Skip to main content

Column: On Defending a Pike

Column: Een snoek verdedigen

February 20, 2010

By Arnold Jansen op de Haar

I am totally against putting animals on equal footing with human beings. This muddles the debate, which was something that sprung to mind this week when I read that a Swiss advocate had defended a pike in court. The defendant, an angler, was accused of having spent ten minutes landing the pike and the pike didn’t survive his ordeal.

 

Luckily the angler was acquitted and the plaintiff’s advocate announced that he wouldn’t appeal on behalf of his client, the pike. ‘The purpose of this case wasn’t to equalize people and animals in the eyes of the law,’ declared the pike’s advocate. Really, you dunce, if that is so why did you decide to defend a pike in the first place? 

 

The Swiss are holding a referendum on the 7th of March about the question of whether to appoint an animal rights advocate in each Swiss canton. These advocates will be funded by the government ‘because the animals themselves do not have any money’.

 

This is not the first time that the Swiss have behaved rather oddly, for example canton Appenzell Innerrhoden managed to prevent women from voting until 1990.

 

Let’s return to the animals. I have never spotted a cuckoo carrying a wallet, not even when it resided in a Swiss clock. Similarly, I can’t recall ever having seen a chimpanzee writing an opera nor a gorilla writing a novel, and it is certainly common knowledge that chickens are no experts about bobsleighing.

 

The Dutch parliament is home to the Animal Rights Party. This week there was an important debate about whether Dutch troops should stay in Afghanistan. At the end of her speech, Marianne Thieme, the Animal Rights Party leader, added her customary statement: ‘And let it be known that the main pledge in our manifesto is to phase out the bio-industry.’ Watching this utterance at home causes me to lament.

 

Animal rights activists dig their own graves if they encourage defending a pike against an ordinary angler who enjoys his sport. If that is your policy you have to advocate the plight of the other party as well. So do go ahead and sue the shark for attacking a surfer. ‘That wasn’t my intention,’ said the shark, ‘he clearly resembled a seal, in my humble opinion.’

 

What about the naughty crocodile from Florida who dared to tear the neighbour’s dogs to shreds? And any fruit fly, come to think of it? Do not even mention malaria bugs, it’s clear they are serial killers!

 

Actions such as: bombing scientists involved in animal testing in order to find cures for horrendous diseases, setting fire to trucks used for animal transport, but certainly too defending a pike in court, really are counterproductive.

 

The real issue is to convince the average consumer to buy food that has been produced in a responsible manner. The actions I cited do not at all achieve this aim.

 

Another thing I read this week was that during the last four years the Dutch have held the ‘Most Sexy Vegetarian’ contest. I won’t deny that vegetarians are lovely people but I fail to see the connection between vegetarian and sexy.

 

Do you know why this contest takes place? Because being a vegetarian and/or being concerned about animals is very fashionable. Jonathan Safran Foer, JM Coetzee, and an endless list of other celebrities are almost turning vegetarianism into a religion and proclaim it makes you a superior human being.

 

I must admit that I think there are quite a few other more important factors that decide if you are an asset to society.

 

The fact remains that viewing animals as a special class of human beings doesn’t solve any problems. Not even for proponents of eating meat and fish. Last week one of the adverts issued by a Dutch supermarket talked of ‘happy pigs’. I can’t wait for the advert featuring: ‘sunny succulent shrimps’.

 

Actually the reverse works very well. If you do not treat your pet, livestock, or another human being humanely, you are indeed an animal. In my own life I have come across a man I call ‘the Rat’ and a scheming woman, who can only be described as ‘the Serpent’.

 

If I do have to come to the defence of an animal I would go for a lovely blonde one, an endearing ginger kitten or an alluring black tigress, any animal as long as it is adorable.

 

The blinkered fanaticism of animal rights activists doesn’t benefit what is, in principle, a good cause. What type of animal do I resemble? you may ask. A cuddly brown bear; but beware, I can be dangerous, especially when confronted by wolves in sheep’s clothing.


© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press
 
You can leave your comment on our forum.
 
Previous columns:
Waar ik absoluut tegen ben is het vermenselijken van dieren. Het vertroebelt de discussie. Dat dacht ik deze week toen ik las dat een Zwitserse advocaat een snoek verdedigd had. De aangeklaagde visser had tien minuten nodig gehad om de vis binnen te halen en dat overleefde de snoek niet.
 
De visser werd gelukkig vrijgesproken en de advocaat verklaarde dat hij niet in hoger beroep zou gaan namens de snoek. ‘Het is niet de bedoeling van dieren mensen te maken,’ zei de advocaat. Nee? Waarom verdedig je hem dan wel in eerste aanleg, koekenbakker?

Op 7 maart gaan de Zwitsers stemmen in een referendum over de vraag of ieder kanton zijn eigen dierenadvocaat moet krijgen, ‘betaald door de staat omdat dieren zelf geen geld hebben’. Nou doen die Zwitsers wel vaker rare dingen. Zo hield het kanton Appenzell Innerrhoden tot 1990 het vrouwenkiesrecht tegen.

Maar terug naar de dieren. Ik heb nog nooit een koekoek met een portefeuille gezien, zelfs niet als hij in een Zwitserse klok zat. En ook heb ik nog nooit een aap een opera zien schrijven. Of een gorilla een roman. En het is algemeen bekend dat kippen hele slechte bobsleeërs zijn.

In Nederland heb je een Partij voor de Dieren. Deze week was er een debat of de Nederlandse troepen in Afghanistan moeten blijven of niet. Marianne Thieme, de leider van de Dierenpartij, sloot haar betoog af met haar gebruikelijke statement: ‘En voorts zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.’ Thuis zucht ik dan een beetje.

Dierenrechtenactivisten schieten hun doel voorbij als ze een snoek gaan verdedigen tegen een sportvisser. Dan moet je het ook andersom doen. Een haai aanklagen voor een aanval op een surfer. ‘Het was niet de bedoeling,’ zegt de haai, ‘ik dacht dat hij een zeehond was.’
 
Of neem een stoute krokodil uit Florida die de hond van de buren heeft doodgebeten. Fruitvliegjes in het algemeen. En dan de malariamug! Het zijn seriemoordenaars!

Aanslagen op onderzoekers die dierproeven gebruiken om ziektes te bestrijden, het in brand steken van vrachtwagens voor het vleesvervoer, maar ook het verdedigen van een snoek, werken averechts. De bedoeling is dat je de man in de straat overtuigt dat hij verantwoord voedsel moet kopen. En zo bereik je die niet.

Deze week las ik dat in er in Nederland de laatste vier jaar verkiezingen worden gehouden voor de meest sexy vegetariër. Toevallig best aardige types maar wat heeft sexy nou te maken met vegetarisch?

Weet u waarom? Omdat vegetarisch zijn en opkomen voor de dieren zelf sexy is, en modieus. Jonathan Safran Foer, J.M. Coetzee en een eindeloze rij andere beroemdheden zeggen op bijna religieuze wijze dat je een beter mens bent als je vegetariër bent. Zelf denk ik dat er een paar andere criteria zijn die je tot een goed of een slecht mens maken.

Feit is dat we door van dieren mensen te maken niks opschieten. Ook niet voor de voorstanders van het eten van vlees en vis. Vorige week adverteerde er een Nederlandse supermarkt met vlees van ‘blije varkens’. Het wachten is op ‘hele blije garnalen’.

Andersom werkt dat veel beter. Als je een dier, of een mens, niet goed behandelt ben je een beest. Zelf ken ik uit persoonlijke ervaring een man die ik ‘de rat’ noem. En een intrigante die ik als ‘de slang’ betitel.

En als ik dan toch een dier zou moeten verdedigen zou ik voor een leuk blond dier kiezen, een rood katje of een zwarte tijgerin. Als het maar een leuk dier is.

Het blinde fanatisme van het dierenactivisme is slecht voor de goede zaak. Wat voor een dier ik zelf ben? Een bruine beer, knuffelbaar, maar ik kan ook uithalen. Vooral naar wolven in schaapskleren.

© Arnold Jansen op de Haar
 

U kunt reageren op ons forum.
 
Eerdere columns: