Skip to main content

The Other Orange Team

Het andere Oranje

July 11, 2010

By Arnold Jansen op de Haar

Queen Victoria produced beautiful drawings of her children. She didn’t advertise this, she didn’t organise any exhibitions of her work, but what she did do was encourage the arts. She and Albert commissioned many artists.

 

There are, however, quite a few modern day Royal Highnesses who think that they are artists, architects, writers or bankers. This is a misunderstanding.

 

During the Football World Cup, the Prince of Orange, Willem-Alexander, and his wife Princess Máxima, enthusiastically cheered on the national team from the stands. The whole stadium was coloured orange. There is no better example of person and position being one and the same. Marvellous!

 

For this they are paid respectively 1,376,000 Euros (Willem-Alexander) and 624,000 (Máxima), tax free. Of course, the major part of their allowance goes towards personnel costs: uniforms, decorations, ball dresses, shoes and handbags, but according to official figures this leaves them each with 248,000 to spend on an ice cream.

 

I don’t mind just as long as they won’t aspire to holding down a regular job as well. The Dutch Crown Prince is actually also on the board of the Bank of The Netherlands, and Princess Máxima is special UN Microfinance Advisor.

 

Willem-Alexander is a good guy and Máxima is delightful, but really, they are employed to cheer, console and promote the armed forces, sports, commerce and the arts.

 

Whenever royalty thinks that they have a professional skill, you have the makings of a problem. Think, for example, of Prince Charles, self-proclaimed expert on architecture, and the wrecking of a major development designed by world famous architect Lord Rogers.

 

Willem-Alexander once studied history with average results but now he makes decisions about how to handle our money. Máxima deals with micro finance for people without any cash who want to start a business. Maybe her advice is to marry a rich man, a small investment which pays a huge dividend. We have taken to calling her Princess Micro-Máxima.

 

Besides her there is a Princess called Laurentien, who is married to Constantijn, the youngest son of Queen Beatrix. The spare Queen almost collapses under her acquired grandeur. She concerns herself with illiterate people in The Netherlands.

 

In principle it is a good cause but no need to go overboard. But no, a children’s book gets published under the pen name of Laurentien van Oranje and she plays at being the chairman of a major literary prize. In short, she is involved in everything related to language, provided it is prestigious.

 

Before you know it, she enters a hall and greets the audience in her over-the-top posh voice: ‘Hello Illiterates.’ The Dutch Red Cross, whose patron is Aunt Margriet (sister of Queen Beatrix), runs a ship which provides holidays for the sick and disabled. I am sure that Laurentiens’s aim is to have a ship named: The Princess Laurentien, a ship that provides a journey along the Rhine for poor illiterate people.

 

If we are not careful, we will find ourselves hosting the 2028 Olympic Games for Illiterates.

 

I very much miss Princess Diana. She thought she wasn’t good at anything. Actually she was right, but she could encourage initiatives, for example collecting money for aids victims or bringing the clearing of landmines to our attention. She did this through her charm and her fame and not by pretending to be an expert, just cuddling a baby or looking at us with her huge eyes from under a helmet was quite enough.

 

Her sons seem to want to walk in her footsteps and their grandmother Queen Elizabeth has set a good example throughout her life. Her claim to fame is: having repaired a car in war time all by herself. Besides, she doesn’t share her opinions with us and she is the world champion of ribbon-cutting.

 

The Dutch Royal Family seems quite doomed. Oh dear, that’s goodbye to my name on the Queen’s Birthday honour. Still the question remains: What to do with Prince Charles? The King of Sweden, who only carries out ceremonial duties, would say: ‘SkÃ¥l!’ (Cheers!).


© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press
 
You can leave your comment on our forum.
 
Previous columns:
 
Koningin Victoria maakte prachtige tekeningen van haar kinderen. Ze trad er niet mee naar buiten, organiseerde geen tentoonstelling van haar eigen werk, maar wat ze wel deed was het stimuleren van de kunst. Albert en zij gaven kunstenaars opdrachten.
 
Er zijn echter nogal wat moderne koninklijke hoogheden die denken dat ze zelf kunstenaar, architect, schrijver of bankier zijn. En dat is een misverstand.

Tijdens het WK-voetbal stonden de Prins van Oranje Willem-Alexander en zijn echtgenote prinses Máxima enthousiast te juichen op de tribune. Het hele stadion was oranje. Meer kunnen persoon en baan niet samenvallen. Geweldig!

Daar krijgen ze 1.376.000 euro (Willem-Alexander) en 624.000 euro (Máxima) belastingvrij voor. Van hun toelage gaat nog wel een berg op aan personeelskosten, uniformen, medailles, galajurken, schoenen en handtassen maar dan houden ze volgens de officiële cijfers elk toch nog 248.000 euro over voor een ijsje.

Ik heb daar geen bezwaar tegen maar dan moet je daarnaast niet ook nog een normale baan nastreven. De kroonprins is namelijk commissaris van De Nederlandsche Bank en prinses Máxima is speciaal VN-adviseur microkrediet.

Willem-Alexander is een aardige jongen en Máxima is echt een schat, maar je bent alleen ingehuurd voor juichen, troosten en het stimuleren van de krijgsmacht, de sport, het bedrijfsleven en de kunst.

Zodra je denkt dat je echt iets kunt, wordt het een probleem. Denk aan de zelfverklaarde architectuurdeskundige prins Charles en het torpederen van een bouwproject in Londen van de wereldberoemde architect Lord Rogers.

Willem-Alexander was een gemiddelde geschiedenisstudent die nu ons geld zit te beheren en Máxima buigt zich over microkredieten aan arme mensen die een bedrijfje willen opzetten. Misschien adviseert ze die mensen om een rijke man te trouwen. Een kleine investering met een groot resultaat. Thuis noemen we haar de Prinses van Micro tot Máxima.

En dan hebben we ook nog prinses Laurentien, echtgenote van de jongste zoon van Beatrix: Constantijn. De reservekoningin valt sinds ze getrouwd is bijna om van voornaamheid. Zij bekommert zich om de analfabeten in ons land. Op zich een goed doel maar houd je een beetje in.
 
Nee, er wordt een kinderboek geschreven onder het pseudoniem Laurentien van Oranje en juryvoorzitter gespeeld van een belangrijke literaire prijs, kortom, alles wat maar enigszins met taal te maken heeft, als het maar prestigieus is.
 
Voor je het weet stapt ze een zaal binnen en begroet ze de aanwezigen met een geaffecteerd: ‘Hallo analfabeten.’ Het Nederlandse Rode Kruis van beschermvrouwe tante Margriet heeft een boot voor vakantiereizen met zieken en gehandicapten. Laurentien wil natuurlijk ook zo’n boot: de Prinses Laurentien, een boot waarmee de arme analfabeten een reisje over de Rijn kunnen maken.
 
Als we niet oppassen halen we in 2028 de Olympische Spelen voor Analfabeten binnen.

Ik verlang hevig terug naar prinses Diana. Die dacht dat ze niets kon. En dat was eigenlijk ook zo. Maar ze kon wel dingen stimuleren, zoals geld inzamelen voor aidsslachtoffers of aandacht vragen voor de bestrijding van landmijnen. Dat deed ze met haar charme en beroemdheid en niet door zich als deskundige op te werpen. Een baby optillen of met grote ogen onder een helm vandaan kijken was voldoende.

Haar zonen lijken in haar voetsporen te treden. En koningin Elizabeth was daar haar hele leven al erg goed in. Grootste wapenfeit: het zelf repareren van een automobiel in oorlogstijd. Bovendien geeft ze nooit een mening en is ze wereldkampioen linten doorknippen.

Het Nederlandse koningshuis lijkt reddeloos verloren. Daar gáát mijn koninklijke onderscheiding. Ondertussen is de vraag: Wat doen we met prins Charles? De Zweedse koning, die slechts een ceremoniële functie heeft, zou zeggen: ‘SkÃ¥l!’ (proost).

© Arnold Jansen op de Haar

U kunt reageren op ons forum.
 
Eerdere columns: