Skip to main content

A Peeing Neanderthal

De plassende Neanderthaler

February 15, 2015

By Arnold Jansen op de Haar

Recently there was a survey in the Netherlands about men’s urinating habits. It mainly covered behaviour at home. The results revealed that 56% peed standing up and 43% preferred to sit down. I was immediately curious about the missing 1%. Do they do it tied up, hanging upside down from the ceiling?

Always amusing, those surveys with a missing 1%. More of a concern are the 15% of families that make arrangements about peeing habits. Apparently some women, my girlfriend for example, think men peeing standing up is a form of ‘undesirable prehistoric behaviour’. It was one of those things that were a bone of contention from the start. I mean, especially when something is being forced upon someone else.

Undesirable prehistoric behaviour? And yet we all go to see Fifty Shades of Grey. That’s acceptable. I think it’s one or the other. This film is not so different from hitting a woman on the head with a cudgel and dragging her into the cave. There are women who like this, except when it’s Dominique Strauss-Kahn. DSK is, of course, a moron, but in both cases it’s forcing the matter, to put it bluntly. Well, one is with consent and the other without, but it’s a thin line.

Back to peeing. In the past, at home, we just agreed on one thing: keep the toilet neat and tidy. It’s simply a case of wiping up your own spray. The issue isn’t whether you stand up or sit down, but about what you leave behind. Even sitting down you can mess up a toilet.

My mother’s instruction when doing a number two (I was actually allowed to pee standing up) in a public toilet was to cover the toilet seat with toilet paper against the germs, and if there wasn’t any toilet paper she provided paper tissues and the command: ‘Hang over it’.

When touring in the motor car over longish distances, there were always wet face towels in plastic bags, to disinfect our hands afterwards, because towels in public toilets were obviously full of germs. ‘And doorknobs are dirtiest.’

What’s so striking in the Netherlands is that urinals are often too high. For me, in any case. I may well be a member of the tallest nation in the world, but I bring down the average. On tiptoe at such a high urinal, it dangles uncomfortably. And these old-fashioned urinals in the floor, where everything splashes over your shoes, are unhygienic.

In Sweden, they apparently have a political party which wants to make peeing sitting down compulsory. I think it’s a problem if the state goes this far with interfering into your personal life. Similarly, I hate nasty pictures of horrible diseases on cigarette packets, and maybe, in future, also on products that contain sugar, ‘to combat obesity’. Sometimes you feel nostalgic for a portly, cigar-smoking Churchill – even more so given the international political situation.

Because I’ve been thinking about Ukraine. And that we will have to send in our boys. After all, Putin already knows that 43% pee sitting down. And that, over there, they will have a toilet shortage. It’s worrying. Peeing sitting down is a bit like Fifty Shades of Grey without a penis. The Netherlands no longer has any tanks, either. ‘Oh dear, there goes the peeing sitting down army without any tanks!’

Did you watch Hollande and Merkel in Ukraine this week? I’m not sure about Merkel, but I think Hollande looks like someone who pees sitting down.

It’s about time we start acting like men. Putin, of course, pees standing up. Maybe he had to sit down in his youth, and he’s compensating for it now. Besides, he has really pissed on it: a peeing Neanderthal. And now, I just have to explain this column to my girlfriend.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press
arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Fictional Brits
Bare Burka
Is Van Gaal a Turkey?
An Estate Agent in High Heels
A Boy from Westminster
Adventure in Amsterdam
Amalia & George
Cheering Quietly
Human Waste
D-Day for Poetry
A Dog in London
Van Gaal and Wurst
Baby King George
The Virgin Train from Birmingham
Nuclear Hospitality
Vladimir the Viking
Ski Girl with Moustache
Phoenix
Message From the Bathtub
A Consistent Resolution
Nigella’s Law
Selfie
Cowboy in the Kingdom
An Angry Philanthropist
Oligarch with Red Umbrella
The Lives of Others
Uproar in the Czar Peter House
A Postcard Home
An Angry Ladies’ Hairdresser
Syrian Football
The Man Who is Always Late
What will survive of us is love
A Gibraltarian Librarian
A Gay Sympathiser
Hot Pants Harry
Cycling Sustained by Aunt Corry’s Pancakes!
A Slight Inconvenience
Phoning an Extraterrestrial
Naked in a Ballet Class
The Ouch, Ouch, Ouch Threshold
Eurovision
A Sincere Person
King of the People
Thatcher’s Secret Weapon
A Cycling Jeweller
Eating Like the Pope
A Poet with Gout
A Plastic Foreign Horse
A Bit Sfifling
A Roman Catholic Queen

Onlangs was er in Nederland een enquête over het plasgedrag van mannen. Dat betrof vooral het gedrag thuis. Uit de resultaten kwam naar voren dat 56 % het staand deed en 43 % verkoos om te zitten. Ik was onmiddellijk benieuwd naar die overige 1 %. Vastgeketend, op de kop aan het plafond?

Altijd heerlijk, die onderzoeken, met zo’n ontbrekende 1 procent. Wat meer te denken geeft is de 15 % van de gezinnen waar afspraken gemaakt zijn over plasgedrag. Sommige vrouwen schijnen staand plassen van mannen te beschouwen als ‘een ongewenste oermenshouding’. Mijn vriendin bijvoorbeeld. Het was een van de dingen waar we gelijk over van mening verschilden. Ik bedoel: vooral het iemand anders opleggen.

Een oermenshouding? En wél met z’n allen naar Fifty Shades of Grey. Dat kan dan weer wel. Ik vind: het is het een of het ander. Die film doet toch een beetje denken aan de vrouw met een knuppel op het hoofd slaan en de grot in slepen. Er zijn vrouwen die dat leuk vinden, behalve als Dominique Strauss-Kahn het doet. DSK is natuurlijk een eikel, maar het is in beide gevallen iemand anders je wil opleggen, zal ik maar zeggen. Nou ja, het een is misschien met toestemming en het ander zonder, maar de lijn is dun.

Terug naar dat plassen. Bij ons vroeger thuis was er maar één afspraak: dat je de wc netjes achterliet. Gewoon je eigen sproeigedrag opruimen. Het gaat niet om dat staan of zitten, maar hoe je de zaak achterlaat. Ook zittend kun je wc’s vies maken.

Van mijn moeder moest je bij een grote boodschap (plassen mocht ik dus gewoon staand) op vreemde wc’s eerst de bril met wc-papier bedekken tegen de bacillen en als er geen wc-papier was kreeg je papieren zakdoekjes mee en de opdracht: ‘er boven gaan hangen’.

Bij verplaatsingen met de automobiel over grotere afstanden waren er ook altijd natte washandjes in plastic zakjes, om de handen naderhand te ontsmetten want de handdoeken op die vreemde wc’s zaten natuurlijk vol met bacteriën. ‘En de deurklinken zijn het viest.’

Wat mij in Nederland altijd opvalt is dat de urinoirs vaak te hoog hangen. Voor mij althans. Ik mag tot het langste volk ter wereld behoren, zelf druk ik het gemiddelde. En op je tenen boven zo’n hoog urinoir, dat zwabbert ongemakkelijk. Ook onhygiënisch is zo’n ouderwets urinoir tot aan de grond, zodat alles over je schoenen spettert.

In Zweden schijnt er een politieke partij te zijn die het zittend plassen wil verplichten. Ik heb er moeite mee als de overheid zo ver gaat met ingrijpen in je persoonlijk leven. Zoals ik ook een hekel heb aan hele nare plaatjes van enge ziektes op pakjes sigaretten en misschien in de toekomst ook op producten die suiker bevatten, ‘om obesitas tegen te gaan’. Soms verlang je heel erg terug naar een gezette, sigaren rokende Churchill. Ook gezien de internationale politiek.

Want ik zat ook te denken aan de Oekraïne. En dat we straks onze jongens moeten sturen. Dat Poetin dan al weet dat 43 % zittend plast. En dat er dan daarginds niet genoeg wc’s zijn. Je houdt je hart vast. Zittend plassen is toch een beetje als Fifty Shades of Grey zonder penis. Nederland heeft ook al geen tanks meer. ‘O jongens, daar komt het zittend plassende leger zonder tanks!’

Van de week nog gekeken naar Hollande en Merkel in de Oekraïne? Van die Merkel weet ik het niet zeker, maar die Hollande lijkt me een zittende plasser.

Het wordt hoog tijd dat we ons mannetje gaan staan. Poetin is natuurlijk wel een staande plasser. Maar misschien moest hij vroeger verplicht zitten en loopt hij dat nu te compenseren. Bovendien heeft hij behoorlijk naast de pot gepiest: een plassende Neanderthaler. En nu deze column nog uitleggen aan mijn vriendin.

© Arnold Jansen op de Haar
"arnold

Eerdere columns:
Fictieve Britten
Blote boerka
Is Van Gaal een kalkoen?
Een makelaar op hoge hakken
Een jongen uit Westminster
Avontuur in Amsterdam
Amalia & George
Zachtjes juichen
Menselijk afval
D-Day voor poёzie
Een hond in Londen
Van Gaal en Wurst
Baby King George
De Virgin trein uit Birmingham
Nucleaire gastvrijheid
Vladimir de Viking
Ski-meisje met snor
Feniks
Bericht vanuit de badkuip
Een consequent voornemen
De wet van Nigella
Selfie
Cowboy in het koninkrijk
Een boze filantroop
Oligarch met rode paraplu
Het leven van de anderen
Rumoer in het Tsaar Peterhuisje
Een briefkaart naar huis
Een boze dameskapper
Syrisch voetbal
De man die altijd te laat is
What will survive of us is love
Een Gibraltarese bibliothecaris
Homosympathisant
Hot Pants Harry
Fietsen op tante Corry’s pannenkoeken!
Een klein ongemak
Telefoneren met een buitenaards wezen
Naakt in de balletklas
Het Oeioeioei-drempeltje
Eurovisie
Een oprecht mens
Koning van het volk
Thatchers geheime wapen
Een fietsende jewelier
Eten als de paus
Een dichter met jicht
Een plastic buitenlands paard
Een beetje benauwd
Een katholieke koningin