest.


This method introduces a problem with female terrorists. Maybe, fifty years from now, we will read that George Clooney worked undercover for the CIA. At least ten percent of the world’s population is homosexual so why shouldn’t this apply equally to terrorists? This requires implementation of quite a different honey pot.


This may well offer a second career opportunity to George Michael. Maybe we will soon find out that the Village People were actually members of a US Army Special Forces unit.


There is only one Dutch equivalent: Mata Hari, an alleged double agent who worked for France as well as Germany during the First World War and hence was executed in France. Femmes fatales appeal to our imagination.


Israel is unique because there they seriously discuss the moral grounds of Operation Honey Trap. Other countries do it in secret. Yet it poses an interesting dilemma: should we use questionable methods for the greater good?


In my opinion, only in exceptional circumstances is the unthinkable justified. But this brings unprecedented possibilities. Send Amy Winehouse to Afghanistan to locate the poppy fields. A magnificent picture: her beehive towering above the commander hatch of an armoured vehicle.

 

I think about replacing security gates at airports by pickpockets in the departure lounge. A little later on board of the plane, a few questionable types in the first row are quite astonished to find their pockets empty.

Football leads the way. More and more top players are being seduced by beautiful women. This could well be a campaign by the Russian Football Association to keep up with technical developments. Bend It Like Beckham.


This week, I was deeply involved in Operation Beehive. Twice I got into a serious discussion with people I like (honey pots). I hesitated. I almost gave in. But I quite simply very much disagreed with them. I retaliated a little too sharply and Operation Beehive was born. In any case, I am not handsome enough to provide a honey trap. If I were the British Secret Service, I would immediately recruit Kate Winslet.


© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press
 
You can leave your comment on our forum.
 
Previous columns:

Het was een opwindende week. Mijn aandacht werd getrokken door de volgende krantenkop:  ‘Verboden seks in het belang van de nationale veiligheid’. ‘Waar kan ik me aanmelden,’ prevelde ik. Maar het bleek een uitspraak van rabbijn Ari Schvat. Hij is van mening dat aantrekkelijke geheim agentes de vijand gegevens mogen ontfutselen in het belang van Israël. De rabbijn vindt wel dat ze ongetrouwd moeten zijn.

Er zijn eerdere gevallen bekend. In 1986 werd Cheryl Ben Tov, codenaam ‘Cindy’, ingezet om Mordechai Vanunu, die nucleaire geheimen had gelekt, naar Rome te lokken, waar hij vervolgens door de Mossad werd ontvoerd.

Dat de Mossad niet de enige geheime dienst is die van deze praktijken gebruikmaakt, werd eerder dit jaar duidelijk. De Brits-Russische Anna Chapman werd de VS uitgezet vanwege spionageactiviteiten voor de Russiche geheime dienst, wat haar onder andere de volgende namen opleverde: ‘flame-haired beauty’ (roodharige schoonheid), ‘femme fatale’, ‘the modern day Bond girl’ (het modern Bondmeisje) en ‘the stunning SoHo spy’ (de bloedmooie SoHo spionne).

Afgelopen vrijdag dook ze na drie maanden ondergedoken te zijn geweest weer op en zwaaide ze in Kazachstan een raket uit, las ik in de krant. Het is weer eens iets anders: ‘een raket uitzwaaien’. Wellicht had Borat andere verplichtingen.

Ook ik moet toegeven: ze is helemaal mijn type. Jay Leno zei tegen vice-president Joe Biden: ‘Hebben wij spionnen die zo hot zijn?’ Joe Biden: ‘Het was niet mijn idee om haar terug te sturen.’ Wat ze precies in de VS heeft uitgevoerd is niet bekend, maar persoonlijk had ik werkelijk alles aan haar verteld.

In mijn geval had ze er niets aan gehad. Ik geloof niet dat de Russen geïnteresseerd zijn in mijn expertise ten aanzien van moderne Nederlandse poëzie, het koken van eenpansgerechten of de Nederlandse inzendingen aan het Eurovisie Songfestival.

Nog een probleem lijken mij vrouwelijke terroristen. Misschien lezen we over vijftig jaar dat George Clooney undercover voor de CIA werkte. En minstens tien procent van de wereldbevolking is homoseksueel dus waarom niet tien procent van de terroristen? Dan moet je toch een heel andere honingpot opentrekken.

Wellicht lonkt hier een tweede carrière voor George Michael. En misschien lezen we binnenkort dat The Village People eigenlijk bestond uit militairen van een Amerikaanse commando eenheid.

Nederland kent slechts één geval: Mata Hari, een vermeende dubbelspionne die tijdens de Eerste Wereldoorlog voor zowel Duitsland als Frankrijk gewerkt zou hebben en daarom in Frankrijk geëxecuteerd werd. Femmes fatales spreken tot de verbeelding.

Het bijzondere aan Israël is dat men daar serieus discussieert over de moraliteit van de Operatie Honingval. Andere landen doen het stiekem. Toch is het een interessant dilemma: mag je voor een groter goed enigszins dubieuze middelen inzetten?

Alleen in uitzonderlijke gevallen heiligt het doel de middelen, vind ik. Maar dan biedt het ongekende mogelijkheden. Stuur Amy Winehouse naar Afghanistan om papavervelden op te sporen. Een schitterend beeld: haar suikerspin die uit het commandoluik van een pantservoertuig steekt.

Ook denk ik aan het vervangen van de detectiepoortjes op luchthavens door zakkenrollers in de vertrekhal. Zodat je even later in het vliegtuig op de eerste rij drie duistere types verbijsterd hun lege zakken ziet nakijken.

In het voetbal is het natuurlijk allang aan de gang. Steeds meer topvoetballers worden verleid door schitterende vrouwen. Mogelijk is dat een actie van de Russische voetbalbond om technische kneepjes te ontfutselen. Bend It Like Beckham (Krul ze als Beckham).

Zelf was ik deze week vooral bezig met de Operatie Bijenkorf. Tot twee keer toe raakte ik in discussie met mensen (honingpotjes) die ik heel aardig vind. Ik twijfelde even. Bijna had ik toegegeven. Maar ik was het gewoon zeer oneens met ze. Ik stak net iets te hard en de Operatie Bijenkorf was geboren. Voor een honingval ben ik trouwens toch te lelijk. Als ik de Britse geheime dienst was zou ik vandaag nog Kate Winslet recruteren.

© Arnold Jansen op de Haar

U kunt reageren op ons forum.
 
Eerdere columns: