Skip to main content

Axel Graafland 58

Axel Graafland 58

January 8, 2017

By Pieter Thomassen

Among the tall poplars on Bekkerveld pastry stall Bisscheroux has been put up for the yearly Christmas appeal ‘Eat oliebollen (Dutch donuts) to fight hunger in Africa. Twinkling red lights frame the stall in which the dreamy voice of Frank Sinatra is only topped by foaming, sizzling frying oil.
      That morning, in the blacked out school hall, Axel was flabbergasted when the same film was shown as last year, when Mr Crijns had also encouraged year seven pupils to sell bags of elastoplast in aid of the appeal. He can picture himself again ringing a bell only to be shouted at, or a door being closed in his face like at the Coenens in Vlotstreet, or treated to vicious barking from behind a letterbox. Yet, Axel had collected seven silver guilders from his sticky plaster. Maybe not enough to feed an entire continent, but more than enough for three kilo of turkey legs. Apparently, it had all been a wasted effort, because now they showed the same film with the same children still with identical bloated tummies.
      And it seems the pastry stall too is part of the conspiracy. Axel spots Reverend Uncle Peer throwing his bicycle against a tree, to totter his red nose in the direction of the foaming fat. ‘Sorry, Sjef, I’ve still got change, but no space left.’

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 57Axel 56Axel 55Axel 54Axel 53Axel 52Axel 51Axel 50Axel 49Axel 48Axel 47Axel 46Axel 45Axel 44Axel 43Axel 42Axel 41Axel 40Axel 39Axel 38Axel 37Axel 36Axel 35Axel 34Axel 33Axel 32Axel 31Axel 30Axel 29Axel 28Axel 27Axel 26Axel 25Axel 24Axel 23Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

Tussen de hoge populieren aan het Bekkerveld is gebakkraam Bisscheroux neergestreken voor de jaarlijkse kerstactie ‘oliebollen eten voor hongerend Afrika’.  Knipperende rode lampjes omlijsten de kraam waarin de mijmerende stem van Frank Sinatra slechts naar de kroon wordt gestoken door schuimend gespetter van frituurvet. 
      Die ochtend heeft Axel in de geblindeerde schoolhal verbouwereerd naar hetzelfde filmpje zitten kijken als vorig jaar, toen meester Crijns ook al de leerlingen van de vijfde klas van deur tot deur liet gaan om zakjes Hansaplast te verkopen voor het goede doel. Weer ziet hij zichzelf aanbellen om afgebekt te worden, een deur in zijn gezicht gesmeten te krijgen zoals bij Coenen aan de Vlotstraat, of alleen maar vergast te worden op rabiaat gekef achter een brievenbus. Toch had Axel met zijn pleisters zeven zilveren guldens opgehaald. Misschien niet genoeg om een heel continent te voeden, maar wel ruim voldoende voor drie kilo kalkoenpoten. Maar blijkbaar was het allemaal voor niets geweest, want nu lieten ze hetzelfde filmpje zien met dezelfde kinderen die nog steeds even dikke buikjes hadden.
      En de gebakkraam lijkt nu ook in het complot te zitten. Axel ziet dat heeroom Peer zijn fiets tegen een populier smijt en met waggelende tred zijn rode neus in de richting van het bruisende vet laveert. ‘Sorry Sjef, ik heb nog wel geld, maar ik zit voor de mast.’ 

© Pieter Thomassen

Axel 57 - Axel 56 - Axel 55 - Axel 54 - Axel 53 - Axel 52 - Axel 51 - Axel 50 - Axel 49 - Axel 48 - Axel 47 - Axel 46 - Axel 45 - Axel 44 - Axel 43 - Axel 42 - Axel 41 - Axel 40 - Axel 39 - Axel 38 - Axel 37 - Axel 36 - Axel 35 - Axel 34 - Axel 33 - Axel 32 - Axel 31 - Axel 30 - Axel 29 - Axel 28 - Axel 27 - Axel 26 - Axel 25Axel 24 - Axel 23 - Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1