Skip to main content

A Plastic Foreign Horse

Een plastic buitenlands paard

February 22, 2013

By Arnold Jansen op de Haar

This has been a week in which we have come to see a few things in a new light. According to Hilary Mantel, Kate is made of plastic. It also transpired that we’re eating quite a bit of horse, and in Amsterdam they have abolished the word ‘allochtoon’.

There isn’t a special word in English for an immigrant from outside the western world. In Dutch there is: allochtoon, which has its origins in the Greek αλλο (other, strange) and χθων (earth). Amsterdam City Council has decided to be more specific: it no longer uses ‘allochtonen’ but instead speaks of Moroccan or Turkish Amsterdam citizens.

However, English or French Dutch people are plain Dutch, though even they are in danger of having to sign a participation agreement so that we can all celebrate Saint Nicholas together. By adopting the slogan ‘We don’t discriminate against specific groups of foreigners’, we simply discriminate against all of them.

So now you know exactly where we stand in the Netherlands. If it’s not clear, just follow the news reports of the extreme right-wing Dutch politician Geert Wilders’ visit to Australia. It took a bit of effort to book a venue for Geert’s appearance, but Geert himself considered his tour of Down Under a great success. There are photos of Geert giving a koala a cuddle, although it’s not quite clear who’s who in the picture.

This was also the week of Hilary Mantel’s ‘plastic Kate’ remarks. The same Kate who takes off her clothes at inappropriate moments and the same Hilary Mantel who thinks Thomas Cromwell is actually quite a good guy. In my family we consider his sworn enemy Thomas More to be rather more saintly.

Personally, I think Hilary Mantel has a plastic hairdo, but you can’t please everyone. A rumour is doing the rounds: ‘Is Hilary Mantel still alive?’ they whisper. Some people maintain that the Hilary Mantel we see on TV is a replica.

Hilary Mantel’s remarks about the princess touched a raw nerve. If you had kept your ears open in hair salons, launderettes and pubs up and down the UK, you would have known that Kate isn’t a new Diana. Everyone agrees on one point: when Kate takes off her clothes, ‘those’ are not plastic.

This week we learnt that, increasingly, beef turns out to be horse meat. Horse meat turned up everywhere, in lasagne as well as in steak. It happened simultaneously in different countries. The guests at a renowned Amsterdam restaurant, which has been serving horse steak since the end of World War II, still kept on ordering.

Yet you have growing doubts about taking things at face value. Who are you, and what’s your inheritance? I have my mother’s nose and mouth but my father’s head shape. Occasionally, genetic traits from long ago re-emerge. To my knowledge, there are no horses and at most one or two rats in our family.

I’m quite probably descended from the Cananefates, a West German tribe which made its home in the waterlogged marshes bordering the North Sea. According to Mr Arts, my primary school teacher, in 12 BC they travelled down the Rhine in hollowed-out tree trunks, but they were wiped out in the fourth century AD.

I’m a hairy person – not on my head, but in other places that need to be kept warm, for example when travelling down the Rhine in a hollowed-out tree trunk.

The Cananefates became extinct, but from time to time I think: there goes a Cananefate. Reports speak of Moroccan offenders, but you never hear about a Cananefate involved in an armed robbery, or about a Cananefate singer. It’s very sad for the Cananefates.

My elder sister is not very tall but has a forceful character. This makes me think of a love-sick short Roman centurion courting a female Cananefate.

What’s my point? We’ve all unknowingly eaten horse, in each of us there’s something of a foreigner, and some of us are partly or entirely made of plastic. Last night I dreamt about a plastic foreign horse. Who was riding it? Geert Wilders.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Het was een week waarin we allerlei dingen in een ander licht gingen zien. Volgens Hilary Mantel is Kate van plastic. We bleken ook behoorlijk veel paard te eten. En in Amsterdam heeft men het woord allochtoon afgeschaft.

In het Engels kent men geen apart woord voor niet-westerse immigranten. In Nederland wel: allochtoon, afkomstig van het Griekse ἀλλο (ander, vreemd) en χθων (aarde). De gemeente Amsterdam heeft besloten om specifieker te zijn. Men spreekt nu niet meer van allochtonen maar bijvoorbeeld over Marokkaanse Amsterdammers of Turkse Amsterdammers.

Engelse of Franse Nederlanders zijn echter gewoon Nederlanders. Al dreigen die nu ook een participatiecontract te moeten tekenen, zodat we straks allemaal gezamenlijk Sinterklaas kunnen vieren. Onder de zinspreuk: wij discrimineren geen specifieke groepen buitenlanders, wij discrimineren ze gewoon allemaal.

Zo, dan weet u gelijk hoe we hier over de dingen denken. Zo niet, dan hoeft u alleen even de berichtgeving te volgen over de uiterst rechtse Nederlandse politicus Geert Wilders in Australië. Het was nog best moeilijk om voor Geert een zaaltje te huren maar Geert vond zijn reis naar down under heel geslaagd. Op de foto’s zie je hem een koala knuffelen. Het is op de foto niet helemaal duidelijk wie Geert is en wie de koala.

Het was ook de week van Hilary Mantels opmerkingen over ‘plastic Kate’. Dezelfde Kate die te pas en te onpas haar kleren uittrekt en dezelfde Hilary Mantel die Thomas Cromwell wel een toffe peer vindt. Thuis vinden wij zijn aartsvijand Thomas More toch net iets heiliger.

Zelf vind ik Hilary Mantels kapsel van plastic, maar goed, je kunt niet alles hebben. Hier en daar wordt de vraag gefluisterd of Hilary Mantel nog wel in leven is. Sommige mensen beweren dat de Hilary Mantel die we op tv zien een replica is.

Hilary Mantels opmerkingen over de prinses legden toch iets bloot. Als men zijn oor goed te luisteren had gelegd in de kapsalons, wasserettes en pubs van het Verenigd Koninkrijk, wist je het al: Kate is geen Diana. Over één ding is men het wel eens: als Kate haar kleren uittrekt zijn ‘ze’ niet van plastic.

Deze week bleek ook steeds meer rundvlees paard te zijn. Overal bleek paard in te zitten, van lasagne tot biefstuk. En het gebeurde tegelijkertijd in verschillende landen. De gasten van een gerenommeerd Amsterdams etablissement waar men sinds de oorlog paard als biefstuk verkocht aten er niet minder om.

Toch vraag je je steeds meer af of dingen wel zijn wat ze zijn. Wie ben je zelf en waar kom je vandaan? Mijn neus en mond zijn van mijn moeder, mijn schedel van mijn vader. Soms komen er genetische kenmerken naar boven van heel lang geleden. Zover ik weet hebben wij geen paarden in de familie. Hooguit een of twee ratten.

Ik stam waarschijnlijk af van de Kaninefaten, een West-Germaanse stam die leefde in de zompige moerasdelta bij de Noordzee. Volgens meneer Arts, een onderwijzer op mijn basisschool, kwamen ze in 12 v. Chr. in uitgeholde boomstammen de Rijn afzakken, maar zijn ze in de vierde eeuw verdwenen.

Ik heb nogal veel haar, niet op mijn hoofd maar wel op alle andere plaatsen waar het lekker warm moet blijven. Bijvoorbeeld als je in een holle boomstam de Rijn afzakt.

De Kaninefaten zijn verdwenen maar soms denk ik nog wel eens: daar loopt een Kaninefaat. Je hoort wel over ‘Marokkaanse’ daders maar nooit over een Kaninefaat die een roofoverval heeft gepleegd. Of van een Kaninefatische zanger. Ik vind dat zielig voor de Kaninefaten.

Mijn oudste zus is nogal klein van stuk, maar heeft een sterk karakter. We denken aan de amoureuze avonturen van een kleine Romeinse centurion met een vrouwelijke Kaninefaat.

Wat ik wil zeggen? Iedereen heeft wel eens onbewust paard gegeten, in ons allemaal schuilen buitenlanders en sommigen onder ons zijn geheel of gedeeltelijk van plastic. Vannacht droomde ik van een plastic buitenlands paard. Wie er bovenop zat? Geert Wilders.

© Arnold Jansen op de Haar


  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();
Een klein dingetje
Een knotsgekke berg
Verbrand deze brief!
Een zeer koninklijk toneelstuk
Schrijven als verlossing
Een Nobelprijs voor Ricky Gervais
Sesamstraat Politie