Skip to main content

Nigella’s Law

De wet van Nigella

December 30, 2013

By Arnold Jansen op de Haar

So Nigella can’t cook, according to her former assistants, the Grillo sisters. This made me think about the members of the Royal Family. Actually, members of any royal family. They aren’t good at anything either. Well, Nigella can lick a spoon in a most sensual way, and the Royal Family is good at cutting ribbons. I think I’ll have to explain this first.

Nigella is in the firing line. She snorted coke and the Grillo sisters spent hundred thousands of pounds, apparently with Nigella’s consent. It seems to me that her ex-husband Charles Saatchi should have paid more attention.

The Grillo sisters revealed that Nigella can’t even decorate a Christmas tree, she brings in caterers for parties at her home and, in any case, her home is a total mess. Reasons for wanting to marry her at once, it seems to me.

I never got the impression from the cookery programmes that Nigella was a very good cook, but they were wonderful to watch. Oh, if only I could be a vegetable in Nigella’s kitchen, a cucumber or something.

Actually, the Royal Family isn’t good at stuff. Luckily! It would just be really dangerous if Charles were a genuine intellectual. Having a crown prince who is cleverer than the PM doesn’t bear thinking about. The Queen doesn’t lay claim to any such thing. She’s excellent at waving, shaking hands and breeding horses. Totally harmless. A queen like this is reassuring. Long live the Queen!

And when, at Christmas, Diana’s boys (they forever remain Diana’s boys in my eyes) play the annual football friendly with Sandringham staff, it’s presented in the press like Robin van Persie’s return after an injury. This doesn’t matter, as long as you understand that it doesn’t amount to much. You saw that Harry had put on a bit of weight, and William simply never looks that heroic. But the boys were clearly quite glad to have a brief respite from daft charades indoors with Aunt Anne.

The odd thing is that it often takes years before people realise someone isn’t that great. You and I know that Madonna can’t sing at all. But does it matter? Madonna is Madonna. Just don’t buy her music. And Lady Gaga is actually quite an ordinary girl who acts strangely from time to time.

Another example of an inflated image: in most countries they consider the current treasury minister to be a financial guru. It’s only years later that people realise that he spent too much in the good times, or that the halfwit implemented inadequate safeguards for the euro. Why is this? Because we want him to be competent. We feel too proud to admit immediately after he’s been appointed that we’ve elected such a complete idiot.

Dan Brown is another such person. Dan Brown leaves nothing to the imagination. He explains everything. What he is actually doing is giving a reader of average intelligence the impression that he is reading something extremely intellectual. I’m stating this now before someone else discovers it.

Nothing is what is seems. And people only discover this after the star has fallen from grace. That’s what I would like to call Nigella’s Law. I watched James Cracknell and Ben Fogle on the telly: they travelled into the desert in explorer Wilfred Thesiger’s footsteps. Oh dear, it was tough. All the time I was thinking about the film crew and the catering bus. It’s the same with Bear Grylls’ survival programmes . He, too, lives through enormous deprivations, and every time it makes me wonder: where’s the catering bus?

How much of Obama’s speeches is written by him? And George Clooney’s buttocks, are they real? They could have been my buttocks in close-up. I actually have quite decent buttocks. But, obviously, you can’t know that.

So, OK, Nigella is not as perfect as we supposed. But isn’t this something you realise when you look at your own life? In the new year, discover the Nigella in yourself.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Nigella Lawson kan dus niet koken, volgens de Grillo-zussen, haar voormalige assistentes. Ik dacht aan de leden van de koninklijke familie. Van welke koninklijke familie dan ook. Die kunnen ook niks. Nou ja, Nigella kan zeer sensueel een lepel aflikken en de koninklijke familie kan linten doorknippen. Dit zal ik wel weer moeten uitleggen.

Nigella ligt onder vuur. Ze snuift coke en de Grillo-zusjes hebben honderdduizenden ponden opgemaakt. Nigella zou daar toestemming voor hebben gegeven. Mij lijkt het dat ex-man Charles Saatchi beter had moeten opletten.

De Grillo-zusjes maakten bekend dat Nigella nog geen kerstboom kan opzetten, dat ze bij feestjes thuis niet zelf kookt en dat het in huis sowieso een zootje is. Een reden om onmiddellijk met haar te trouwen, lijkt me.

Ik dacht bij die kookprogramma’s nooit dat Nigella heel goed kon koken. Maar het was verdomd leuk om naar te kijken. O, mocht ik maar een groente zijn in de keuken van Nigella. Een komkommer of zo.

De koninklijke familie kan eigenlijk ook niks. Gelukkig niet! Als Charles een echte intellectueel was, werd het pas echt gevaarlijk. Je moet er niet aan denken dat de kroonprins slimmer zou zijn dan de minister-president. De Britse koningin pretendeert dat in het geheel niet. Ze is heel goed in wuiven, handen schudden en het fokken van paarden. Totaal ongevaarlijk. Geruststellend, zo’n vorstin. Lang leve de koningin!

En spelen Diana’s jongens (voor mij blijven ze altijd Diana’s jongens) tijdens Kerst het jaarlijkse potje voetbal met het personeel Sandringham, dan wordt het gepresenteerd alsof Robin van Persie terug is van een blessure. Dat is helemaal niet erg, als je maar weet dat het niet zo veel voorstelt. Dat je zag dat Harry een beetje dikker was geworden en William er gewoon nooit erg heldhaftig uitziet. Maar dat die jongens gewoon blij waren dat ze tijdens de Kerst even niet mee hoefden te doen met die stomme spelletjes in de huiskamer met tante Anne.

Het gekke is dat men vaak pas jaren later ontdekt dat iemand helemaal niet zo geweldig is. U en ik weten dat Madonna helemaal niet kan zingen. Maar wat maakt het uit? Madonna is Madonna. Koop haar muziek dan niet. En Lady Gaga is eigenlijk een heel gewoon meisje dat af en toe gek doet.

Nog een voorbeeld van een opgeklopt imago: in de meeste landen wordt de dienstdoend Minister van Financiёn gezien als een financieel genie. Pas jaren later beseft men dat hij in goede tijden teveel geld heeft uitgegeven of dat die koekenbakker met te weinig goede randvoorwaarden de euro heeft ingevoerd. Hoe dat komt? Omdat we willen dat hij capabel is. Het is onze eer te na om gelijk als hij op de post zit te denken dat we een totale minkukel hebben aangesteld.

Dan Brown, nog zo’n type. Dan Brown vult alles in voor de lezer. Hij legt alles uit. Wat hij eigenlijk doet is de niet zo heel intelligente lezer de indruk geven dat hij iets heel intelligents zit te lezen. Ik zeg het nu vast, voordat iemand anders het ontdekt.

Niets is wat het lijkt. En dat men dat pas ontdekt als de ster gevallen is. Dat is wat ik de wet van Nigella zou willen noemen. Ik zag op tv James Cracknell en Ben Fogle, die in navolging van ontdekkingsreiziger Wilfred Thesiger de woestijn introkken. Tjongejonge, wat hadden ze het zwaar. Ik moest de hele tijd denken aan de cameraploeg en de cateringbus. Net zoals bij de survivalprogramma’s van Bear Grylls. Ook hij doorstaat enorme ontberingen. Dan denk ik ook altijd: waar staat de cateringbus?

Hoeveel schrijft Obama zelf aan zijn toespraken? En die billen van George Clooney, zijn die echt? Het zouden in close-up mijn billen kunnen zijn. Ik heb namelijk best goeie billen. Maar dat weet u dus niet.

Dus oké, Nigella is minder perfect dan we dachten. Maar die dingen weet je toch als je naar je eigen leven kijkt? Ontdek in het nieuwe jaar de Nigella in uzelf.

© Arnold Jansen op de Haar

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();