Skip to main content

The Death of a Diva

De dood van een diva

February 16, 2012

By Arnold Jansen op de Haar

One of the most difficult things in life is to say something meaningful after someone has died, especially if you knew the person. Unfortunately Paris Hilton knows everybody and announced to the world: ‘So sad to hear the news about Whitney Houston.’

I think it is rather sad even to hear from Paris Hilton. Can’t she go into hiding during this type of event? And where was everyone when Whitney was in trouble?

Some people are just clumsy. I remember that at my father’s funeral reception you had to endure endless cuddles from aunts you hadn’t seen in ages. One cousin, who had turned fat and unrecognisable, talked away at my mother my mother for a long time. My sister whispered, ‘For heaven’s sake, who’s that?’

Elton John said about Whitney Houston: ‘She was the most beautiful woman I think I ever saw.’ So Elton thinks she was. Isn’t he quite sure?

Mariah Carey also commented: ‘One of the greatest voices to ever grace the earth.’ One used to say the ‘world’; referring to ‘earth’ or ‘planet’ instead makes it sound as if the speaker is from a completely different planet.

I’ve got a text ready in case Mariah passes on: ‘She was, I think, the most beautiful woman in the universe. Besides, she sang All I Want for Christmas Is You, the worst ever Christmas hit.’

Or take this remark from Christina Aguilera: ‘We have lost another legend.’ Often this type of response means: please call me a living legend too when I die.

The death of Whitney Houston reminds me of Karen Carpenter: a beautiful voice but with a sugary repertoire, yet a very interesting life. I think she died of grief, but a great many people have enjoyed her music.

The strange thing is that I don’t think all ‘sugary music’ is bad. As a youngster I was quite taken with Olivia Newton-John, but I kept it quiet for years. Whitney was also very beautiful, and Elton, I don’t think this, it’s the truth.

Recently I talked to Father Piet, aged eighty-nine. Father Piet is my mother’s cousin and he spent half his life as a missionary in Brazil, or ‘Brasil’. Father Piet continues to use its Portuguese name. Officially he is retired, but twice a week he says mass in an old people’s home. Before that he looked after a convent for elderly nuns. ‘By the time I left three-quarters of them had died,’ he declared cheekily, as if it was his fault.

He speaks with many of the very elderly in the old people’s home and Father Piet really listens. ‘The beautiful thing is,’ according to Father Piet, ‘that every one has had an interesting life. They have all contributed something special to society.’

Relatives of the departed often provide him with pages full of declarations about how wonderful the deceased was. During his homily Father Piet prefers to stick to the facts: ‘They are impressive enough.’

So here are the facts. The people who really loved her can fill in the gaps.

Whitney Elizabeth Houston (Newark, 9 August 1963 – Beverly Hills, 11 February 2012), singer and actress.

Whitney was born in a middle-class neighbourhood in Newark, New Jersey, the third and youngest child of John Russell Houston Jr. and gospel singer Cissy Houston (née Emily Drinkard).

She was married to Bobby Brown from 1992 to 2007. This marriage produced one daughter: Bobbi Kristina Houston Brown (4 March 1993).

She received two Emmy Awards, six Grammy Awards, thirty Billboard Music Awards and twenty-two American Music Awards, as well as numerous other awards.

This is what I would recommend for the funeral, held in the church where she sang as a child:

  1. Refuse Paris Hilton entry at the door
  2. No speeches
  3. Lots of flowers
  4. Two lovely songs sung at the top of their voices by the entire congregation

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

You can leave your comment on our forum.

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Een van de moeilijkste dingen in het leven is om iets zinnigs te zeggen als iemand overlijdt. Vooral als je die persoon kent. Helaas kent Paris Hilton iedereen. ‘Zo bedroefd om het nieuws te horen over Whitney Houston,’ liet ze de wereld weten.

Ik ben zelf nogal bedroefd überhaupt iets van Paris Hilton te vernemen. Kan ze bij dit soort gelegenheden niet even onderduiken? En waar was iedereen toen Whitney het moeilijk had?

Sommige mensen zijn gewoon onhandig. Ik herinner me de begrafenis van mijn vader. Tijdens de condoleance werd je doodgeknuffeld door tantes die je jaren niet had gezien. Eén neef, die dik en onherkenbaar was geworden, stak tegen mijn moeder een hele toespraak af. ‘Wie is dat in godsnaam?’ fluisterde mijn zus.

Elton John zei over Whitney Houston: ‘Ze was, denk ik, de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien.’ Elton denkt het. Is hij niet helemaal zeker?

Mariah Carey gaf ook een reactie: ‘Een van de grootste stemmen die de aarde ooit sierde.’ Vroeger zei men ‘wereld’. Door reacties met ‘aarde’ of ‘planeet’ lijkt het of degene die het zegt zelf op een heel andere planeet zit.

Ik heb al een tekst klaarliggen voor als Mariah ons ontvalt: ‘Ze was, denk ik, de mooiste vrouw van het universum. Daarnaast zong ze met All I Want For Christmas Is You het allerslechtste kerstnummer ooit.’

Of neem deze reactie van Christina Aguilera: ‘We hebben weer een legende verloren.’ Meestal betekent dat: ‘Zeg als ik sterf alsjeblieft dat ook ik bij leven een legende was.’

Bij de dood van Whitney Houston heb ik hetzelfde als bij Karen Carpenter. Een prachtige stem maar haar muziek vond ik te zoet. Haar leven was daarentegen heel interessant. Volgens mij stierf ze van verdriet. En heel veel mensen hebben wel van haar muziek genoten.

Het gekke is dat ik niet alle ‘zoete muziek’ slecht vind. Ik was in mijn jeugd nogal verkikkerd op Olivia Newton-John. Daar heb ik jarenlang over gezwegen. En ook Whitney was heel mooi. Dat denk ik niet, Elton. Dat is zo.

Laatst sprak ik pater Piet (89). Pater Piet is een neef van mijn moeder en was zijn halve leven missionaris in Brazilië. ‘Brasil,’ zegt pater Piet op zijn Portugees. Officieel werkt hij niet meer maar twee keer per week draagt hij de mis op in een bejaardentehuis. Eerder had hij de zorg voor een klooster met oude nonnen. ‘Toen ik er wegging was driekwart overleden,’ zei de pater guitig, alsof het zijn schuld was.

Hij spreekt veel hoogbejaarde mensen in het tehuis. Pater Piet luistert naar ze. ‘Het mooie is,’ zei pater Piet, ‘dat van iedereen het leven heel interessant is geweest. Ze hebben allemaal iets bijzonders bijgedragen aan de maatschappij.’

Van de nabestaanden krijgt hij vaak lange epistels over hoe goed de overledene is geweest. Pater Piet beperkt zich tijdens de preek liever tot de feiten. ‘Dat is al indrukwekkend genoeg.’

Dus hier komen de feiten. De mensen die echt van haar hielden vullen de rest zelf wel in.

Whitney Elizabeth Houston (Newark, 9 augustus 1963 – Beverly Hills, 11 februari 2012), zangeres en actrice.

Whitney werd geboren in een middenklassenbuurt in Newark, New Jersey, het derde en jongste kind van John Russell Houston, Jr. en Cissy Houston (geboren Emily Drinkard), gospelzangeres.

Van 1992 tot 2007 was ze gehuwd met Bobby Brown. Uit het huwelijk werd één dochter geboren: Bobbi Kristina Houston Brown (4 maart 1993).
Ze won o.a. twee Emmy Awards, zes Grammy Awards, 30 Billboard Music Awards en 22 American Music Awards.

Whitney Elizabeth Houston overleed op 11 februari 2012 op 48-jarige leeftijd. Ze werd door een naaste medewerker gevonden in het bad van haar hotelkamer in het Beverly Hills hotel in Los Angeles.

En verder bij de uitvaart, in de kerk waar Whitney als kind zong:
  1. Paris Hilton weigeren bij de deur.
  2. Geen toespraken.
  3. Veel bloemen.
  4. Twee mooie liedjes die iedereen keihard meezingt.
© Arnold Jansen op de Haar

U kunt reageren op ons forum.

Eerdere columns: