Skip to main content

An Insipid Affair

Een koude bedoening

October 31, 2010

By Arnold Jansen op de Haar

Young women can now freeze their ovaries so that they can be used by the time they are around forty, according to Dr Sherman Silber from the fertility clinic in St Louis, Missouri. ‘Trick or treat?’ as children would say when travelling from house to house at Halloween.

 

I can imagine the text for a personal ad: ‘Attractive woman with frozen ovaries is looking for similar type man with frozen sperm.’ I think this is a rather insipid affair. I don’t want to be present when, in 2030, it is announced that Paris Hilton has been thawed. If that is the case we’d better make sure that we freeze Silvio Berlusconi’s crown jewels.

Halloween comes from Hallow-e’en, or All Hallows Eve, All Saints Eve (31 October), the evening before All Saints. The Celts believed that on this day, the ghosts of dead people came back to earth to claim a living body for the coming year.


Let’s return to Dr Silber. His new technique was given worldwide publicity just before Halloween. Increasingly, people marry later and Dr Silber provides the solution. He freezes the ghost, only to release it twenty years on. Just an idea: dress up as a frozen ovary for Halloween.


I think you shouldn’t mess about too much with the world beyond, deceased or unborn. Many people believe in star signs, pinpointing the moment you are born. I believe in conception, the moment you are created.


I was conceived on New Year’s Eve: star sign champagne, ascendant fireworks. Apart from an occasional depression I am of a cheerful disposition. Suppose that in twenty years time an ice baby is born from Paris Hilton’s ovary and Silvio Berlusconi’s sperm, it can’t be blessed. It will be a frigid child.


People who celebrate Halloween believe in ghosts. I do believe in ghosts but Halloween is not my thing. Halloween is a watered down version of All Souls.


Once, I was being trained to become an army officer. We were on exercise in the Dutch province Drenthe. It is full of Neolithic graveyards. The Dutch call them ‘hunebedden’, other Europeans speak of dolmens. These dolmens are five thousand years old and I was assigned the task to await my platoon seated on one of these enormous stones.


There was a full moon and a stiff wind straight from the North Pole battered the fields. Tree tops groaned. My hair stood on end. Those were the longest hours of my entire life. The stones seemed to come to life and I did see human forms. I just about managed to keep them at bay by singing loudly ‘It’s a Long Way to Tipperary’. Since this experience I am convinced: ghosts exist.


An acquaintance told me that his parents had a similar experience during a camping holiday in Northern France. They were down to earth people, not afraid of anything. Yet during the night, from their camper’s window, they saw the First World War armies trooping past.


All Saints is followed by All Souls. This prompts people in Middle and South America to bring food and drinks to burial grounds to pacify ghosts, a lovely outing for all the family.


Cosily sharing drinks with ghosts appeals more to me than Halloween. So on 2 November, I might well visit my father’s grave with a bottle of ‘jenever’ (Dutch gin). Or even better with a bottle of sherry, Harvey’s Bristol Cream was his favourite tipple. At 71 he ran out of steam.


I might even take my 86 year old mother. We will raise a glass to together. I will tell them how pleased I am to be born out of love, star sign champagne, ascendant fireworks, without ice.


© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press


You can leave your comment on our forum.

 

Previous columns:


Jonge vrouwen kunnen nu hun eierstokken laten invriezen om ze te gebruiken als ze een jaar of veertig zijn, aldus Dr. Sherman Silber van het Vruchtbaarheidscentrum in St. Louis, Missouri. ‘Trick or treat,’ (dreigement of traktatie) zouden de kinderen zeggen die met Halloween langs de deuren trekken.
 
Ik zie de contactadvertentie al voor me: ‘Leuke vrouw met ingevroren eierstokken zoekt dito man met bevroren sperma’. Ik vind het maar een koude bedoening. En ik wil niet meemaken dat we in 2030 te horen krijgen dat Paris Hilton is ontdooid. Laten we dan liever het gehele klokkenspel van Silvio Berlusconi invriezen.

De naam ‘Halloween’ is afgeleid van Hallow-e’en, ofwel All Hallows Eve Allerheiligenavond (31 oktober), de avond voor Allerheiligen. De Kelten geloofden dat op die dag alle geesten van overledenen terugkwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar.

Terug naar Dr. Silber. Vlak voor Halloween werd zijn nieuwe methode wereldkundig gemaakt. Mensen trouwen steeds later en Dr. Silber biedt een oplossing. Hij vriest de geest in. Om hem twintig jaar later los te laten. Misschien een idee: met Halloween verkleed gaan als ingevroren eierstok.

Ik vind dat je niet teveel moet rotzooien met de andere wereld, overleden of ongeboren. Veel mensen geloven in sterrenbeelden, het moment dat je geboren wordt. Ik geloof in de conceptie, het moment dat je gemaakt wordt.

Zelf ben ik verwekt rond Oud & Nieuw: sterrenbeeld champagne, ascendant vuurwerk. Afgezien van een incidentele depressie ben ik een vrolijke jongen. Stel dat er over twintig jaar een ijsbaby wordt geboren uit de eierstok van Paris Hilton en het sperma van Silvio Berlusconi, daar rust geen zegen op. Dat wordt een ijskoud kind.

Mensen die Halloween vieren, geloven in geesten. Ik geloof ook in geesten, maar ik vier geen Halloween. Halloween is de gesimplificeerde variant van Allerzielen.

Ooit was ik in opleiding tot beroepsofficier. We waren op oefening in de Nederlandse provincie Drenthe. Daar stikt het van de hunebedden, begraafplaatsen uit de Nieuwe Steentijd, het Neolithicum. Op andere plaatsen in Europa worden die hunebedden dolmens genoemd. Die hunebedden zijn vijfduizend jaar oud en ik werd middenin een donkere, ijskoude nacht geacht plaats te nemen op een van de enorme stenen om de komst van mijn peloton af te wachten.

Het was volle maan en een straffe poolwind geselde het land. De kruinen van de bomen kreunden. Mijn nekharen stonden recht overeind. Het werden de langste uren uit mijn bestaan. De stenen leken tot leven te komen en ik heb menselijke gedaanten gezien. Alleen door heel hard ‘It’s a Long Way to Tipperary’ te zingen hield ik ze op afstand. Sinds die tijd weet ik het zeker: geesten bestaan.

Zo hoorde ik van een kennis dat zijn ouders iets dergelijks hadden meegemaakt tijdens hun kampeervakantie in Noord-Frankrijk. Het waren nuchtere mensen die nergens bang voor waren. Toch zagen ze op een nacht vanuit hun caravan hele legers uit de Eerste Wereldoorlog langstrekken.

De dag na Allerheiligen volgt Allerzielen. In Midden- en Zuid-Amerika gaat men dan met voedsel en drank naar de begraafplaatsen om de geesten gunstig te stemmen, een uitje voor de hele familie.

Gezellig met de geesten een borrel drinken vind ik sympathieker dan Halloween. Dus misschien ga ik 2 november met een fles jenever naar het graf van mijn vader. Of nog liever met een fles sherry, Harveys Bristol Cream, daar hield hij van. Op zijn 71ste viel hij om.

Misschien neem ik mijn moeder (86) mee. Dan hef ik samen met hen het glas. En dan zeg ik tegen ze dat ik blij ben dat ik uit liefde geboren ben, sterrenbeeld champagne, ascendant vuurwerk. Zonder ijs.

© Arnold Jansen op de Haar

 
U kunt reageren op ons forum.

Eerdere columns: