Skip to main content

Axel Graafland 50

Axel Graafland 50

April 26, 2016

By Pieter Thomassen

The last night freight train changes track, grating mercilessly, on the
railway near the 2nd Daalsedyke and it wakes up Axel from a sweaty
half-sleep on his grubby green IKEA futon. Four empty bottles of Gulpener Dort beer still sway to and fro on the glass topped occasional table. On the staircase, Serge Pauwels, the tubby son of the landlord, makes his way upstairs past scattered beer crates and surf planks like a tipsy mole. Eight hours earlier he had put the central thermostat on 15 degrees centigrade, before taking a taxi to the Woo. There he had stared for a long time at an ebulliently dancing blonde. In a minute, her moves are fixed on his retinas, he will be thumping and masturbating on his bunk bed. Axel covers his head with his pillow to prevent hearing the completion of this ritual.
      That afternoon, the kitchen, its goldfish on the windowsill having expired during the most recent beer attack, basks in a veil of ash-grey winter light. Pauwels junior fetches an egg marked with his initial from the fridge and, holding a frying pan in his other hand, moves over to inspect the cooking corner. He booms with a heavily rolling r: ‘Henna Goudzand, our black rose from Peperhol! How often do I have to ask you to clean the kitchen sink strainer after washing up? Axel hears an irritated scream from behind the door of one of the rooms: ‘Finish it off by eating it yourself, lousy looser.’
      For the next few months, the atmosphere in Chateau Pauwels remains very frosty, and it is not until April when the temperature in Axel’s room tops fourteen degrees centigrade.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 49Axel 48Axel 47Axel 46Axel 45Axel 44Axel 43Axel 42Axel 41Axel 40Axel 39Axel 38Axel 37Axel 36Axel 35Axel 34Axel 33Axel 32Axel 31Axel 30Axel 29Axel 28Axel 27Axel 26Axel 25Axel 24Axel 23Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

De laatste nachtgoederentrein wisselt genadeloos knarsend van spoor bij de 2e Daalsedijk en wekt Axel op zijn goorgroene IKEA-slaapbank uit een zwetende halfslaap. Op een glazen bijzettafel trillen vier lege Gulpener Dort-flessen na. In het trappenhuis werkt Serge Pauwels, de corpulente zoon van de huisbaas, zich als een beschonken mol langs her en der opgetaste bierkratten en surfplanken omhoog. Acht uur eerder heeft hij de centrale thermostaat op 15 graden gezet alvorens een taxi naar de Woo te nemen, waar hij zich eindeloos heeft staan vergapen aan een uitbundig dansende blondine. Zo dadelijk zal hij zich, haar moves op zijn netvlies gebrand, bonkend en wel gaan liggen afrukken in zijn hoogslaper. Axel steekt zijn hoofd diep onder zijn kussen weg om de verdere afwikkeling van dat ritueel niet te hoeven aanhoren.
      De keuken, waar de goudvis in de vensterbank bij de recentste bieraanval het onderspit heeft moeten delven, ligt ’s middags bedolven onder een sluier van asgrauw winterlicht. Pauwels jr. pakt een met zijn voorletter gemerkt ei uit de koelkast en gaat met een koekenpan in zijn andere hand over tot een inspectie van de fornuishoek. Met een zwaar rollende r buldert hij: ‘Henna Goudzand, onze zwarte roos uit Peperhol! Hoe vaak moet ik je nog vragen het gootsteenputje na de afwas leeg te scheppen!’ Vanachter een kamerdeur hoort Axel een getergde kreet: ‘Vreet zelf maar lekker leeg, lauwe lamzak.’
      De sfeer in Chateau Pauwels blijft nog maanden om te snijden en de temperatuur in Axels kamer stijgt pas in april tot boven de veertien graden.

© Pieter Thomassen

Axel 49 - Axel 48 - Axel 47 - Axel 46 - Axel 45 - Axel 44 - Axel 43 - Axel 42 - Axel 41 - Axel 40 - Axel 39 - Axel 38 - Axel 37 - Axel 36 - Axel 35 - Axel 34 - Axel 33 - Axel 32 - Axel 31 - Axel 30 - Axel 29 - Axel 28 - Axel 27 - Axel 26 - Axel 25Axel 24 - Axel 23 - Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1