Skip to main content

Axel Graafland 9

Axel Graafland 9

February 17, 2014

By Pieter Thomassen

From the schoolyard, made up of 400 by 300 concrete tiles around a bare chestnut tree, Axel & Co. march in an orderly queue, swimming gear in their bags, towards the municipal swimming pool, or numicipal swimming pool according to one of the gang.
      They move along the A76, a tarmac trail drawn through the chalky fields, and past the ABP building site, which meant the end of the playground elephant made of lonely concrete, up to the chlorine bunker. Commander at Sea is swimming instructor de Hond who, because of lack of sisters, addresses all his pupils by the name of ‘brother’.
      The swimming instructor never wears underpants to guarantee his splashing subjects a clear view of his balls. When Axel feels the hook slide around his waist, de Hond invariably barks at him: ‘And spread! And close! Keep breathing brother!’
      For the past two years, Axel has sneaked off unnoticed to hide in the loo, to avoid the horrors of the closing fifteen minutes at the springboard.
      Today he has managed to spread soft soap on the starting block from which de Hond directs his armada. Axel watches him blow his whistle which is followed by an awkward wobble. Then, the starting block is reduced to a platform for a capsized nursing clog.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

Vanaf het schoolplein van 400 bij 300 betontegels rondom de kale kastanjeboom trekken Axel en de zijnen in schildpadformatie, zwemtasjes paraat, richting het door een cohortgenoot hardnekkig tot badsponzenfort verhaspelde sportfondsenbad.
      Langs de A76, als een asfaltvoor door mergelakkers getrokken, en voorbij de bouwput van het ABP waarvoor de speeltuinolifant van eenzaam beton heeft moeten wijken, trekken zij op naar de chloorbunker. Commandant ter Zee is badmeester de Hond, die zijn pupillen bij gebrek aan zussen ‘broer’ noemt.
      De badmeester draagt nooit een onderbroek om zijn spartelende onderdanen een gegarandeerd uitzicht op zijn ballen te bieden. Wanneer Axel de haak om zijn middel voelt slaan, blaft de Hond hem steevast toe: ‘En spreid! En sluit! Blijven doorademen, broer!’
      Al twee jaar lang heeft hij zich onopgemerkt op de plee verstopt om niet te hoeven delen in de verschrikkingen van het afsluitend springplankkwartiertje.
      Vandaag heeft hij groene zeep weten uit te smeren over het startblok vanwaar de Hond zijn armada aanstuurt. Axel ziet hem op zijn fluit blazen, waarna een onverwacht hoekige wiekslag volgt. Dan vormt het startblok nog slechts een podium voor een gekapseisd verplegersklompje. 

© Pieter Thomassen

Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1