Skip to main content

Chased by Muppets

Achtervolgd door Muppets

February 2, 2012

By Arnold Jansen op de Haar

‘Are you collecting Muppet points?’ asked the checkout assistant at my local supermarket. ‘Well,’ I muttered, ‘Am I a man or a Muppet?’

Especially in winter I look like a Muppet, a Muppet wearing a cap. I talk fast, just like Kermit, and I have Fozzie Bear’s figure. However, it seems a bit over the top to give me points for it.

Before you know it, you are earning cigar points (for the man who buys the most cigars) or ideal son-in-law points (for the man who dutifully goes shopping for his mother every week).

Actually, Muppet points can be used to collect Muppet hand puppets. A brief survey in the supermarket told me that the Swedish Chef is very popular. Well, I only saw one little boy and he went straight for the Swedish Chef. I would have done the same and I’m even starting to hum like the Swedish Chef while doing my shopping.

The little boy didn’t strike me as being a communist. It’s Fox News which believes that the Muppets show communist sympathies. Fox News argues that the new Muppets film aims to brainwash children into thinking all rich people are bad, because it features a very evil oil tycoon.

Well, they didn’t voice objections against the inventor of Donald Duck or the Grimm brothers, for encouraging highly violent behaviour. First the little goats get eaten and later the wolf perishes in an accident.

Thinking the Muppets are communists is among the more bizarre opinions. It’s akin to people who think they can hear satanic messages if you play certain music backwards, or to those who think that the Americans themselves attacked the Twin Towers.

Kermit and Miss Piggy immediately hit back, at a London press conference. Miss Piggy’s response to the accusation made on Fox News: ‘It’s almost as laughable as accusing Fox News of, you know, being news.’

If the largest Dutch supermarket chain enlists the Muppets to encourage people to buy more, they can hardly be accused of pushing a communist agenda.

I would never have thought that I would end up defending the Muppets. Actually, I hate the Muppets and, in general, any puppets or cartoons. OK, the Muppets are the least offensive creation for children, and some of the figures are even quite funny.

And yet how many overweight girls are being teased and called ‘Miss Piggy’? And look at the colours! Americans have their own distinctive way of using colour.

My worst nightmares feature Disneyland. Luckily, I have never been there, but occasionally, when travelling by train, you run into a family on their way to Disneyland Paris. All five are wearing Mickey Mouse jumpers and exhibiting a forced jolliness which makes you think: ‘You could also visit Paris!’

Even though you have to keep explaining to your children why every Parisian looks like a wronged Kermit – ‘but there are also some very jolly French people’ – not a single cartoon figure surpasses Montmartre, Notre-Dame (don’t mention the Hunchback!) or the Louvre.

I think, in general, society is becoming more Muppet-like. Some people are more like Muppets than others, because it looks as if someone else is steering or moving them. Consider David Beckham: with a voice like that – and don’t forget his hair – he must be a Muppet. Elvis Presley and Michael Jackson were Muppets, and so too is Lady Gaga. People want Muppets.

In one of my favourite cafés, two elderly Muppets, a life-sized Statler and Waldorf, have been looking down at the punters since 1987. Of late, I’ve begun to feel a bit uncomfortable and nearly shouted at them: ‘I already have Muppet points!’

This week I felt as though I was being chased by Muppets. Discover your inner Muppet: are you a man, a woman or a Muppet?

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press


You can leave your comment on our forum.

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:

Tips for Parents

An Altruistic Writer

‘Wilt u Muppetpunten?’ vroeg de caissière bij mijn lokale supermarkt. ‘Tja,’ mompelde ik, ‘ben ik een man of een Muppet?’

Vooral in de winter zie ik eruit als een Muppet, een Muppet met een pet. Ik praat net zo snel als Kermit de Kikker en heb het postuur van Fozzie Beer. Het lijkt me alleen een tikkeltje overdreven om daar punten voor te krijgen.

Voor je het weet krijg je sigarenpunten (voor de man die de meeste sigaren koopt) of ideale schoonzoonpunten (voor de man die iedere week trouw boodschappen voor zijn moeder doet).

Maar nee, de Muppetpunten zijn voor het verkrijgen van een Muppet handpop. Een klein onderzoek in de supermarkt leerde me dat de Swedish Chef de hoogste ogen gooit qua populariteit. Nou ja, ik observeerde één jongetje en dat ging gelijk voor de Swedish Chef. Zou ik ook doen. Ik begon onder het boodschappen doen zelfs te neuriën als de Swedish Chef.

Het leek me geen communistisch jongetje. Fox News denkt namelijk dat de Muppets communistische sympathieën hebben. Bij Fox beweert men dat de nieuwe Muppetsfilm bedoeld is om kinderen te hersenspoelen met het beeld dat rijken slecht zijn, omdat er een hele slechte oliemagnaat in voorkomt.

Ik heb ze nooit gehoord over de bedenker van Dagobert Duck of over de gebroeders Grimm (aanzetten tot grof geweld). Eerst worden de geitjes opgegeten en daarna verongelukt de wolf.

De Muppets communistisch, dat behoort tot de gekke opvattingen. Je hebt ook mensen die menen dat er satanische boodschappen te horen zijn als je bepaalde muziek achterstevoren afspeelt. Of mensen die denken dat de Amerikanen zelf die aanslagen op de Twin Towers gepleegd hebben.

Kermit en Miss Piggy sloegen onmiddellijk terug met een persconferentie in Londen. Miss Piggy over de beschuldiging van Fox News: ‘Het is bijna net zo lachwekkend om Fox News te beschuldigen van, nou ja, nieuws te zijn.’

Als die Muppets bij de grootste supermarktketen van Nederland ingezet worden om mensen meer boodschappen te laten kopen, kunnen ze nauwelijks communistisch zijn.

Ik had nooit gedacht dat ik het nog eens voor de Muppets zou opnemen. Eigenlijk haat ik de Muppets. Poppen en stripfiguren in het algemeen. Oké, de Muppets zijn van de kinderseriefiguren de minst erge. Sommige van de personages zijn zelfs grappig.

Maar toch, hoeveel dikke meisjes zouden er gepest worden met ‘Miss Piggy’? En die kleuren! Amerikanen hebben een geheel eigen kijk op kleur.

Mijn ergste nachtmerries spelen zich af in Disneyland. Ik ben er gelukkig nooit geweest maar soms zit je in de trein in de buurt van een gezin dat op weg is naar Disneyland Parijs. Ze zijn overdreven vrolijk en hebben alle vijf een trui aan met Mickey Mouse erop. En je denkt: je kunt ook naar Parijs!

En al moet je de kinderen dan de hele tijd gaan lopen uitleggen dat elke Parijzenaar kijkt alsof hij een verongelijkte Kermit de Kikker is – ‘maar er zijn ook hele leuke Fransen’ – tegen Montmartre, de Notre Dame (zwijg over de klokkenluider!) en het Louvre kan geen stripfiguur op.

Ik zie een algehele vermuppetisering van de maatschappij. Sommige mensen zijn meer Muppet dan andere mensen, omdat je denkt dat er iemand anders achter of in zit. Zo denk ik zelf dat David Beckham een Muppet is. (Die stem kan nooit echt zijn. En dat haar!) Elvis Presley was een Muppet, en Michael Jackson. En Lady Gaga is ook een Muppet. De mensen willen Muppets.

In een kroeg waar ik vaak kom, zitten die twee oude Muppets, Statler en Waldorf, al sinds 1987 als levensgrote poppen van boven het publiek te bekijken. Ik word er de laatste tijd een beetje ongemakkelijk van. Bijna had ik tegen ze geroepen: ‘Ik heb al Muppetpunten!’

Ik had deze week het gevoel achtervolgd te worden door Muppets. Ontdek de Muppet in uzelf. Bent u man, vrouw of Muppet?

© Arnold Jansen op de Haar

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })(
U kunt reageren op ons forum.

Eerdere columns: