Skip to main content

Axel Graafland 40

Axel Graafland 40

September 22, 2015

By Pieter Thomassen

Apart from two breaks to throw up, Axel’s naked thighs remain stuck to the brown leatherette back seat, during the whole of the long journey to Aunt Mimi and Uncle Ries who live in Putten. As expected, after polishing off coffee and apple crumble, Uncle Ries, seated in his orthopaedic chair, begins a lengthy deliberation about the state of his health, the oil crisis and the general decline of morality. Axel can’t keep his eyes off Uncle’s curly moustache and the silk paisley pattered cravat around his neck.
      ‘And how are things at school, Axel?’ Uncle interrupts his musings while his watery blue eyes remain fixed on his nephew. ‘When will you be finally admitted to grammar school?’ ‘He received straight As in his 11-plus,’ Axel’s mother remarks full of pride, ‘so that’s sorted.’ ‘Heavens, he has grown, hasn’t he,’ Aunt Mimi gushes her usual brusque self, ‘I can still picture him when his height was a mere three feet.’
      When Axel manages to slip out of the sitting room, he creeps upstairs towards the darkened study where Uncle Ries keeps his collection of golden Roman coins which frequently has made Axel feel jealous. As if under a spell, Axel stares at the fine bust of a 13-year-old crown prince Nero with mysterious priestly attributes on the back.
      That evening he buries his boot in the ground under a laurel tree next to the flat. The next morning, he sits, nerves on edge, at the kitchen table waiting for the phone to ring.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 39Axel 38Axel 37Axel 36Axel 35Axel 34Axel 33Axel 32Axel 31Axel 30Axel 29Axel 28Axel 27Axel 26Axel 25Axel 24Axel 23Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

De hele lange reis naar tante Mimi en oom Ries in Putten zitten Axels blote dijen buiten twee kotspauzes om vastgeplakt aan het bruine skai van de achterbank. Met koffie en kruimelvlaai achter zijn kiezen begint oom Ries als verwacht in zijn gezondheidsstoel uit te wijden over de oliecrisis en het verval der zeden. Axel kan zijn ogen niet van ooms gekrulde snorpunten afhouden, noch van de zijden choker met Paisley-motief om zijn nek.
      ‘En hoe gaat het dan op school, Axel?’ onderbreekt oom zijn bespiegelingen terwijl zijn waterige blauwe ogen op zijn neefje gefixeerd blijven, ,,wanneer gaan dan eindelijk de poorten van het gymnasium voor je open?” ‘Hij heeft 98 voor zijn CITO-toets gehaald,’ merkt Axels moeder glimmend van trots op, ‘dus dat zit wel snor.’ ,,Oh hemeltje wat is hij groot geworden”, dweept tante Mimi met haar forse gemoed, ‘ik zie hem nog voor me toen hij drie turven hoog was”.
      Wanneer Axel ongemerkt uit de huiskamer weet weg te glippen, sluipt hij de trap op naar de verduisterde studeerkamer waar oom Ries de verzameling gouden Romeinse munten bewaart waarmee hij Axel al zo vaak de ogen heeft uitgestoken. Gebiologeerd staart Axel naar het fijne borstbeeld van de 13-jarige kroonprins Nero met op de achterkant de raadselachtige priesterattributen.
     ’s Avonds begraaft hij zijn buit aan de voet van de flat onder een laurier. De volgende ochtend wacht hij aan de keukentafel gespannen op het overgaan van de telefoon.

© Pieter Thomassen

Axel 39 - Axel 38 - Axel 37 - Axel 36 - Axel 35 - Axel 34 - Axel 33 - Axel 32 - Axel 31 - Axel 30 - Axel 29 - Axel 28 - Axel 27 - Axel 26 - Axel 25Axel 24 - Axel 23 - Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1