Skip to main content

Ski Girl with Moustache

Ski-meisje met snor

February 20, 2014

By Arnold Jansen op de Haar

You get a lovely surprise every time the ski girls take off their helmets after crossing the finish line during the Olympic Winter Games. Someone somewhere must have decided that only models can take part in Alpine skiing events.

Most of the male snowboarders haven’t yet outgrown puberty: boys wearing extremely low-slung trousers and sporting odd hairdos. And the winner of the ladies’ snowboard cross had drawn a moustache on her face. Her fans were holding their index fingers under their noses. And she didn’t even hail from Austria, but from the Czech Republic. Luckily it was a Salvador Dali moustache.

Dutch viewers spotted their overly enthusiastic king in the stands. Our previous queen liked ballet and sculpture. The current king favours Dutch music and sport.

He thought it was a shame he had to leave the Winter Olympics after five days, because he has an ‘athlete’s heart’. An athlete’s heart is a medical condition, but we assume he meant to say that he took sport to his heart. Actually he had to leave to start his winter break in Lech. Wasn’t he already on a winter break in Sochi?

It’s not the first time he’s been caught bumbling. ‘You’re not just a name,’ he remarked during an interview explaining why he would be King Willem-Alexander and not Willem IV. He added, ‘Willem IV grazes alongside Bertha 38.’ Try explaining this to Elizabeth II during a state visit to the UK.

Actually, his wife is a ski girl. Imagine Queen Maxima as a chalet girl – it sets the imagination racing.

Several Dutch skating experts expressed the view that the Dutch are too dominant in speed skating. Dominant to such an extent that silver medallists look as if they’re attending a funeral. 

Is a dominant nation bad for a sport? I’ve never heard an American worry that they rule baseball absolutely, or a Chinese that they have too much of a hold over table tennis.

Belgian and French speed skaters are trained by the Dutch. One of them is a man who changed his nationality from Dutch to Belgian in order to continue his skating career. The Dutch referred to him as a ‘Dutch skating refugee’.

Would they refer to a ‘Korean skating refugee’ in South Korea? The South Korean Ahn Hyun-soo takes part in the short track competition as Viktor Ahn. As the winner of the 1000 meter short track, he sang the Russian anthem at the top of his voice. It is, of course, the most beautiful anthem in the world.

And then, take the English. They have Jenny Jones, who won the bronze in slopestyle. She learned to snowboard on the dry ski slope in Churchill, Somerset. Can you be any more English than that? Her further training was paid for by working as a chalet girl and selling doughnuts. She’s a media natural. I would recommend hiring her as a presenter forthwith, and placing her next to Bill on the BBC Breakfast sofa.

And when Elizabeth (Lizzy) Yarnold won the skeleton, the BBC exploded. Even the commentators cried.

A certain type of body fits each sport. For example, speed skaters have a well-developed behind.

The Dutch competitors look quintessentially Dutch. They always remind me of Van Gogh’s ‘The Potato Eaters’ or Vermeer’s ‘The Milkmaid’. Just dress them in a skating suit and they would look like members of the Dutch team. In the 500 meters a Dutch guy won the gold and his twin brother won the bronze. When she saw these guys, my sister exclaimed: ‘Ivanhoe on skates!’

I watch everything. Well, not so much curling, boules on ice for Scottish housewives. And I also avoid short track: skating for neurotics. The nastiest person wins, not the fastest.

On the other hand, figure skating is a delight. With Gracie Gold, the ‘Grace Kelly of figure skating’, and an Italian in an extremely skimpy costume.

I even watch ski jumping, featuring Gregor Schlierenzauer, Andreas Wank and Thomas Morgenstern!

But now, when my own body is becoming increasingly less Olympic, my hope is that writing poems will become an Olympic discipline. At last, you’re allowed an alcoholic drink in the Olympic village, and in the company of a ski girl. Well, one without a moustache.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Phoenix
Het is tijdens de Olympische Winterspelen elke keer weer een aangename verrassing als de ski-meisjes na de finish hun helm afzetten. Iemand moet ergens bepaald hebben dat je alleen als fotomodel kunt meedoen aan het alpineskiën.

De meeste mannelijke snowboarders zitten nog middenin de puberteit: van die jongens met afgezakte broeken en raar haar. En de winnares van de snowboard cross had een snorretje op haar gezicht getekend. Haar fans hielden hun wijsvinger onder hun neus. En ze kwam niet eens uit Oostenrijk maar uit Tsjechië. Gelukkig was het een Salvador Dali-snorretje.

In Nederland vond men de koning te uitbundig op de tribune. Onze vorige vorstin hield van ballet en beeldende kunst. De huidige koning houdt van Nederlandse muziek en sport.

Hij vond het jammer dat hij na vijf dagen de Olympische Spelen moest verlaten. Want hij had ‘een sporthart’. Een sporthart is een aandoening. Hij bedoelde waarschijnlijk een hart voor sport. Hij moest overigens weg voor een wintersportvakantie in Lech. Ik dacht dat hij in Sotsji al op wintersportvakantie was.

Hij is vaker onhandig. ‘Je bent geen naam,’ zei hij in een interview waarin hij uitlegde dat hij koning Willem-Alexander zou worden en niet Willem IV. ‘Willem IV staat naast Bertha 38 in de wei,’ voegde hij eraan toe. Leg dat tijdens een staatbezoek aan het Verenigd Koninkrijk maar eens uit aan Elizabeth II.

Zijn vrouw is overigens een ski-meisje. Koningin Maxima als chalet girl, je krijg er ten zeerste gedachten bij.

Nederland is te dominant bij het hardrijden op de schaats, vonden diverse Nederlandse schaatsanalisten. Zo dominant dat Nederlandse zilveren medaillewinnaars kijken alsof ze net iemand begraven hebben.

Is dominantie slecht voor een sport? Je hoort nooit een Amerikaan zeggen dat ze te dominant zijn in het honkbal. Of een Chinees dat ze te dominant zijn in het tafeltennis.

De Belgen en de Fransen worden getraind door Nederlanders. Onder meer door een man die ooit zijn Nederlandse nationaliteit voor de Belgische verruilde om te kunnen blijven schaatsen. In Nederland sprak men van een ‘schaatsbelg’.

Zou men in Zuid-Korea nu ook van een ‘schaatsrus’ spreken? De Zuid-Koreaan Ahn Hyun-soo komt bij het shorttrack voor Rusland uit als Viktor An. Hij zong als winnaar van de 1000 meter shorttrack uit volle borst het Russische volkslied. Dat natuurlijk wel het mooiste volkslied ter wereld is.

Nee, dan de Engelsen. Die hebben Jenny Jones, die brons won op de slopestyle. Ze leerde snowboarden op een ‘droge skibaan’ in Churchill, Somerset. Hoe Engels wil je het hebben? Haar verdere training had ze onder meer bekostigd met werk als chalet girl en het verkopen van doughnuts. Enorm mediageniek. Gelijk inhuren als presentatrice, zou ik zeggen. En ’s morgens op de bank zetten bij Bill van BBC Breakfast.

En toen Elizabeth (Lizzy) Yarnold het skeleton won, ontplofte de BBC. Zelfs de commentatoren huilden.

Bij elk onderdeel hoort een specifiek lichaam. Zo hebben alle schaatsers een zeer goed ontwikkeld achterwerk.

De Nederlanders zien er heel Nederlands uit. Zelf moet ik altijd aan ‘De Aardappeleters’ van Van Gogh denken, of ‘Het Melkmeisje’ van Vermeer. Trek ze een schaatspak aan en je hebt de Nederlandse ploeg. Bij de 500 meter won een Nederlander, zijn tweelingbroer won het brons. Mijn zus riep bij het zien van die jongens: ‘Floris op de Noren!’

Ik kijk alles. Nou ja, het curling (jeu de boules op ijs voor Schotse huisvrouwen) iets minder. En ik kijk ook weinig naar shorttrack: schaatsen voor zenuwenlijers. Niet de snelste wint maar de gemeenste.

Het kunstrijden op de schaats is natuurlijk wel weer fijn. Met Gracie Gold (‘de Grace Kelly van het kunstrijden’) voor Amerika en een Italiaanse in een niemendalletje.

Zelfs het schansspringen volg ik. Met Gregor Schlierenzauer, Andreas Wank en Thomas Morgenstern!

Maar nu mijn eigen lichaam steeds minder olympisch wordt, hoop ik dat het schrijven van gedichten een olympische sport wordt. Kan men ook eindelijk eens alcohol drinken in het olympisch dorp. In gezelschap van een ski-meisje. Nou ja, eentje zonder snor.

© Arnold Jansen op de Haar

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();