Skip to main content

Axel Graafland 21

Axel Graafland 21

September 12, 2014

By Pieter Thomassen

When mummy has to have an operation on her womb, Axel is allowed to stay with mummy’s best friend Bea Buitendijk. Her five children are very formal towards their parents, and to Axel’s amazement address them as ‘father’ and ‘mother’. Breakfast is porridge with a knob of butter and dinner consists of overcooked purslane. A deferentially whispered, ‘Father, can you pass on the spuds?’ is the sign for Axel to inconspicuously shift his vegetables into the man-high staghorn fern.
      After pudding and prayer, they play football in the church square until the sultry dusk is nothing but a resonating box of children’s voices. In St Anne chapel light still wavers. By the light of three devotional candles, Axel watches a woman prostrating in front of the saint and shouting: ‘Anne, Anne, give me a man.’
      In the boys’ bedroom of the Buitendijk family, Axel and Bas stroke each other’s erections. Under his duvet, Bas fantasises about a derelict house in which he slowly disrobes and tortures the lovely Manon. That same night, Axel dreams that he pees on his parent’s loo, but when he spots the flushed face of Bea Buitendijk through his eyelashes, carpet beater to hand, he realizes that he can’t escape getting house arrest for bedwetting.

© Pieter Thomassen
© Translation Holland Park Press

Axel 20Axel 19Axel 18Axel 17Axel 16 Axel 15Axel 14Axel 13Axel 12Axel 11Axel 10Axel 9Axel 8Axel 7Axel 6Axel 5Axel 4Axel 3Axel 2Axel 1

Wanneer mama aan haar baarmoeder wordt geopereerd, mag Axel uit logeren bij haar boezemvriendin Bea Buitendijk. Haar vijf kinderen vousvoyeren hun ouders en noemen hen tot zijn verbazing ‘vader’ en ‘moeder’. Als ontbijt brinta met een klont boter, ’s avonds versnotte postelein.  Het eerbiedig gefluisterde ‘vader, wilt u de piepers laten passeren?’ vormt voor Axel het teken om zijn groente onopvallend in een manshoge hertshoorn af te schuiven.
      Na pudding en gebed voetballen op het kerkplein tot het zwoele duister nog slechts een klankkast van kinderstemmen is. In de kapel van Sint Anna flakkert nog licht. Bij het schijnsel van drie devotiekaarsen ziet Axel hoe een vrouw zich voor het beeld van de heilige neerwerpt en roept: ‘Anneke, Anneke, schenk mij toch een manneke.’
      Op de jongensslaapkamer van de Buitendijkjes strelen Axel en Bas elkaars erecties. Bas fantaseert onder het beddengoed over een spijkerhuis waarin hij de mooie Manon langzaam uitkleedt en martelt. Die nacht droomt Axel dat hij plast op de plee van zijn ouders, maar als hij het verhitte gezicht van Bea Buitendijk door zijn oogwimpers ziet, mattenklopper in de aanslag, beseft hij dat de huisstraf voor bedplassen hem niet zal ontgaan. 

© Pieter Thomassen

Axel 20 - Axel 19 - Axel 18 - Axel 17 - Axel 16 - Axel 15 - Axel 14 - Axel 13 - Axel 12 - Axel 11 - Axel 10 - Axel 9 - Axel 8 - Axel 7 - Axel 6 - Axel 5 - Axel 4 - Axel 3 - Axel 2 - Axel 1