Skip to main content

Column: Merry Christmas

Column: Merry Christmas

December 21, 2009

By Arnold Jansen op de Haar

It’s that time of the year again in The Netherlands, the results of the vote for The Word of the Year have just been announced. And the winner is: unfriend, which was also selected by the New Oxford American Dictionary as Word of the Year.


Unfriend means: to get rid of friends by removing them from your friends or contacts lists on social networking sites. Interestingly most of the time a negative word comes out on top, this year the runners up were ‘Swine Flu’ (which should be disqualified because it consists of two words) and ‘Mortgage Misery’ (sorry, this is one word in Dutch). They reflect a true Annus Horribilis.


My own personal experience of unfriending ties it to a certain character in one of my novels. Or, to put it more accurately, it reminds me of someone who thinks he appears in one of my novels.

 

Unfriending is a verb you have to do something to achieve the intended result. Until now my latest novel Engel has led to the loss of just one friend. However, on a far more positive note, through Engel I have been reintroduced to many friends that I had lost contact with.

You can unfriend in many ways. Last week I was on a quest to collect enough small change before we would start selling Engel at the launch event. In the process I may have unfriended the shopkeepers in the provincial town of A.


It was a novel task: how to generate enough small change? Well, this was my approach: I went to the nearby supermarket and paid for just a two litre bottle of Coca Cola with a 50 euro note. ‘Please give me my change in five euro notes,’ I requested.

 

My next action was to purchase a newspaper and pay with a ten euro note, followed by buying two deep-fried balls of dough (oliebol in Dutch, a sort of donut, a traditional Dutch sweet eaten at this time of the year) with a 20 euro note, even though I didn’t fancy eating them at all at that point.

 

This continued for a while and so you can imagine the growing number of disappointed shopkeepers I left in my wake.

Suddenly I thought of a strange meeting that happened long ago. Out of the blue someone wanted to befriend me.


I happened in the bookshop of The Royal Festival Hall on the Southbank in London. I was looking for poetry. It was the day I first became acquainted with Philip Larkin’s poems, his collection ‘The North Ship’ to be precise.


A man appeared next to me. He looked closely at the Larkin book I was examining and concluded: ‘You are a poet.’ OK, I had in fact just begun to write my first poems, but how was he to know?!


He introduced himself as Ivor Cutler. I immediately thought this sounded like ivory cutlery and I would discover later that the pun was intentional. After Ivor Cutler (1923-2006) – Scottish poet, songwriter and satirist – died, they indeed found a complete ivory cutlery set at his home.


This aside, Ivor Cutler did give me his business card. You have to remember that the Swine Flu was still an unknown phenomenon of the future, yet on this card it said: ‘Befriend a bacterium’. Before I could say anything in return, he had disappeared.


Going back to the Word of the Year competition, it did throw up some magnificent examples, such as the ‘Oops Centre’. This is located near the top and along the walls that divide the frontal lobes.

 

It shows heightened activity when someone makes a mistake, and determines if someone is able to learn from their mistakes. I do hope that the person who believes he appears in my novel has a temporarily disabling lump in this area.

This is the season of making ‘Most Popular of the Year’ lists. For example, in The Netherlands the most popular name for boys this year is Daan and for girls it is Emma.


The fact of whether you consider a name to be beautiful or not is often related to a real person. If you loathe a particular person you often dislike his name, even when this name appears in quite a different context. The reverse is also true of course.


Some people are given names that create an instant association. Belgium apparently is home to a lady called Doremi Fasol. It would be great if she could meet up with Mr Latido.


In the United States lives a lady called Mary Christmas. Imagine throughout the year whenever she introduces herself she indeed wishes you a Merry Christmas. Actually this is much to be preferred over Season’s Greetings which is used more and more.

 

What does it mean? It’s a disgrace, I really hate these words. I’d much rather befriend a bacterium.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press
 
You can leave your comment on our forum.
 
Previous columns:

Het is in Nederland weer zover: de uitslag van De Woord van het Jaarverkiezing is bekend. Het is ontvrienden geworden.

Ontvrienden betekent: vrienden dumpen door deze te schrappen uit vriendenlijstjes op vriendensites. Het is meestal een negatief woord dat wint. Nummer twee en drie werden respectievelijk ‘Mexicaanse griep’ (eigenlijk twee woorden) en hypotheekleed. Een annus horribilis dus.

Ik denk zelf bij ontvrienden aan een zeker romanpersonage. Beter gezegd: aan iemand die meent dat hij een van mijn romanpersonages is. Ontvrienden is een werkwoord. Je moet er wat voor doen.
 
Het ontvrienden als gevolg van mijn nieuwe roman Engel is tot nu toe tot één persoon beperkt gebleven. Sterker nog: er zijn vooral oude vrienden teruggekomen.

Men kan op vele manieren ontvrienden. Zo had ik vorige week sterke behoefte aan wisselgeld voor de verkoop van Engel tijdens de presentatie. Dientengevolge ben ik met de gehele middenstand van de provincieplaats A. ontvriend.

Want hoe pak je dat aan: wisselgeld? Ik toog de stad in en schafte bij de supermarkt allereerst een fles cola aan met een briefje van 50 euro. ‘Kunt u het teruggeven in briefjes van vijf,’ zei ik.
 
Vervolgens kocht ik een krant met een tientje en met een 20 eurobiljet twee oliebollen (4 euro), waar ik niet eens zin in had. En zo ging het nog een tijdje door. De winkeliers leken steeds treuriger te kijken.

Ondertussen dacht ik aan een vreemde ontmoeting van lang geleden. Zomaar uit het niets probeerde iemand vrienden met mij te worden.

Ik stond in de boekhandel van de Royal Festival Hall op de Southbank in Londen. Ik zocht tussen de poëzie. Het was de dag dat ik voor het eerst stuitte op de gedichten van Philip Larkin. De bundel The North Ship om precies te zijn.

Er kwam een man naast me staan. Hij keek van dichtbij naar de bundel die ik in handen had. Zomaar uit het niets zei hij: ‘U bent een dichter.’ Ik was net begonnen met het schrijven van poëzie maar hoe kon die man dat weten?!

Hij stelde zich voor als Ivor Cutler. Dat klonk behoorlijk als ivoren bestek: ivory cutlery. Dat was ook de bedoeling, begreep ik veel later. Toen Ivor Cutler (1923-2006) - Schots dichter, songwriter en humorist - doodging vonden ze inderdaad ivoren bestek bij hem thuis.

Maar goed, die Ivor Cutler gaf me een kaartje. De Mexicaanse griep was nog in geen velden of wegen te bekennen. En op het kaartje stond de tekst: ‘Befriend a bacterium’ (‘Word vrienden met een bacterie’). Voor ik iets terug kon zeggen was hij verdwenen.

Toch stonden er dit jaar ook nog een paar mooie woorden in de top-10, zoals ‘oeps-gebied’: een zone middenvoor in de hersenen die verhoogde activiteit vertoont wanneer iemand zich vergist, waardoor hij of zij in staat is van fouten te leren.
 
Ik hoop dat er bij de man die denkt dat hij een romanpersonage is een hele dikke bult zit.

Het is het jaargetijde van de lijstjes. De populairste Nederlandse jongensnaam dit jaar was Daan. Bij de meisjes: Emma.

Of je een naam mooi of lelijk vindt heeft vaak met associaties te maken. Als je een stom iemand kent is de naam van die persoon gelijk ook een stuk minder leuk. En andersom.

Bij sommige namen krijg je de associatie erbij. Zo schijnt er in België een mevrouw Doremie Fasol te wonen. Het zou natuurlijk fijn zijn als die een meneer Latido tegenkwam.

En in de Verenigde Staten woont een Mary Christmas. Die loopt zich het hele jaar voor te stellen als Merry Christmas. En gelukkig niet als Season’s Greetings, wat letterlijk in het Nederlands vertaald zoiets betekent als seizoensgroeten.
 
Dat vind ik zelf het allerergste woord. Word dan maar vrienden met een bacterie!

© Arnold Jansen op de Haar

U kunt reageren op ons forum.
 
Eerdere columns: