Skip to main content

Axel Graafland 14

Axel Graafland 14

May 8, 2014

By Pieter Thomassen

The class falls silent when Miss Tempelman enters. With an affable smile, she moves a ruler to and fro between her fingertips, however her smile slowly disappears. She purses her lips and her right leg, which emerges from a red checked pencil skirt, drums in a firm staccato on the lino.
      A few of sentences into the dictation, she glances annoyed at the front row. ‘Rens Rotteveel how many times do I have to tell you that you should hold your crown ink pen in your right hand? Left handers are stupid, pig-headed and clumsy, but luckily they die younger as well.’ Rens utters a short bird-like sound when the cane hits his writing hand.
      Axel nudges his neighbour and whispers, ‘What do you call a Biafran wearing a helmet?’ He chuckles, ‘A drawing pin!’ Miss Tempelman turns away from the blackboard to face the class. ‘I’m hearing voices,’ she hisses, ‘but I don’t see any raised hands.’ When she turns her back again to the class, Axel seizes the opportunity. He dashes to the front to put a drawing pin on teacher’s chair. Just before she sits down, she spots the pin. She threatens to punish the entire class, this causes Eugène Schuivens to tell on Axel, who is asked to stick out his hands to hear yet again the swishing sound of the cane.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

De klas verstomt bij de binnenkomst van juffrouw Tempelman. Met een minzaam glimlachje wiegt ze een liniaal heen en weer tussen haar vingertoppen, waarna haar gezicht geleidelijk betrekt. Ze tuit haar lippen en tikt met haar rechtervoet onder een roodgeruite kokerrok in kordaat staccato op het linoleum. 
      Wanneer het dictee enkele zinnen gevorderd is, werpt ze een ontstemde blik op de voorste rij. ‘Rens Rotteveel, hoe vaak moet ik je nu nog zeggen dat je die kroontjespen in je rechterhand moet houden? Linkshandigen zijn dom, dwars en onhandig, maar gelukkig sterven ze ook jonger.’ Rens maakt een kort vogelachtig geluid wanneer het hout zijn schrijfhand raakt.
      Axel stoot fluisterend zijn buurman aan. ‘Wat is een Biafraan met een helm op?’ Hij gniffelt. ‘Een punaise!’ Juffrouw Tempelman keert zich om bij het bord. ‘Ik hoor stemmen,’ sist ze, ‘maar ik zie geen vingers.’ Wanneer ze de klas opnieuw de rug toekeert, ziet Axel zijn kans schoon. Hij vliegt naar voren om een punaise op de stoel van juf te leggen. Net voor ze gaat zitten, ziet ze de nagel. Ze dreigt de hele klas met straf, waarna Eugène Schuivens Axel verlinkt. Hij mag zijn handen naar voren steken om de liniaal andermaal zwiepende geluiden te horen maken.

© Pieter Thomassen

Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 -Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1