Skip to main content

Fear and Water Pistols

Angst en waterpistolen

March 10, 2012

By Arnold Jansen op de Haar

The other day, a man was attacked by a fox just outside Tesco in Orpington, Kent. Even though the man was an imposing civil servant, the fox wasn’t put off, because it was after his shopping bags. In the end, the civil servant gave it a garlic baguette.

The number of foxes in urban areas is rapidly increasing, and an expert was on hand to inform us that a water pistol is the best way to scare off a fox.

Before you know it, you’re required to carry a water pistol. The authorities are good at this: they love pointing out potential dangers. My own first taste of this was going through the traffic exam in primary school, around 1973.

As part of the traffic exam, your bike got checked: lights, bicycle bell, tyre pressure and ‘general condition of the bicycle’. A course was laid out on the public roads, and at each turn you would take care to use your arm as an indicator because examiners were sure to be hiding in some nearby bushes.

Up to that moment I hadn’t been bothered by traffic, but suddenly I cycled home full of anxiety.

The traffic exam had its merits, but nowadays it’s all gone a bit over the top in primary schools.

‘What have you been doing at school today?’
‘Today we had a taste lesson.’
‘Taste lesson?’
‘Yes, it’s about what to eat to stay fit: not too many sweets and so on, and plenty of vegetables, because fat people die younger. Afterwards we did a project on factory farming and the danger of Mormons.’
‘Hormones,’ I correct him, and I ask, ‘Do you have other similar lessons?’
How to pimp my mobile: it teaches us about the use and abuse of a mobile phone. We also have sessions about the dangers of the internet.’ He thinks for a moment: ‘Lessons on organ donor registration and, of course, climate change: you should always turn off the light at home when you go to sleep, otherwise the ice caps will melt. This Monday we started on homosexuals; Miss says it’s very important to be understanding about gays and that there are at least four in our class.’ With a naughty smile he adds, ‘We investigated that during the break.’ He sighs: ‘Well, of course, now we have an extra session: How can we stop bullying?
‘Anything else?’ I venture.
‘This week we talked about smoking and drugs. That was after the lesson about predatory pimps which was followed by one about sexually transmitted diseases. That last one was fun: Miss used a broomstick to unroll a condom.’ He thinks again: ‘We also have lessons about honour killings.’
I look a bit puzzled.
‘Two members of our class are from Turkey.’
He has run out of time because he needs to prepare a project entitled How do I recognise ADHD?

As a youngster I was afraid of lots of things: water, strange men, diseases, war and gnomes in general. But it all turned out for the best.

Well, not quite: I travel with a torch when taking the Eurostar through the channel tunnel. You never know, and only last week a train full of ‘top models’ got stuck in the tunnel and the electricity failed. Although this might not be as bad as it sounds: ‘I have a torch,’ you whisper to the lady next to you, Poppy Delevigne, the 24-year-old Vogue cover girl.

On public transport I always memorise the escape routes. Similarly, I prefer to sit at the back of theatres for an easy exit. If I got mugged or came eye to eye with a terrorist, I would hit out immediately, because ‘that’s not what they expect’.

Yet I don’t believe all these extra lessons would have made a difference. They only cause more anxiety: before you know it, you   an adult   are carrying a water pistol around. In cases of really significant danger, the authorities act less swiftly: come on boys, we’ll frighten Iran with water pistols.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press


You can leave your comment on our forum.

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
In Orpington in Kent is onlangs een man aangevallen door een vos. Net buiten een Tesco supermarkt. En hoewel het een hele grote ambtenaar betrof, liet de vos zich niet afschrikken. Hij had het op de boodschappen voorzien. Uiteindelijk heeft de ambtenaar de vos maar een knoflookbrood gegeven.

Het aantal vossen in stedelijke gebieden neemt hand over hand toe. Een expert liet al weten dat we het best een waterpistool kunnen gebruiken om de vossen af te schrikken.

Voor je het weet word je verplicht tot de aanschaf van een waterpistool. Daar zijn de autoriteiten goed in. De overheid wijst ons graag op gevaren. In mijn eigen herinnering begon het met het verkeersexamen op de basisschool. Dat was omstreeks 1973.

Tijdens het verkeersexamen werd je fiets gecontroleerd op verlichting, bel, de spanning van de banden en ‘de algehele staat van de fiets’. En dan moest je op de openbare weg een parcours afleggen. Vooral je hand uitsteken bij iedere bocht want die controleurs zaten natuurlijk verderop in de struiken.

Tot dat moment had ik me nooit zorgen gemaakt over het verkeer maar opeens fietste ik een stuk ongemakkelijker naar huis.

Dat verkeersexamen was nog tot daaraan toe, maar het is op basisscholen inmiddels een beetje uit de hand gelopen.

‘Wat heb je gedaan op school?’
‘Vandaag hadden we smaaklessen.’
‘Smaaklessen?’
‘Ja, die gaan over wat je moet eten om fit te blijven, niet teveel snoep en zo en veel groenten, want dikke mensen gaan eerder dood. En daarna hebben we een project gedaan over de bio-industrie en het gevaar van mormonen.’
‘Hormonen,’ verbeter ik en ik vraag: ‘Hebben jullie nog meer van dat soort lessen?’
Hoe pimp ik mijn mobieltje, die les gaat over het gebruik en misbruik van de mobiele telefoon. En lessen over het gevaar van internet.’ Hij denkt even na. ‘Donorregistratie en klimaatlessen natuurlijk, dat je thuis altijd de lichten uit moet doen als je gaat slapen, anders smelten de ijskappen. En maandagochtend begonnen we met homo’s. De juffrouw zegt dat begrip voor homo’s erg belangrijk is. En dat er minstens vier bij ons in de klas zitten.’ En met een grijns voegt hij eraan toe: ‘Dat zijn we in de pauze gaan uitzoeken.’ Hij zucht even: ‘En nu is er dus een les Wat doe ik tegen pesten? ingelast.’
‘Nog meer?’ probeer ik.
‘Van de week hadden we het ook nog over roken en drugs. Dat was na de les over loverboys. En daarna ging het over geslachtsziekten. Dat was wel grappig. De juffrouw gebruikte een bezemsteel om een condoom af te rollen.’ Hij denkt even na. ‘En lessen eerwraak natuurlijk.’
Ik kijk hem vragend aan.
‘We hebben twee Turken in de klas.’
Meer tijd heeft hij niet. Hij moet nog een werkstuk met als titel Hoe herken ik ADHD? voorbereiden.

Zelf was ik als jongetje best bang, voor alles: voor water, enge mannen, ziektes, oorlog en kabouters in het algemeen. Dat is later goed gekomen.

Nou ja, niet helemaal. Als ik met de Eurostar door de Kanaaltunnel reis, heb ik altijd een zaklamp bij me. Je weet maar nooit. Van de week stond er nog een trein ‘vol met topmodellen’ elf uur stil in de tunnel en de elektriciteit viel uit. Dat lijkt al weer minder erg. Je fluistert in het oor van je buurvrouw Poppy Delevigne, de 24-jarige cover girl van Vogue: ‘Ik heb een zaklamp.’

In het openbaar vervoer neem ik de vluchtroutes altijd goed in me op. Ook in theaters zit ik het liefst achterin zodat ik snel weg kan. En zou ik overvallen worden of zou er een terrorist voor me neus staan, dan zou ik onmiddellijk slaan ‘want dat verwachten ze niet’.

Toch geloof ik niet dat extra lessen veel geholpen zouden hebben. Die wakkeren de angst juist aan. Voor je het weet loop je als volwassen man met een waterpistool over straat. Bij echt grote gevaren is de overheid minder snel. Kom jongens, we gaan Iran afschrikken met een waterpistool.

© Arnold Jansen op de Haar

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();
U kunt reageren op ons forum.

Eerdere columns: