Skip to main content

Meet our Cape Town based author in Arnhem!

August 27, 2013

Karen Jennings treedt op in Rozet op 20 september, samen met Pieter Thomassen, Hanneke de Jong en Arnold Jansen op de Haar

We’re throwing a literary party because one of our authors, Karen Jennings, is staying in Arnhem during September supported by a writer’s residency hosted by Thamgidi.

The event takes place on Friday 20 September in the Auditorium of Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem, the newly opened art centre in the heart of Arnhem. Doors open at 19.30 and the programme runs from 20.00 to 21.00.

Karen Jennings will be interviewed by Arnold Jansen op de Haar and read from her debut novel Finding Soutbek which is set in present-day and 17th century South Africa. It tells the story of the town’s first coloured mayor, Pieter Fortuin, and the troubled relationship with his wife Anna. Pieter Fortuin tries to re-invent Soutbek’s history by publishing a book based on the dubious diaries of Pieter Meerman who served with the VOC. This part of the book features some 17th century Dutch. Karen speaks English and Afrikaans but mostly writes in English. 
                                       
Pieter Thomassen will treat us to some of his hilarious Axel stories, introducing a precocious youngster’s off-beat view of his world when growing up in the 1960-70s. Axel’s stories will be serialised in the Holland Park Press magazine from October.

Arnold Jansen op de Haar will read poems from his new collection which will be published in 2014. Five other poems from this collection will be published in issue 2013/2 of Het Liegend Konijn.

We’re very pleased that singer-songwriter Hanneke de Jong will provide musical interludes by playing and singing a few of her exciting, catchy songs.

In short an evening of: exciting literature, wonderful music and a free drink.

You’re invited to the party and, of course, you can bring along guests. The event is free, and just RSVP bernadette@hollandparkpress.co.uk to reserve one or more places.

We would like to thank Kunstbedrijf Arnhem for supporting this event.

***

We geven een literair feestje omdat een van onze auteurs, Karen Jennings, gedurende de maand september in Arnhem verblijft, mogelijk gemaakt door een schrijversbeurs van Thamgidi.

Het evenement vindt plaats op vrijdag 20 september in het Auditorium van Rozet, Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem, het net geopende kunstencentrum in het hart van Arnhem. De zaal is open om 19.30 en het programma is van 20.00 tot 21.00.

Karen Jennings zal geÌÄåønterviewd worden door Arnold Jansen op de Haar en voorlezen uit haar debuutroman Finding Soutbek, die zich afspeelt in het hedendaagse en 17de-eeuwse Zuid-Afrika. Het verhaal gaat over de eerste zwarte burgemeester van de stad, Pieter Fortuin, en zijn getroebleerde relatie met zijn vrouw Anna. Pieter Fortuin tracht Soutbeks geschiedenis te herschrijven door een boek te publiceren dat gebaseerd is op de omstreden dagboeken van Pieter Meerman, die diende in de VOC. Dat deel van het boek bevat enig 17de-eeuws Nederlands. Karen spreekt Engels en Afrikaans maar schrijft overwegend in het Engels.

                             Karen Jennings

Pieter Thomassen trakteert ons op enkele van zijn hilarische Axel-verhalen, waarmee hij ons de bijzondere blik laat zien van een vroegrijpe jongen die opgroeit in de jaren zestig en zeventig. Vanaf oktober verschijnen Axels verhalen als feuilleton in het Holland Park Press magazine.

Arnold Jansen op de Haar zal gedichten voorlezen uit zijn nieuwe bundel, die gepubliceerd zal worden in 2014. Vijf andere gedichten uit deze bundel verschijnen binnenkort in Het Liegend Konijn 2013/2.

We verheugen ons zeer dat singer-songwriter Hanneke de Jong voor de muzikale omlijsting zal zorgen met een aantal van haar mooie, pakkende liedjes.

Kortom: een avond met mooie literatuur, geweldige muziek en een gratis drankje.

Jij bent uitgenodigd voor dit feestje en natuurlijk kun je gasten meebrengen. Het evenement is gratis. Reserveer een of meer plaatsen via bernadette@hollandparkpress.co.uk

We willen graag Kunstbedrijf Arnhem danken voor het mede mogelijk maken van dit evenement.