Skip to main content

Axel Graafland 52

Axel Graafland 52

June 1, 2016

By Pieter Thomassen

The thick smoke from Reverend Uncle’s Hofnar cigar has finally reached the booth space of the rented VW Beetle. Axel has been sitting there for hours wedged between the fishing rods and live fishing bait. At sunrise, the company moved southwards to fulfil the Jesuit’s long cherished wish. Today, he will unlock the secrets of Bastogne biscuits – his favourite snack – at its origin in Bastogne city. On the way back, he will be able to catch a tasty trout walking along the Ourthe.
      Excitedly, he pulls open the entrance door to patisserie Délices de Marie. The shop bell’s tingle entices the bakery assistant to come to the counter and her gaze stops at Reverend Uncle’s clerical collar. He clears his throat: ‘Pardon mademoiselle, mais je voudrais savoir les secrets des biscuits de Bastogne…’ She shrugs her shoulders and retreats again through a fly curtain to the back of the shop. Somewhat disheartened the reverend repeats his question a bit later in Les Plaisirs Gourmands, but this is equally fruitless. Not until he visits Au Pain Sec, does he get a rebuttal from a tiptop master baker. ‘You can simply speak Dutch here in Bastenaken, your reverend!’ But tell me: have you really come all the way from the Netherlands, touring on your Mobylette, to ask me this question?’ ‘Why do you think I’ve come on my moped?’ Reverend Uncle asks.
      ‘Because I spot a helmet under your shirt!’
      Put out, Reverend Uncle turns his back on the giggling baker with Axel’s flabbergasted parents in tow. In the city centre, they spot their son who has clung himself out of pure desperation to the gun barrel of a Sherman tank. The struggle with the gun barrel has ripped his right trouser leg from top to bottom.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 51Axel 50Axel 49Axel 48Axel 47Axel 46Axel 45Axel 44Axel 43Axel 42Axel 41Axel 40Axel 39Axel 38Axel 37Axel 36Axel 35Axel 34Axel 33Axel 32Axel 31Axel 30Axel 29Axel 28Axel 27Axel 26Axel 25Axel 24Axel 23Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

De dikke rook van heerooms Hofnar slaat nu ook neer in de kattenbak van de leenkever waarin Axel al uren zit ingeklemd tussen hengels en dozen levend visvoer. Bij het krieken van de dag is het gezelschap zuidwaarts getogen om een lang gekoesterde wens van de jezuïet in vervulling te doen gaan. Vandaag zal hij de geheimen van de bastognekoek - zijn favoriete versnapering - bij de bron, in Bastogne zelf, ontsluieren. Op de terugweg kan hij dan een lekker forelletje aan de haak slaan langs de Ourthe.
   Opgetogen trekt hij de voordeur van pâtisserie Délices de Marie open. Het tingelen  van de winkelbel lokt een slonzige bakkersassistente naar de toonbank wier blik vorsend bij heerooms priesterboord  blijft hangen. Hij schraapt zijn keel: ‘Pardon mademoiselle, mais je voudrais savoir les secrets des biscuits de Bastogne…’ Ze haalt haar schouders op en verdwijnt weer door een vliegengordijn naar het achterhuis. Licht ontmoedigd herhaalt hij zijn vraag even later in Les Plaisirs Gourmands, maar al even vruchteloos. Pas in Au Pain Sec dient een piekfijne patissier hem van repliek. ‘U kunt hier in Bastenaken ook gewoon Nederlands spreken, eerwaarde! Vertelt u mij eens: bent u werkelijk dat hele eind uit Nederland met uw mobylette hierheen komen tuffen om mij die vraag te stellen?’ ‘Waarom denk u dat ik met de brommer ben?’, repliceert Peer.
   ‘Omdat ik daar toch een helm onder uw blouse zie!’
   Verbolgen keert hij de schaterende bakker de rug toe, met Axels beduusde ouders in zijn kielzog. In het stadscentrum zien ze dat hun zoon zich met de moed der wanhoop vastklampt aan de loop van een Sherman-tank. Zijn worsteling met de vuurmond van het oorlogsmonument heeft de naad van zijn rechter broekspijp van kruis tot schoen doen openscheuren.

© Pieter Thomassen

Axel 51 - Axel 50 - Axel 49 - Axel 48 - Axel 47 - Axel 46 - Axel 45 - Axel 44 - Axel 43 - Axel 42 - Axel 41 - Axel 40 - Axel 39 - Axel 38 - Axel 37 - Axel 36 - Axel 35 - Axel 34 - Axel 33 - Axel 32 - Axel 31 - Axel 30 - Axel 29 - Axel 28 - Axel 27 - Axel 26 - Axel 25Axel 24 - Axel 23 - Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1