Skip to main content

Fictional Brits

Fictieve Britten

January 30, 2015

By Arnold Jansen op de Haar

Fictional Brits

Who will it be: Harry Potter, Basil Fawlty, Paddington Bear, Mr Bean, Dr Who or James Bond after all? I don’t believe there is another country with as many fictional celebrities as the United Kingdom. To select the greatest fictional celebrity is rather difficult because there is a long history.

Often the character is more famous than its creator. The name Tom Jones immediately makes you think of the famous singer from Wales, but it could also remind you of Tom Jones by Henry Fielding, published in 1749. There is hardly a street, village or hill that isn’t connected with some artistic endeavour. And, for many, the fictional characters from these books, films or TV series seem real.

Take Sherlock Holmes. Many people are convinced he really existed. The fact that a modern Sherlock Holmes, played by Benedict Cumberbatch, has appeared on our TV screens only adds to the detective’s fame. Actually, his name sounds like a delicious dessert: ‘I’d like to order the Benedict Cumberbatch!’

It is difficult to name the most famous character created by some of the writers because all their characters are very well known. Who is Dickens’s most famous character: Ebenezer Scrooge, Oliver Twist, Fagin, Pip, David Copperfield or Samuel Pickwick?

And who is Shakespeare’s most celebrated personage: Hamlet, Romeo, Juliet, Othello or King Lear? Macbeth is questionable, because he is partly based on a real person.

This suddenly makes me think of Robinson Crusoe by Daniel Defoe, one of the very first English novels – because, among other things, they invented the modern novel here in England. (I’m a fan.)

The list of British fictional celebrities is endless: Peter Pan, Alice from Alice’s Adventures in Wonderland, Eliza Doolittle, Mr Darcy, Elizabeth Bennett, Jane Eyre, Gulliver, Mrs Dalloway, Mr Toad from The Wind in the Willows

For a moment, I tried to list fictional German celebrities. I got stuck after Goethe’s Werther, Till Eulenspiegel, Old Shatterhand and half the cast of ’Allo ’Allo!

In 2002 there was a poll to select the greatest Briton, so not a fictional figure. Winston Churchill came top, Princess Diana was third and Shakespeare on number five. However, the list took on a somewhat fictional dimension halfway through: King Arthur appeared as number 51 and Boy George was number 46. Opinions differ about whether King Arthur really existed. I have my own doubts about Boy George.

Maybe that’s what’s so great about British fictional personages: you can run into them on the street, whether it is Jeeves, Ali G or Mr Humphries from Are You Being Served? I know an excellent ‘George’ from George and Mildred. This country even invented the most famous Belgian: Poirot.

Not long ago I came across the international list. It featured Superman at number 2 and Batman in the top spot. My perception is that you can measure a country’s culture through the number of famous fictional characters, and also through the quality of these personages. A list consisting only of superheroes makes a point. And I get the impression that it is increasingly difficult for a literary character to achieve world fame without the help of a film.

The great thing is, it also works the other way round: real people can resemble fictional characters. Andrew Marr has already compared Ed Miliband to Wallace from Wallace & Gromit. And now the film makers have created a ‘Miliband personage’ in their latest film. In the guise of a disgruntled waiter.

It’s a fact that in the United Kingdom reality and fiction are not many miles apart. And it may well be that through fiction you can give a truer picture of reality than by describing real life.

In the meantime you, of course, have a favourite fictional Briton. It’s someone I haven’t mentioned, and perhaps you the reader are shouting out ‘Angelina Ballerina’ or ‘Bob the Builder’.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press
arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Bare Burka
Is Van Gaal a Turkey?
An Estate Agent in High Heels
A Boy from Westminster
Adventure in Amsterdam
Amalia & George
Cheering Quietly
Human Waste
D-Day for Poetry
A Dog in London
Van Gaal and Wurst
Baby King George
The Virgin Train from Birmingham
Nuclear Hospitality
Vladimir the Viking
Ski Girl with Moustache
Phoenix
Message From the Bathtub
A Consistent Resolution
Nigella’s Law
Selfie
Cowboy in the Kingdom
An Angry Philanthropist
Oligarch with Red Umbrella
The Lives of Others
Uproar in the Czar Peter House
A Postcard Home
An Angry Ladies’ Hairdresser
Syrian Football
The Man Who is Always Late
What will survive of us is love
A Gibraltarian Librarian
A Gay Sympathiser
Hot Pants Harry
Cycling Sustained by Aunt Corry’s Pancakes!
A Slight Inconvenience
Phoning an Extraterrestrial
Naked in a Ballet Class
The Ouch, Ouch, Ouch Threshold
Eurovision
A Sincere Person
King of the People
Thatcher’s Secret Weapon
A Cycling Jeweller
Eating Like the Pope
A Poet with Gout
A Plastic Foreign Horse
A Bit Sfifling
A Roman Catholic Queen
Wordt het Harry Potter, Basil Fawlty, beertje Paddington, Mr Bean, Doctor Who of toch James Bond? Ik geloof dat er geen land ter wereld is dat zoveel fictieve beroemdheden kent als het Verenigd Koninkrijk. Een keuze voor de grootste fictieve Britse beroemdheid is echter lastig want de geschiedenis is lang.

Vaak is het personage nog beroemder dan de maker. Bij Tom Jones denk je gelijk aan de bekende zanger uit Wales. Je kunt ook aan Tom Jones van Henry Fielding uit 1749 denken. Er is bijna geen straat, dorp of heuvel hier zonder verbonden te zijn aan een creatieve uiting. En de fictieve personages uit die boeken, films of tv-series lijken voor velen echt te bestaan.

Neem Sherlock Holmes. Veel mensen zijn er van overtuigd dat hij echt bestaan heeft. Ook het feit dat er een moderne Sherlock Holmes op tv is verschenen, gespeeld door Benedict Cumberbatch, helpt mee aan een nog grotere bekendheid van de speurder. Klinkt trouwens als een heel goed dessert. ‘Doet u mij maar een Benedict Cumberbatch!’

Van een aantal schrijvers is het heel lastig om hun bekendste personage te noemen omdat ze allemaal zo beroemd zijn. Want wie is Dickens’ beroemdste personage: Ebenezer Scrooge, Oliver Twist, Fagin, Pip, David Copperfield of Samuel Pickwick?

En wie is het bekendste personage van Shakespeare: Hamlet, Romeo, Julia, Othello of King Lear? Macbeth is een twijfelgeval, want deels gebaseerd op een bestaand personage.

Ik moet ook opeens denken aan Robinson Crusoe van Daniel Defoe, een van de allereerste Engelse romans. Want ondertussen heeft men hier in Engeland ook nog eens de moderne roman uitgevonden. (Ik ben een fan.)

De lijst van fictieve Britse beroemdheden is eindeloos: Peter Pan, Alice uit Alice in Wonderland, Eliza Doolittle, Mr Darcy, Elizabeth Bennett, Jane Eyre, Gulliver, Mrs Dalloway, Mr Toad uit Wind in the Willows

Ik heb het ook even geprobeerd met fictieve Duitse beroemdheden. Ik bleef steken op Werther, van Goethe, Tijl Uilenspiegel, Old Shatterhand en de halve cast van ‘Allo ‘Allo!.

In 2002 was er een verkiezing van de grootste Brit, geen fictieve dus. Winston Churchill won, prinses Diana werd derde en Shakespeare vijfde. Alleen in het midden van de top-100 kreeg de lijst een ietwat fictief karakter, met op plaats 51 King Arthur en op 46 Boy George. Of King Arthur echt bestaan heeft, daarover verschillen de meningen. Over Boy George ben ik zelf niet geheel zeker.

Misschien is dat het goede aan Britse fictieve personages: je kunt ze zo op straat tegenkomen, of het nou Jeeves is, Ali G of Mr Humphries uit Are You Being Served? Zelf ken ik een hele goede ‘George’, uit George and Mildred. Zelfs de bekendste Belg is hier uitgevonden: Poirot.

Ik zag laatst een internationale lijst. Daarop stond Superman op 2 en Batman op 1. Mijn stelling is dat je de cultuur van een land kunt afmeten aan het aantal beroemde fictieve figuren. Maar ook aan de kwaliteit van die types. Bestaat die lijst louter uit superhelden, dan geeft dat ook wat aan. En ik heb de indruk dat het steeds moeilijker wordt voor een literair personage om zonder film wereldberoemd te worden.

Het goede is dat het andersom ook werkt: echte personen die op fictieve figuren lijken. Andrew Marr trok al de vergelijking tussen Ed Miliband en Wallace, uit Wallace & Gromit. En nu hebben de makers in hun nieuwste film een ‘Miliband-personage’ toegevoegd. In de vorm van een ontevreden ober.

Feit is dat werkelijkheid en fictie in het Verenigd Koninkrijk niet ver uit elkaar liggen. En misschien kun je met fictie wel meer zeggen over de werkelijkheid dan met het beschrijven van het echte leven.

Ondertussen heeft u zelf natuurlijk allang een grootste fictieve Brit. Iemand die ik niet genoemd heb. En zit u nu thuis Angelina Ballerina of Bob the Builder te gillen.

© Arnold Jansen op de Haar
"arnold

Eerdere columns:
Blote boerka
Is Van Gaal een kalkoen?
Een makelaar op hoge hakken
Een jongen uit Westminster
Avontuur in Amsterdam
Amalia & George
Zachtjes juichen
Menselijk afval
D-Day voor poёzie
Een hond in Londen
Van Gaal en Wurst
Baby King George
De Virgin trein uit Birmingham
Nucleaire gastvrijheid
Vladimir de Viking
Ski-meisje met snor
Feniks
Bericht vanuit de badkuip
Een consequent voornemen
De wet van Nigella
Selfie
Cowboy in het koninkrijk
Een boze filantroop
Oligarch met rode paraplu
Het leven van de anderen
Rumoer in het Tsaar Peterhuisje
Een briefkaart naar huis
Een boze dameskapper
Syrisch voetbal
De man die altijd te laat is
What will survive of us is love
Een Gibraltarese bibliothecaris
Homosympathisant
Hot Pants Harry
Fietsen op tante Corry’s pannenkoeken!
Een klein ongemak
Telefoneren met een buitenaards wezen
Naakt in de balletklas
Het Oeioeioei-drempeltje
Eurovisie
Een oprecht mens
Koning van het volk
Thatchers geheime wapen
Een fietsende jewelier
Eten als de paus
Een dichter met jicht
Een plastic buitenlands paard
Een beetje benauwd
Een katholieke koningin