Skip to main content

Axel Graafland 31

Axel Graafland 31

March 20, 2015

By Pieter Thomassen

Today, he skips dinner. After the school bell, Axel has stayed on in the schoolyard and has played land grab with a Swiss penknife, the expensive Christmas present from his father. It was a sweet victory, when he had to watch how his opponent digs up a match stuck into the ground with his teeth. After this, it was villain-and-police, during which the nimble villain managed to avoid any knocks from the coppers.
      Even so, around sunset, he was forced down into the barberry bushes by squinting Joep and his shadow Carlo Clever. Axel pulls the thorns out of his hands, and climbes into the pear tree, from there, near the top, he can see the seven red rings glow around the two mine chimneys. On his way up, he has snatched his white PVC tube with ammunition from inside the tree bark.
      Leaning back on a forked top branch, he, at first, fires in vain snowberries at the duo, until by accident Joep’s left eye takes a direct hit. As if stung by a wasp, the would-be security guard starts searching for his tormentor. ‘Graafland’, he screams. ‘Stupid monkey, dastardly moron! We’re know you’re up in the tree, so come down now! If we have to drag you down, you’ve had it!’
      Not long afterwards, Axel slides down the tree with a bloody mouth, because, in the dark, he has slipped on a mossy branch. During his fall, the blow tube has grated his palate up to the uvula.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 30Axel 29Axel 28Axel 27Axel 26Axel 25Axel 24Axel 23Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

Het avondeten slaat hij vandaag over. Na de bel is Axel op het schoolplein blijven plakken en heeft met het kostbare kerstcadeau van zijn vader, een Zwitsers zakmes, landjepik gespeeld. Hij heeft het zoet der overwinning gesmaakt en mogen toezien hoe zijn tegenstander met zijn tanden een in de grond gestoken lucifer heeft opgedolven. Daarna boef-en-politie, waarbij de snelle boef de tikken van de flikken wist te ontwijken.
      Tegen de schemering wordt hij dan toch in de zuurbessenstruiken gewerkt door schele Joep en diens slipdrager Carlo Clever. Axel trekt de doornen uit zijn handen en klimt in de perenboom vanwaar hij vlak onder de top de zeven rode lichtringen rond de twee mijnschoorstenen kan zien gloeien. Zijn witte PVC-buis met ammunitie heeft hij uit de bast van de boom mee naar boven gegrist.
      Achterover hangend in een gevorkte kruintak bestookt hij het duo aanvankelijk vergeefs met sneeuwbessen, tot Joeps linkeroog bij toeval een voltreffer moet incasseren. Als door een wesp gestoken gaat de beveiliger in de dop op zoek naar zijn kwelgeest. ‘Graafland’, krijst hij, ‘Aarsbanaan! Laffe kutbek! We weten dat je in die boom zit, dus kom er nou maar uit! Als we je moeten komen halen, ben je zuur!’
      Niet heel veel later komt Axel met een bloedende mond uit de boom zakken, want hij is in het donker op een gladbemoste tak weggegleden. Bij zijn val heeft het blaasroer zijn verhemelte tot aan de huig opengeraspt.

© Pieter Thomassen

Axel 30 - Axel 29 - Axel 28 - Axel 27 - Axel 26 - Axel 25Axel 24 - Axel 23 - Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1