Skip to main content

Freedom of Lifestyle

Vrijheid van levensstijl

July 27, 2018

by Arnold Jansen op de Haar

I’ve got nothing against sport. I enjoy watching it, but I don’t like the dominance of sport in our era. The freedom to choose a lifestyle is under pressure.

I used to be a sporting person, but that was a long time ago. Nowadays I’m of the opinion that you should only take part in a sport if you still have a chance of making the Olympic Games. In all other cases walking the dog is a better option. That’s my personal opinion. Other people can make up their own mind.

When I was nineteen, my athletics trainer thought I showed Olympic potential. I thought so too. Luckily, I started smoking and drinking young enough. I would have missed out on a lot of merriment if I had made it to the Olympic Games.

I’m strongly in favour of adding pictures of celebrities to wrappers of smoking products with quotes like ‘Without cigarettes, David Hockney wouldn’t have painted his oeuvre.’ Or next to a picture of Winston Churchill: ‘Without cigars, the Second World War would have run quite a different course.’ I’m suggesting just positive messages. Well, here is another one: ‘If only Raheem Sterling had become a smoking alcoholic instead of a footballer, England would be in possession of the World Cup.’

Of course, I know that smoking and drinking are unhealthy, but if freedom of speech is important, surely freedom of lifestyle is at least as crucial. When reading this you may well argue that smoking and drinking cause disease. I imagine you saying: ‘And all of us will have to foot the bill!’ The more you participate in sport and the healthier your healthy lifestyle, the more you will agree with this argument.

We are not far away from a time when everything which is unhealthy will be taxed. Suddenly there will be a fat tax. In that case, it will be better to put an extra tax on life itself, because living is invariably unhealthy; in the end we all die from it.

A healthy lifestyle leads to a longer life, and by living unhealthily you shorten it. Therefore, I personally think that an unhealthy lifestyle is cheaper: think of the number of knee or hip replacements and benefits for the very old that are saved. In that case, we could well end up taxing a healthy lifestyle. But that doesn’t sound right either.

Taking the current status of our planet into account, I can’t understand why everyone has to live as long as possible. Moreover, the time spent on sport could be put to much better use. The body is put on a pedestal but the mind is sadly neglected.

Sport destroys culture. Royal personages used to patronise the arts; now it is sport. Prince Harry is a lovely guy: he founded the Invictus Games for injured veterans. A good initiative. But I don’t understand why you would prefer to encourage someone who has lost his left leg to run the 100 metres rather than, for example, writing a novel. Veterans have earned the right to be encouraged to do the things they are still able to do and not to emphasise their disability. ‘Your leg may be missing, but you still have a head on your shoulders’ is my opinion.

I’m a war veteran. Fortunately, I still have my left leg but the army has left me with a bad left knee. However, I have just finished my third novel.

The only thing is, I will have to explain this column to my girlfriend because according to her I could do with ‘losing a bit of weight’.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

Arnold reading poetry

by Arnold Jansen op de Haar

Ik heb niets tegen sport. Ik kijk er graag naar. Ik heb alleen iets tegen de dominantie van sport in het huidige tijdsgewricht. De vrijheid van levensstijl staat onder druk.

Vroeger was ik een sportman. Maar vroeger is lang geleden. Tegenwoordig sta ik op het standpunt dat je alleen sport moet bedrijven als je nog kans maakt op deelname aan de Olympische Spelen. Anders is wandelen met de hond een betere optie. Dat is een persoonlijk standpunt. Wat anderen doen moeten ze zelf weten.

Toen ik negentien was dacht een atletiektrainer dat ik potentieel ooit zou kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen. Ik dacht dat zelf ook. Gelukkig begon ik op tijd te roken en te drinken. Wat had ik een gezelligheid gemist als ik de Olympische Spelen gehaald had.

Ik ben er sterk voor om op pakjes rookartikelen afbeeldingen te plaatsen van beroemde personen met teksten als: ‘Zonder sigaretten was het met het oeuvre van David Hockney niets geworden.’ Of naast de afbeelding van Winston Churchill: ‘Zonder sigaar was de Tweede Wereldoorlog heel anders verlopen.’ Ik bedoel, louter positieve teksten. Vooruit, nog een: ‘Was Raheem Sterling in plaats van voetballer een rokende alcoholist geworden, dan had Engeland nu de Wereldcup.’
Ik weet dus ook wel dat roken en drinken ongezond is, maar zoals vrijheid van meningsuiting een groot goed is, zo is vrijheid van levensstijl een minstens zo’n groot goed. U zult nu thuis misschien tegenwerpen dat roken en drinken ziekten veroorzaken. Ik hoor het u zeggen: ‘En dat moeten wij met zijn allen betalen!’ Hoe meer u sport en gezonder u leeft, hoe meer u het daarmee eens bent.

Het duurt niet lang meer of er wordt extra belasting geheven op alles wat ongezond is. Voor je het weet is er een vettax. Dan kan men bij geboorte beter gelijk belasting op het leven zelf heffen, want leven is altijd ongezond, je gaat er namelijk uiteindelijk aan dood.

Een gezonde levensstijl leidt tot een langer leven. En door ongezond te leven word je minder oud. Persoonlijk denk ik dat ongezond leven daarom goedkoper is: het scheelt een hoop nieuwe knieÌÄåÇn, heupen en uitkeringen voor hoogbejaarden. Je zou dus net zo goed belasting kunnen heffen op gezond leven. Maar dat wil je ook niet.

Gezien de toestand van de planeet zie ik niet in waarom iedereen zo oud mogelijk moet worden. En al die tijd die men doorbrengt met sporten zou een stuk beter besteed kunnen worden. Terwijl het lichaam heilig wordt verklaard, wordt de geest zwaar verwaarloosd.

Sport verwoest de cultuur. Vroeger steunden koninklijke types de kunsten, nu de sport. Prins Harry is een goeie jongen. Hij zette de Invictus Games op voor gewonde veteranen. Mooi initiatief. Maar waarom je iemand zonder linkerbeen nou eerder zou stimuleren om de honderd meter te lopen dan bijvoorbeeld een roman te schrijven, geen idee. Veteranen verdienen het dat er nadruk wordt gelegd op wat ze nog wel kunnen, niet op wat ze niet meer kunnen. ‘Dat been is eraf, maar het hoofd zit er nog op,’ zeg ik altijd.

Ik ben een oorlogsveteraan. Gelukkig heb ik mijn linkerbeen nog. Ik heb wel een slechte linkerknie aan het leger overgehouden. Maar mijn derde roman is net af.

En nou moet ik deze column aan mijn vriendin gaan uitleggen. Want er kunnen er bij mij volgens haar ‘wel een paar kilootjes af’.

© Arnold Jansen op de Haar

Arnold reading poetry