Skip to main content

Not a Declaration of Intent

Geen beginselverklaring

February 3, 2015

By Arnold Jansen op de Haar

not a declaration of intent

don’t think you’ve got more to
say than anyone else
but put it differently
(everything has been said before)

contradict mostly
yourself   this is
very refreshing

avoid humour if
you’re not very funny
during daytime too

be a man (m/f)
be not too pc
don’t sign petitions
never become a city poet
unless starving

and do not join any group
unless it’s a motor club
or a football club
well   you know
what I mean

don’t write about
international news because
you’ve seen something on tv

unless you for example
have family in the gaza strip
or are jewish or arab

start a polemic with no other
but yourself

don’t commit suicide
too early

and if you do do it
write first
a really fabulous poem
so that the people at home
can benefit too

study every word
and all classical forms

avoid the urge to rhyme
and break your own rules

don’t write poems about
colleagues
just buy their collections

bask in reflected glory
of yourself only

when reciting don’t wreck
your own rhythm

walk down the street
hit your beat
and check if you’re still
walking with a normal gait

(I’m not now)

try for once writing
in iambic pentameter

and pay attention
a poem is not
a story!

write prose instead
it too is an accepted
literary form you know

when giving a reading
never make your introduction
longer than your poem

if your poem is good enough
do away with the introduction
completely

make sure your breathing is not
heard   unless it’s not
your fault
you’re asthmatic for example

when reading don’t write
with your fingers
in the air

and don’t like the taste of
your own words as if
they’re wonderful boiled sweets

don’t drink more than two
glasses of wine when writing
or giving a reading

even if you’re in the
local library
or at a remembrance
of the dead

in any case don’t make
in public
a too inebriated impression

avoid mannerisms
use as few as possible
diminutives

an odd hairdo is always possible
just like that fluorescent jacket/that dress
and your too showy glasses

and don’t sigh so much

don’t use numbering
in your poem
in any case don’t
read out the numbering
and rather avoid writing sequences

think in lines

and occasionally in white

don’t make your poem
a declaration of intent

don’t say you’ve
written it
in ten minutes

and for heaven’s sake
don’t submit it
as a poem

consequently don’t add it
to your collection
it doesn’t fit in with
the other poems at all

reject it yourself
by a wonderful letter

in any case your name will be
spelled correctly

much success
and love

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

Arnold Jansen op de Haar wrote Not a Declaration of Intent, a poem about writing and reading poetry, to celebrate Dutch Poetry Week 2015.

geen beginselverklaring


denk niet dat je meer te
zeggen hebt dan iemand
anders maar zeg het anders
(alles is al eens gezegd)

spreek het meest jezelf
tegen   dit werkt
zeer verfrissend

vermijd humor als
je overdag ook al niet zo
grappig bent

wees een vent (m/v)
wees niet te politiek correct
onderteken geen petities
word nooit stadsdichter
tenzij je niks te eten hebt

en word geen lid van clubs
tenzij een motorclub
of een voetbalvereniging
nou ja   je weet
wat ik bedoel

schrijf niet over
wereldgebeurtenissen omdat
je op tv iets hebt gezien

tenzij je bijvoorbeeld
familie hebt in de gazastrook
of joods bent of arabier

bedrijf slechts met jezelf
polemiek

pleeg niet te vroeg
zelfmoord

en als je het toch doet
schrijf dan eerst
een echt heel goed gedicht
zodat de mensen thuis
er ook nog wat aan hebben

bestudeer elk woord
en alle klassieke vormen

vermijd rijmdwang
en overtreed je eigen regels

schrijf geen gedichten over
collega’s
koop gewoon hun bundels

straal alleen helder
op jezelf af

verneuk bij het voorlezen
je eigen ritme niet

loop op straat
je ritme
en kijk of je nog
een beetje normaal loopt

(ik nu niet)

probeer eens een
jambische pentameter

en denk erom
een gedicht is geen
verhaaltje!

schrijf dan proza
dat is ook een erkende
literaire vorm hoor

maak bij het voorlezen
je introductie nooit
langer dan je gedicht

is je gedicht goed genoeg
laat dan de introductie
volledig achterwege

zorg dat niemand je ademhaling
hoort   tenzij je er niks
aan doen kunt
bijvoorbeeld astma hebt

schrijf als je voorleest ook
niet met je vingers
in de lucht

proef daarbij je eigen
woorden niet alsof
het hele lekkere snoepjes zijn

drink niet meer dan twee
glazen wijn bij het schrijven
of voorlezen

ook al is het in de
plaatselijke bieb
of bij de herdenking
der doden

maak sowieso in
het openbaar een niet
al te dronken indruk

vermijd maniertjes
gebruik zo min mogelijk
verkleinwoorden

raar haar kan altijd nog
net als dat fluorescerende jasje/die jurk
en die veel te opzichtige bril

en zucht niet zo

gebruik geen nummering
in je gedicht
lees in elk geval
de nummering niet voor
en schrijf liever geen reeksen

denk in regels

en soms in wit

maak van je gedicht
geen beginselverklaring

zeg niet dat je het
in tien minuten
geschreven hebt

en stuur het in godsnaam
niet in
als een gedicht

neem het derhalve ook niet op
in je bundel
het past helemaal niet
bij de andere gedichten

wijs het zelf af
in een hele fijne brief

je naam is in elk geval
correct gespeld

veel succes
en liefs

© Arnold Jansen op de Haar

Arnold Jansen op de Haar schreef voor de Poëzieweek Geen beginselverklaring, een gedicht over het schrijven en voordragen van poëzie.