Skip to main content

A Sincere Person

Een oprecht mens

May 13, 2013

By Arnold Jansen op de Haar

If you live outside the Netherlands you probably haven’t heard of Dutch singer Patricia Paay, unless your name is David Bowie.

Patricia hasn’t produced a hit single since the 1980s. However, in 2009, when she was sixty years old, she was featured as the oldest model in Playboy.

And now her biography has been published. I haven’t read it, but it’s hard to miss: there are new revelations every day. Yet another person who strenuously denies he has slept with Ms Paay as part of a damage limitation exercise.

Except David Bowie: he admits everything. It happened during a song festival in Malta, where he obviously slept with everyone: ‘douze points’. In any case, David Bowie doesn’t mind a scandal; David Bowie thrives on a scandal. In his most recent video he has cast himself in the role of a messiah.

I think Patricia Paay considers posing for Playboy as a sixty-year-old to be a rebellious act. She also thinks that naming all the men you slept with is something of a feminist act, because ‘that’s what men do too’.

You can’t escape news about celebrities. ‘Enrique Iglesias and Anna Kournikova are not to be married after all’, following reports that the invitations had been sent out. This was preceded by the news that they had married in secret. Welcome to the course ‘How to stay in the news’.

‘Madonna sells a painting for 7 million dollars’. That’s great, Madonna, I’m thrilled to bits for you. Especially because the money went to a good cause. But, in that case, don’t announce it to the world!

That was not all. ‘Tom Hanks is the most trustworthy celebrity’, according to an American Reader’s Digest readers’ poll. And even more important: they also found the most untrustworthy celebrity. A shame that they didn’t include the UK, because I would have nominated Gary Glitter, known among other things for the hit song Hello, Hello, I’m Back Again. But no, Kristen Stewart topped this list.

I had never heard of Kristen Stewart, but the poor girl seems to have cheated on her lover, generating widespread disappointment in America.

Shortly afterwards I read: ‘Wall around Gwyneth Paltrow’s house in Los Angeles is illegal’. The wall is 2.75m high whereas the permitted height is a mere 1.80m. The neighbours have lodged a complaint. Meanwhile, Keira Knightley was on honeymoon in Corsica and Khloe Kardashian ‘denied being obsessed by pregnancy’. I expect both ladies to announce a pregnancy forthwith.

This reminds me of Ruby Wax. She was once chosen to interview Imelda Marcos because Ruby had been featured in Hello! About the highest pinnacle of fame according to Imelda, who of course showed off her entire shoe collection.

And then you cast your eyes over an English manuscript with the title Where is my Mask of an Honest Man? Short stories by Laura Del-Rivo which will be published later this year. Take this passage about authoress Joan Byker; I hope Patricia Paay is reading this:

‘Men; and fucking. […] I was useless at all that. A complete dud. Now I’m old I’m free to do my own thing again.’

Or take the opening paragraph of the first story, which introduces Joseph Kuhlman:

Sunlight sliced the room into triangles. The visitation by brightness lasted 20 minutes then the light deadened returning the landlord’s furniture to a solid state. The room enclosed the mind of its tenant Joseph Kuhlman.
    His eyes, set close together, were the colour of holy oil or dirty engine oil; untrustworthy and fervent as a hip descendant of a tribe of lying prophets and psychotic visionaries.
    He had bought his narrow black jeans from a shed whose location was passed by word of mouth
.

This Joseph Kuhlman, you want to find out more about him.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Woont u in het buitenland dan kent u de Nederlandse zangeres Patricia Paay waarschijnlijk niet. Behalve als u David Bowie heet.

Patricia heeft al sinds de jaren tachtig geen hit meer gehad. Wel heeft ze in 2009 op 60-jarige leeftijd als oudste model ooit in de Playboy gestaan.

En nu is er een biografie over haar verschenen. Die heb ik niet gelezen maar je kunt er bijna niet omheen: elke dag is er wel nieuws. Dan zegt die of die weer dat hij echt niet met mevrouw Paay in bed heeft gelegen. Men vreest reputatieschade.

Behalve David Bowie. Die geeft alles toe. Het gebeurde op het songfestival van Malta. Die heeft daar natuurlijk met iedereen geslapen. Douze points. Bowie zit sowieso niet met reputatieschade. Bowie leeft van reputatieschade. In zijn meest recente videoclip speelt Bowie voor messias.

Ik denk dat Patricia Paay op 60-jarige leeftijd voor Playboy poseren als een daad van verzet beschouwt. En dat ze ook denkt dat onthullen met wie je geslapen hebt heel feministisch is, want ‘mannen doen dat ook’.

Aan nieuws over beroemdheden is niet te ontkomen. ‘Enrique Iglesias en Anna Kournikova gaan toch niet trouwen’. Nadat we eerder hadden vernomen dat de uitnodigingen verstuurd waren. En daar weer voor dat ze in het geheim getrouwd waren. Welkom bij de cursus: Hoe blijf ik in het nieuws.

‘Madonna verkoopt schilderij voor 7 miljoen dollar’. Ik vind dat zo fijn voor Madonna. Je kunt zeggen dat ik jubelend door het huis liep. Vooral ook omdat het geld naar een goed doel ging. Maar vertel het dan niet aan de hele wereld!

Het kon niet op. ‘Tom Hanks is meest betrouwbare beroemdheid’. Dat kwam uit een onderzoek onder de lezers van de Amerikaanse Reader’s Digest. En nog belangrijker: ook de meest onbetrouwbare beroemdheid. Jammer dat het Verenigd Koninkrijk niet werd meegenomen. Zelf dacht ik aan Gary Glitter, onder meer bekend van de hit Hello, Hello, I’m Back Again. Maar nee, het is Kristen Stewart geworden.

Ik had nog nooit van Kristen Stewart gehoord, maar het arme mens schijnt te zijn vreemdgegaan. En daar zijn de Amerikanen nogal teleurgesteld over.

‘Muur om woning Gwyneth Paltrow in Los Angeles illegaal’, las ik niet veel later. De muur is 2,75 meter hoog en hij mag maar 1,80 meter zijn. De buren hebben een klacht ingediend. Ondertussen was Keira Knightley op huwelijkskreis op Corsica en was Khloe Kardashian ‘niet geobsedeerd door zwangerschap’. Die zijn dus binnen no time zwanger.

Ik moet opeens aan Ruby Wax denken. Die mocht ooit Imelda Marcos interviewen omdat Ruby in de Hello! had gestaan. Volgens Imelda was dat ongeveer het hoogste wat je kon bereiken en ze toonde vervolgens de volledige schoenencollectie.

En dan krijg je opeens een Engels manuscript onder ogen met de titel Where is my Mask of an Honest Man? Korte verhalen van Laura Del-Rivo. Die worden later dit jaar gepubliceerd. Over de schrijfster Joan Byker bijvoorbeeld. Ik hoop dat Patricia Paay het leest.

‘Mannen en neuken. […] Ik was waardeloos in die dingen. Een enorme sukkel. Nu ik oud en vrij ben kan ik weer mijn eigen ding doen.’

Of neem de eerste alinea’s van het openingsverhaal over Joseph Kuhlman:

Zonlicht verdeelde de kamer in driehoeken. De helderheid van het bezoek duurde twintig minuten. Daarna zette de schemering in en het meubilair van de huisbaas keerde terug in zijn massieve staat. De kamer omsloot de geest van zijn huurder, Joseph Kuhlman.
Zijn ogen stonden dicht bij elkaar en hadden de kleur van heilige olie of afgewerkte motorolie; onbetrouwbaar en vurig als een hippe nakomeling van een stam van liegende profeten en psychotische visionairen.
    Zijn strakke zwarte jeans had hij gekocht bij een keet waarvan de locatie werd doorgefluisterd.


Zo’n Joseph Kuhlman, daar wil je meer over weten.

© Arnold Jansen op de Haar


Een klein dingetje
Een knotsgekke berg
Verbrand deze brief!
Een zeer koninklijk toneelstuk
Schrijven als verlossing