Skip to main content

On a Knife Edge

Kantje boord

February 8, 2016

By Arnold Jansen op de Haar

People from the Netherlands regularly ask me if I think the UK will leave the EU. The date for the referendum still has to be set, but already they sound concerned when they ask me the question. Others sound a bit sarcastic when they pose this question, as if to say: ‘Well, in that case we’ll be better off without them.’

Because I live here, they think I have a deeper understanding of this issue. That’s true, but I don’t want to advertise the fact. So, in most cases, I mutter that ‘nothing will happen overnight’.

I can let you in on a secret. I trust you not to pass it on. I think it’s quite likely that the Brits will leave the EU. In other words: that’s my gut feeling.

The supporters of the In campaign are rather on the defensive, and if people go on the defensive where Europe is concerned, they can actually only lose the argument. David Cameron’s intention is to get a better deal. Labour supports him reluctantly, or rather by grinding their teeth. And no deal is good enough for the Out campaign.

The Out campaign is split as well, and there are a few oddballs in their midst, but they are convinced that if, for example, Russia invaded one of the Baltic States, Europe wouldn’t take any action. Now, this is more an issue for NATO than for the EU, but all the same, ‘Europe makes a mess of everything’ is the predominant opinion in this country. Yes, you there in the Netherlands may well be of the same opinion, but you don’t have a referendum coming up.

By now you may well think that I support the UK leaving the EU.

Look, I don’t really think a Brexit would have any negative effect on this country. Here in my neighbourhood there are lots of Arabs and Chinese. They supply the hard cash. The old links with the US are still in place, and up-and-coming economies such as India are already part of the Commonwealth. It’s business as usual. Even Surinam appears to want to join the Commonwealth.

The only disadvantage is that, when the Brits leave the EU, it will destroy the balance of power. Before you know it, we’ll be at war again. Of course, that’s not what the British want. Here, they commemorate wars with gusto, but to send troops across the Channel yet again…

So what I would like to say to the voters here in the UK is this: it’s not about the direct economic consequences of staying or leaving, or about sovereignty; no, staying in Europe is a strategic decision. Or, if you prefer, it’s about self-interest.

Recently, I went to visit friends here in London. Visiting people in their home is not my favourite activity, but because they’re lovely people I had accepted their invitation. The company consisted of one Indian, one Jewish Brit, one Italian, one Spaniard and two Dutch people (including myself).

Someone suggested that Berlin was a great city. I know that many Dutch people, too, think the world of Berlin. It has ‘such an interesting subculture’. And that’s probably the case; Berlin in the 1920s also had a marvellous scene. However, it couldn’t prevent the rise to power of a quite different and not so wonderful subculture in 1933.

I can hear you thinking: nothing will happen overnight. Yet I’m afraid, when the UK leaves the EU, that’s exactly what will happen. That Brexit will trigger something that can’t be stopped.

In the meantime, can you put pressure on the Dutch government to accommodate the British demands in the forthcoming negotiations? Otherwise I may have to become British in order to continue to live here. Just when I’ve renewed my Dutch passport for another ten years, containing an extremely brave picture of myself without my glasses!

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.

Arnold reading poetry

Previous columns:
A Very British Secret
End-of-Year Chat
A Cigar in Brussels
Burning a Catholic
Ted or Sylvia?
Unsuitable for Class War
England-bound
The Weather in Arnhem
Accident & Emergency
The Plumber and the Little Prince
A Trojan Horse
Pilloried!
Portobello Hipster
A Celebration Every Day
Diana is Back
Loved by All
Cooking in Peacetime
A Bit of a Genetic Mess
Email a Fairy
A Peeing Neanderthal
Fictional Brits
Bare Burka
Is Van Gaal a Turkey?
An Estate Agent in High Heels
A Boy from Westminster
Adventure in Amsterdam
Amalia & George
Cheering Quietly
Human Waste
D-Day for Poetry
A Dog in London
Van Gaal and Wurst
Baby King George
The Virgin Train from Birmingham
Nuclear Hospitality
Vladimir the Viking
Ski Girl with Moustache
Phoenix
Message From the Bathtub
A Consistent Resolution
Nigella’s Law
Selfie
Cowboy in the Kingdom
An Angry Philanthropist
Oligarch with Red Umbrella
The Lives of Others
Uproar in the Czar Peter House
A Postcard Home
An Angry Ladies’ Hairdresser
Syrian Football
The Man Who is Always Late
What will survive of us is love

Regelmatig wordt mij vanuit Nederland gevraagd of ik denk dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie gaat verlaten. De datum van het referendum moet nog worden vastgesteld, maar er klinkt reeds enige angst als ze het mij vragen. Weer anderen stellen de vraag met enig sarcasme, alsof ze willen zeggen: laat ze dan maar oprotten ook.

Omdat ik hier woon denkt men natuurlijk dat ik er verstand van heb. Dat is wel zo, maar je moet het niet aan de grote klok hangen. Dus meestal mompel ik dat het ‘zo’n vaart niet zal lopen’.

Ik kan het u wel verklappen. U vertelt het toch niet door. Ik denk dat de kans groot is dat de Britten de Europese Unie wel zullen verlaten. Anders gezegd: ik voel het aan mijn water.

De voorstanders van het binnen de EU blijven, zitten nogal in de verdediging. En als je qua Europa in de verdediging gaat kun je eigenlijk alleen maar verliezen. David Cameron gaat een betere deal met Europa sluiten. Labour steunt hem schoorvoetend. Of liever gezegd: knarsetandend. En voor de tegenstanders is het natuurlijk nooit genoeg.

Die tegenstanders zijn ook verdeeld, en er zitten ook nog een paar gekken tussen, maar zij zijn ervan overtuigd dat als bijvoorbeeld Rusland de Baltische staten binnenvalt, Europa geen poot zal uitsteken. Nou is dat meer een dingetje voor de NATO en niet voor de EU, maar toch, in Europa loopt altijd alles fout, is hier de heersende mening. Ja, bij u thuis vinden ze dat ook, maar daar hebben ze geen referendum.

En nu denkt u misschien dat ik er ook voor ben dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat.

Kijk, ik denk dat het hier helemaal niet slechter zou gaan na een Brexit. Het stikt hier in mijn omgeving van de Arabieren en Chinezen. Daar komt het echte geld vandaan. De oude banden met de VS zijn er nog steeds en een opkomende economie als India zit gewoon in het Gemenebest. Niks aan de hand. Zelfs Suriname schijnt lid te willen worden.

Het enige nadeel is dat wanneer de Britten de EU verlaten het evenwicht in Europa weg is. Voor je het weet is het weer oorlog. En dat willen de Britten natuurlijk ook niet. Ze herdenken hier oorlogen dat het een lieve lust is, maar om nou nog een keer troepen het Kanaal over te sturen…

Dus dat zou ik eigenlijk tegen de stemmers hier in het Verenigd Koninkrijk willen zeggen: het gaat niet om de directe economische gevolgen van weggaan of blijven, of over soevereiniteit, nee, in Europa blijven is een strategische keuze. Of zo u wilt, eigenbelang.

Laatst was ik hier in Londen ergens op bezoek. Op bezoek gaan bij de mensen thuis is niet mijn grootste hobby, maar omdat het hier lieve mensen betrof, was ik toch op de uitnodiging ingegaan. Het gezelschap bestond uit een Indiase, een Joodse Brit, een Italiaanse, een Spaanse en twee Nederlanders (mijzelf meegerekend).

Iemand opperde dat Berlijn zo geweldig was. Ik weet dat ook heel veel Nederlanders Berlijn echt geweldig vinden. Het heeft ‘zo’n leuke subcultuur’. En dat zal ook best zo zijn. Berlijn had in de jaren twintig ook een hele fijne subcultuur. Het kon alleen niet voorkomen dat die andere en tikkeltje minder fijne subcultuur in 1933 aan de macht kwam.

Het zal allemaal zo’n vaart niet lopen, hoor ik u denken. Toch ben ik bang dat als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat het dat wel zal doen. Dat het iets in gang zet wat niet meer te stoppen is.

En kunt u ondertussen druk uitoefenen op de Nederlandse regering om die Britten bij de onderhandelingen tegemoet te komen? Anders moet ik misschien Brit worden om hier te kunnen blijven wonen. En ik heb net mijn Nederlandse paspoort voor tien jaar verlengd. En daar zit een hele stoere foto op. Zonder bril!

© Arnold Jansen op de Haar

"Arnold

Eerdere columns:
Een zeer Brits geheim
Eindejaarsgesprek
De sigaar in Brussel
Een katholiek verbranden
Ted of Sylvia?
Ongeschikt voor klassenstrijd
Engelandvaarders
Het weer in Arnhem
Spoedeisende Hulp
De loodgieter en de kleine prins
Het paard van Troje
Aan de schandpaal!
Portobello Hipster
Elke dag feest
Diana is terug
Geliefd door allen
Koken in vredestijd
Een genetisch zootje
E-mail een elfje
De plassende Neanderthaler
Fictieve Britten
Blote boerka
Is Van Gaal een kalkoen?
Een makelaar op hoge hakken
Een jongen uit Westminster
Avontuur in Amsterdam
Amalia & George
Zachtjes juichen
Menselijk afval
D-Day voor poёzie
Een hond in Londen
Van Gaal en Wurst
Baby King George
De Virgin trein uit Birmingham
Nucleaire gastvrijheid
Vladimir de Viking
Ski-meisje met snor
Feniks
Bericht vanuit de badkuip
Een consequent voornemen
De wet van Nigella
Selfie
Cowboy in het koninkrijk
Een boze filantroop
Oligarch met rode paraplu
Het leven van de anderen
Rumoer in het Tsaar Peterhuisje
Een briefkaart naar huis
Een boze dameskapper
Syrisch voetbal
De man die altijd te laat is
What will survive of us is love