Skip to main content

Axel Graafland 51

Axel Graafland 51

May 9, 2016

By Pieter Thomassen

Clouds like orange candy floss float over the Sacred Heart Statue on Temps Square. A giant copper-green Saviour watches over Axel, his arms spread wide and his eye sockets empty, when Axel ambles in the direction of Raadhuis Square, together with beauty queens Eva and Anna. Scattered screams from a speaker are being mixed with a trace of patchouli.
      The faster the funfair ride goes, the more Axel’s thigh is pushed against Anna’s. While her blonde hair flutters into his face, he’s fixated on Eva’s mouth which flashes past during each cycle. She licks sugar from her lips or shows the back of her throat when laughing out loudly. She’s licked her rock candy into a sharp point.
      Sugar me rings from the speakers when Axel just misses a tassel thrown by the fairground boys as bait towards two red-headed twins. The cover closes over the carriage: Axel has been waiting for this moment for weeks. The musty smell of canvas only disappears when he buries his head in Anna’s sweet smelling hair. His hands grope her breasts underneath her T-shirt and bra. Meanwhile, he can just glimpse the feet of people standing near the ride.
      After the lights have come on again, Axel’s stomach turns when the carriages are being pulled backward at full speed. A short while later on the Ferris wheel, still dizzy, he looks down at the dancing silhouette of the city. He spots his mother waiting, clutching an empty sandwich wrapper, in her DAF. The retching doesn’t stop until Eva’s lap is filled with steamy pink corn.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 50Axel 49Axel 48Axel 47Axel 46Axel 45Axel 44Axel 43Axel 42Axel 41Axel 40Axel 39Axel 38Axel 37Axel 36Axel 35Axel 34Axel 33Axel 32Axel 31Axel 30Axel 29Axel 28Axel 27Axel 26Axel 25Axel 24Axel 23Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

Als oranje suikerspinnen drijven de wolken boven het Heilig Hartbeeld aan het Tempsplein. Een reusachtige kopergroene heiland ziet met gespreide armen en lege oogkassen neer op Axel die richting Raadhuisplein paradeert, geflankeerd door de schoonheidskoninginnen Eva en Anna. Verwaaide kreten uit een luidsprekerbox vermengen zich met een zweem patchouli.
      Hoe harder de rups gaat, des te steviger Axel tegen Anna’s dij wordt aangedrukt. Terwijl haar blonde haar in zijn gezicht wappert, staart hij gebiologeerd naar Eva’s mond die ieder rondje voorbijflitst. Ze likt suiker van haar lippen of toont haar huig bij een schaterlach. Aan haar zuurstok heeft ze een vlijmscherpe punt gelikt.
      Sugar me barst uit de speakers wanneer Axel net naast de kwast grijpt die door een van de rupsjongens als aas voor een roodharige tweeling is uitgeworpen. Dan breekt het moment aan waarop hij weken heeft gewacht: de kap gaat dicht.  De geur van het muffe canvas wijkt pas wanneer hij zijn hoofd in Anna’s zoet ruikende haren begraaft. Onder haar T-shirt tasten zijn handen door haar BH heen naar haar borsten, terwijl hij onder het zeil door nog net de voeten van de omstanders kan zien.
      Als het weer licht is, voelt Axel zijn maag draaien zodra de karretjes op volle snelheid achteruit schieten. Nog natollend kijkt hij even later vanuit het reuzenrad uit over het dansende silhouet van de stad. Hij ziet zijn moeder met een leeg boterhamzakje klaar zitten in de DAF. Het kokhalzen houdt pas op wanneer Eva’s schoot is gevuld met dampende roze maïs. 

© Pieter Thomassen

Axel 50 - Axel 49 - Axel 48 - Axel 47 - Axel 46 - Axel 45 - Axel 44 - Axel 43 - Axel 42 - Axel 41 - Axel 40 - Axel 39 - Axel 38 - Axel 37 - Axel 36 - Axel 35 - Axel 34 - Axel 33 - Axel 32 - Axel 31 - Axel 30 - Axel 29 - Axel 28 - Axel 27 - Axel 26 - Axel 25Axel 24 - Axel 23 - Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1