Skip to main content

Axel Graafland 38

Axel Graafland 38

July 26, 2015

By Pieter Thomassen

On Carnival’s Monday, after the children’s parade, Axel is collected by Robbie Hol to go jigging in Smeets Hall.
      Axel’s chubby classmate is dressed up as a mummy. He’s decked out in a tight white T-shirt with short sleeves and much too tight football shorts, and has bandaged his bulging limbs and fastened the bandages with safety pins. His face is made up with white shoe paste. For the third year in a row, Axel has donned the tiger costume with mittens on strings, put together by his father on the Singer sewing machine. He has drawn whiskers with a cork sooted over a candle.
      Robbie Hol has taken a shine to Axel since the day Axel pulled him up during a PE lesson. While executing a bird’s nest, Robbie had got stuck in a turn and, with a soft thud, had fallen out the rings flat on his back.
      The two merry friends now brave the sleet to, finally, cold to the bone, enter the temple of carnival group the Foam Suds. The bouncer is a grubby clown who seems to know Axel: ‘So Grafland, are you on a roll with Hol?’ The boys are fitted with a balloon around their ankles, and are instructed – while a nonsense tune blasts from the amplifiers – to try to burst each others’ balloons.
      When Axel after drinking two shandies goes for a wee, he sees in the mirror that his tiger has lost its ears. He’s alarmed when he notices that his long tail too has been cut off. Axel doesn’t know who’s the culprit, but is comforted by Robbie, who rearranges the safety pins to cover up the holes in his costume.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 37Axel 36Axel 35Axel 34Axel 33Axel 32Axel 31Axel 30Axel 29Axel 28Axel 27Axel 26Axel 25Axel 24Axel 23Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

Op carnavalsmaandag wordt Axel na de kinderoptocht door Robbie Hol afgehaald om te gaan hossen in zaal Smeets.
      De zwaarlijvige klasgenoot van Axel gaat verkleed als mummie. Uitgedost in een krap wit T-shirt met korte mouwen en een veel te nauwe voetbalbroek heeft hij zijn uit hun voegen barstende ledematen omzwachteld en de windsels met veiligheidsspelden vastgemaakt. Hij is geschminkt met witte schoensmeer. Axel draagt voor het derde jaar op rij het door zijn vader met de Singer trapnaaimachine vervaardigde tijgerpak met wanten-aan-touwtjes. De snorharen heeft hij opgebracht met een boven een kaars beroete kurk.
      Robbie Hol zoekt Axel op sinds die hem bij de gymnastiekles overeind heeft geholpen. Bij het uitvoeren van een vogelnestje is Robbie in de draai blijven steken en met een doffe plof plat op zijn rug uit de ringen gevallen.
      Goedgemutst trotseren de twee nu de motsneeuw om uiteindelijk blauwbekkend de tempel van CV de Schuimsoppers te betreden. De deurwachter is een morsige clown die Axel lijkt te kennen: ‘Zo Grafland, lekker aan de rol met Hol?’ De jongens krijgen een ballon om hun enkel en moeten vervolgens - terwijl Olleke Bolleke uit de luidspreker schalt - die van de anderen kapot zien te stampen.
      Wanneer Axel 's avonds na twee sneeuwwitjes gaat plassen, ziet hij in de spiegel dat de tijger geen oren meer heeft. Ook voelt hij tot zijn schrik dat zijn lange staart is afgeknipt. Axel weet niet wie hem gecoupeerd heeft, maar wordt getroost door Robbie, die de gaten in zijn kostuum dichtspeldt.

© Pieter Thomassen

Axel 37 - Axel 36 - Axel 35 - Axel 34 - Axel 33 - Axel 32 - Axel 31 - Axel 30 - Axel 29 - Axel 28 - Axel 27 - Axel 26 - Axel 25Axel 24 - Axel 23 - Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1