Skip to main content

Axel Graafland 47

Axel Graafland 47

February 23, 2016

By Pieter Thomassen

While the dental nurse, dressed in a harsh pink trouser suit with a wide white belt and platform shoes, takes him to the dentist chair, Axel left fist tightly grips Virgil Tracey, the Thunderbird 2 pilot. Casually using the foot pedal, dentist Lambermont lowers Axel onto his back, so that the patient resembles an upside down beetle, and can do nothing but study the strip lights attached to the prefab ceiling. Three humming fluorescent tubes, one blue with a white one on either side, cast the surgery in a brutal light. The tired dentist extinguishes his cigarette end on a cake plate, and shoots him a, sweet-smelling grin. From a distance the sound of children’s voices echoes from the Tarcisius schoolyard. Because Axel knows it will all be over on the count of one thousand, he starts counting. Twenty-four. Twenty-five. Twenty-six. ‘Well Axel, I was wondering, were you named after the nephew of this professor who journeyed to the centre of the earth? Well? Jules Verne, isn’t it? I know, you’re not really in a position to answer me back.’ Axel squeezes his eye lids together and a blue spot with a yellow edge appears in his vision. He doesn’t really register the subsequent monologue full of tut-tuts and hissing sounds, unlike the screeching sound which is followed by a lower rumbling when the dental drill exposes the root. Lambermont stretches his back and booms: ‘Here we have the mole! Thunderbirds are GO!’

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 46Axel 45Axel 44Axel 43Axel 42Axel 41Axel 40Axel 39Axel 38Axel 37Axel 36Axel 35Axel 34Axel 33Axel 32Axel 31Axel 30Axel 29Axel 28Axel 27Axel 26Axel 25Axel 24Axel 23Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

Terwijl de assistente met de brede witte ceintuur rond haar hardroze broekpak Axel op plateauzolen naar de behandelstoel loodst, knijpt hij Virgil Tracey, de piloot van Thunderbird 2, zowat fijn in zijn linkervuist. Met een nonchalante voetpedaalbeweging laat tandarts Lambermont zijn patiënt achterover zakken, waarna Axel als een tor op zijn rug de TL-bak aan het systeemplafond mag inspecteren. Drie zoemende buislampen, een blauwe geflankeerd door twee witte,  hullen de behandelkamer in een meedogenloos licht. Vermoeid duwt de tandarts een peuk uit op een gebaksbordje en werpt hem een zoet walmende grijns toe.    Vanaf de speelplaats van de Tarcisiusschool echoën uit de verte kinderstemmen. Omdat hij weet dat het bij duizend voorbij zal zijn, begint hij te tellen. Vierentwintig. Vijfentwintig. Zesentwintig. ‘Zo Axel, ik vroeg me af of jij soms vernoemd bent naar dat neefje van die professor die op reis ging naar het middelpunt van de aarde? Nou? Van Jules Verne toch? Ja, je kan ook niet zoveel terugzeggen natuurlijk.’ Axel perst zijn oogleden op elkaar en ziet een blauwe vlek met een gele rand opdoemen. De monoloog die volgt, gelardeerd met klak- en sisgeluiden, gaat aan hem voorbij. Zo niet het snerpend gekrijs, gevolgd door lagere tonen wanneer de boor zijn tandbeen blootlegt. Lambermont recht zijn rug en schettert: ‘Hier komt de mol! Thunderbirds are GO!’

© Pieter Thomassen

Axel 46 - Axel 45 - Axel 44 - Axel 43 - Axel 42 - Axel 41 - Axel 40 - Axel 39 - Axel 38 - Axel 37 - Axel 36 - Axel 35 - Axel 34 - Axel 33 - Axel 32 - Axel 31 - Axel 30 - Axel 29 - Axel 28 - Axel 27 - Axel 26 - Axel 25Axel 24 - Axel 23 - Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1