Skip to main content

Axel Graafland 23

Axel Graafland 23

October 19, 2014

By Pieter Thomassen

A soft pink haze, like a sea of orchids, covers Kunder Hill. To celebrate his birthday, Axel is allowed to invite two friends to a picnic party in the marl pit. After playing put the nail and pin the tail on the donkey, he’s the one to blow the eight candles on the strawberry tart. Chocolate milk with a straw is served with the cake.
      Near the old lime kiln at the foot of the mine dump they catch tadpoles, until Rens Rotteveel discovers a midwife toad under a weeping willow on the edge of the pool. The grey-green male, a string of eggs wrapped around his back legs, disappears into the dip net held by the bawling boy. Rens begins excitedly to gesticulate. ‘A straw up his bum, give a huge blow, and the result…’ He spreads his arms wide and looks at his audience with twinkling eyes, ‘BANG!’
      With his left hand he puts the straw into the toad, after which the animal releases a short whistling sound. Mad with anger, Robbie Hol throws a jar full of tadpoles at the head of the tormentor of animals, who has to drop his inflated victim. The toad balloon rolls through the grass, from which it is lovingly picked up by Robbie, who’s looking to find comfort together with Axel.
      Fifteen minutes later, these two are back at the pool, covered in green jelly and toad eggs. In their hastiness, a piece of barbed wire has fatally wounded the bloated beast.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 22Axel 21Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

Een zee van orchideeën ligt als een zachtroze waas over de Kunderberg. Voor zijn verjaardagspartijtje heeft Axel twee vriendjes mogen uitnodigen om te gaan picknicken in de mergelgroeve. Na spijkerpoepen en ezeltje prik mag hij de acht kaarsjes op de aardbeientaart uitblazen. Bij het gebak krijgen ze chocomel met een rietje.
      Bij de oude kalkoven onderaan de Putberg vangen ze koelkopjes, tot Rens Rotteveel aan de rand van de poel onder een treurwilg een vroedmeesterpad ontdekt. Het groengrijze mannetje, een eiersnoer aan zijn achterpoten geketend, verdwijnt in het schepnet van het joelende joch. Rens begint opgetogen te gebaren. ‘Een rietje in zijn reet, heel hard blazen, en dan is het...’ Hij spreidt zijn armen en kijkt zijn gehoor met pretoogjes aan. “BOEM!”
      Met zijn linkerhand steekt hij zijn rietje in de pad, waarop het dier een korte fluittoon uitstoot. Dol van woede gooit Robbie Hol een volle pot kikkerlarven naar het hoofd van de dierenbeul, die zijn opgeblazen slachtoffer moet loslaten. De paddenballon rolt door het gras, waar Robbie hem liefdevol opbeurt om samen met Axel op zoek te gaan naar soelaas.
      Een kwartier later zijn de twee terug bij de poel, besmeurd met groen slijm en paddeneieren. In hun haast is een prikkeldraadstekel het bolle beest fataal geworden.

© Pieter Thomassen

Axel 22 - Axel 21 - Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1