Skip to main content

Axel Graafland 42

Axel Graafland 42

November 3, 2015

By Pieter Thomassen

Even during his last year before retiring, once provoked, deputy head Kreuze easily explodes into anger. From time to time year 7 pupils can be appeased with tried and trusted greetings such as ‘hallo genes’ or ‘a very good morning young layabouts’, and even the senior years sporadically smile when he announces a physics test with ‘people, it’s difficult, but there’s lots’, but he’s dreaded in particular for his rage attacks which invariably result in him throwing blackboard wipers and ashtrays.
      Today, Axel’s attention has wandered away from gravitational forces. To kill time, he’s hiding behind the back of the person sitting in front of him, and plays with his Pacman watch. The nervy yellow snapping thingy eats coins while making sure to avoid the clutches of three ghosts. Because each swallowed coin and completed level is aired by high pips and ringing tones, Axel has switched off the sound.
      His classmates’ heads collectively turn into his direction when, nonetheless, the sound of the American national anthem emerges from his watch. Harassed, Axel looks around and, out of pure desperation, sits on his left wrist. While Kreuze empties his pipe into the ashtray, a reprise of the hymn can be heard in the deadly quiet classroom, because Axel has achieved an unlikely all-time high of 1999 points.
      Because the teacher cannot hear any sounds above 9000 Hz, he keeps failing to understand why everyone is staring at Axel.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 41Axel 40Axel 39Axel 38Axel 37Axel 36Axel 35Axel 34Axel 33Axel 32Axel 31Axel 30Axel 29Axel 28Axel 27Axel 26Axel 25Axel 24Axel 23Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

Eenmaal getergd is conrector Kreuze zelfs het laatste jaar voor zijn pensionering nog zeer licht ontvlambaar. Hoewel brugklassertjes zich nog wel eens willen laten paaien met beproefde binnenkomertjes als ‘hallo genen’ of ‘een hele goede morgen jong en lui’, en zelfs in de bovenbouw nog sporadisch gegrijnsd wordt wanneer hij een natuurkundeproefwerk in de etalage zet met de woorden ‘mensen, het is moeilijk, maar veel’, wordt hij toch vooral gevreesd vanwege zijn woedeaanvallen die steevast gepaard gaan met het smijten van borstels en asbakken.
    Vandaag is Axel afgehaakt bij de omgekeerde kwadratenwet. Om de tijd te doden is hij weggedoken achter de rug van zijn voorganger en speelt hij op zijn pacman-horloge. Het nerveuze gele happertje vreet muntjes en moet daarbij uit de klauwen van drie spoken blijven. Omdat iedere verorberde munt en ieder afgesloten level wordt verlucht met hoge piepjes en riedeltjes, heeft hij het geluid uitgezet.
    De hoofden van zijn klasgenoten draaien collectief in zijn richting wanneer uit Axels horloge niettemin de tonen van het Amerikaanse volkslied klinken. Gekweld kijkt hij om zich heen en gaat uit pure armoede op zijn linkerpols zitten. Terwijl Kreuze zijn pijp leeg klopt boven een asbak, volgt in de doodstille klas bovendien nog een reprise van de hymne, omdat Axel een onwaarschijnlijk all time high van 1999 punten heeft gevestigd.
    Omdat de leraar tonen boven de 9000 herz niet kan waarnemen, kan hij maar niet begrijpen waarom Axel door de hele klas wordt aangestaard.

© Pieter Thomassen

Axel 41 - Axel 40 - Axel 39 - Axel 38 - Axel 37 - Axel 36 - Axel 35 - Axel 34 - Axel 33 - Axel 32 - Axel 31 - Axel 30 - Axel 29 - Axel 28 - Axel 27 - Axel 26 - Axel 25Axel 24 - Axel 23 - Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1