Skip to main content

Amalia & George

Amalia & George

July 29, 2014

By Arnold Jansen op de Haar

Recently my sister, based in London, had to get her picture taken for her new Dutch passport. So we headed for a photographic shop which specialises in passport pictures. It was called Snappy Snaps. Photos for British passports were less than ten pounds. Pictures for baby and foreign passports were twice as expensive. This is an advance warning for the Scots.

Each country has its own guidelines for passport photos. There was a Canadian woman in front of us whose picture had been refused by her embassy because there was ‘too much of a shadow across her face’. Apparently this was true, but I couldn’t detect it either. The Dutch guidelines included: don’t smile and uncover your ears. My sister’s ears stick out somewhat; don’t laugh.

Another Dutch lady behind us also began worrying about her hairdo and ears. And they had come all the way from their home town of Harwich, because nowadays every Dutch person resident in England has to travel to London to renew their passport. There used to be consulates up and down the country, but they disappeared due to cost cutting.

‘Well, look at me,’ said another woman in the photographic shop. She retrieved a scarf from her bag and folded it around her head. Neither ears nor hair were on display. ‘My embassy demands it!’ she yelled. Might there be countries that insisted on a burka? I wondered. Actually, that’s quite funny: to imagine countries in which you could be arrested for being recognisable from your passport photo.

But it also reminded me of the poor Malaysian Airlines passengers who had obviously been thoroughly checked before take-off. Remove shoes for checking, liquids are prohibited, and make sure you’ve charged your mobile phone. And heaven forbid if you complain.

Silly procedures that don’t make a difference. They always make me think about the poorly paid baggage handlers who are easy to bribe, and meanwhile I’m halfway through undressing.

It makes me angry: law-abiding citizens are being treated as potential terrorists, only to be shot down because the airline flies over a war zone and the security services haven’t done their homework. What I’m driving at is: what’s the priority, real or make-believe security? The security services are usually a step behind the threats.

Here in London, you do notice something of a special relationship between England and the Netherlands. On the Dutch day of national mourning, 10 Downing Street was flying the Dutch as well as the British flag at half-mast. And there was a sea of flowers at the Dutch Embassy.

Not many Dutch people know that we shared a king from 1689 to 1702: William III. He was married to Queen Mary and even reigned over both countries after her death. That’s why Kensington Palace, just around the corner from where I live, architecturally resembles Het Loo Palace in Apeldoorn, in the Netherlands.

Last Wednesday the Commonwealth Games opened. Why can’t the Netherlands become a member of the Commonwealth of Nations? After all, we’ve had connections with England too, and even Mozambique, which was once a colony of Portugal but never of England, has joined the Commonwealth.

Maybe it is a good alternative to Europe. It’s a less involved  collaboration, but everyone really likes each other, there are great trade connections and, with Dutch involvement, the quality of the judo and hockey would improve considerably.

And don’t worry about the Royal Family. The Dutch can simply keep the current one. Tonga, too, has its own king and the Sultan of Brunei is an independent despot, but at the same time both countries are part of the Commonwealth. And the Dutch Navy already works closely with the Royal Navy. Nothing but advantages, in my opinion.

Actually, I’d like to see a union between the Netherlands and England. When the time comes, baby George should marry Amalia, the Dutch Crown Princess. ‘There’s a ten-year age difference!’ do I hear you say? Well, she will have to wait for a bit. It’s in a good cause, because this is not the time to create new borders but to abolish them. Yes, there is a hint here for you Scots. Meanwhile, I’ve become a member of the Anglo-Netherlands Society.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press
arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Cheering Quietly
Human Waste
D-Day for Poetry
A Dog in London
Van Gaal and Wurst
Baby King George
The Virgin Train from Birmingham
Nuclear Hospitality
Vladimir the Viking
Ski Girl with Moustache
Phoenix
Message From the Bathtub
A Consistent Resolution
Nigella’s Law
Selfie
Cowboy in the Kingdom
An Angry Philanthropist
Oligarch with Red Umbrella
The Lives of Others
Uproar in the Czar Peter House
A Postcard Home
An Angry Ladies’ Hairdresser
Syrian Football
The Man Who is Always Late
What will survive of us is love
A Gibraltarian Librarian
A Gay Sympathiser
Hot Pants Harry
Cycling Sustained by Aunt Corry’s Pancakes!
A Slight Inconvenience
Phoning an Extraterrestrial
Naked in a Ballet Class
The Ouch, Ouch, Ouch Threshold
Eurovision
A Sincere Person
King of the People
Thatcher’s Secret Weapon
A Cycling Jeweller
Eating Like the Pope
A Poet with Gout
A Plastic Foreign Horse
A Bit Sfifling
A Roman Catholic Queen
Onlangs moest mijn zus hier in Londen een foto laten maken voor haar nieuwe Nederlandse paspoort. Dus togen we naar een fotozaak die gespecialiseerd is in pasfoto’s. De zaak heette Snappy Snaps. Foto’s voor Britse paspoorten waren onder de tien pond. Foto’s van baby’s en voor buitenlandse paspoorten waren twee keer zo duur. Ik waarschuw de Schotten maar vast.

Elk land heeft zo zijn eigen eisen voor paspoortfoto’s. Voor ons was een Canadese vrouw. Die was door haar ambassade teruggestuurd vanwege ‘teveel schaduw op haar gezicht’. Ik kon het ook niet ontdekken, maar het scheen zo te zijn. De Nederlandse eisen waren: niet lachen en zichtbare oren. Mijn zus heeft lichte flaporen. Niet lachen.

Ook een Nederlandse mevrouw achter ons begon zich al zorgen te maken om haar kapsel en oren. En ze waren helemaal uit hun woonplaats Harwich gekomen want tegenwoordig moet elke Nederlander in Engeland naar Londen om zijn paspoort te laten verlengen. Vroeger waren er nog overal consulaten, maar die zijn wegbezuinigd.

‘Nee, dan moeten jullie mij zien,’ zei een andere vrouw in de fotozaak. Zij haalde een hoofddoek uit haar tas en deed die om. Geen haar of oor te zien. ‘Dit eist mijn ambassade!’ riep ze. Zouden er ook landen zijn die een boerka eisen? vroeg ik me af. Op zich wel grappig: dat er landen zijn waar je gearresteerd wordt als je herkenbaar op je pasfoto staat.

Maar ik moest ook denken aan die arme passagiers van Malaysia Airlines die voor vertrek natuurlijk  uitgebreid gecontroleerd waren. Schoenen uit ter controle, geen vloeistoffen en een opgeladen mobiele telefoon. En o wee als je daar wat van zegt.

Het zijn van die stomme regeltjes die helemaal niks helpen. Zwaar onderbetaalde medewerkers van de bagageafdeling zijn zo omgekocht, denk ik altijd. En ik sta me hier half uit te kleden.

Ik kan me daar druk om maken. Dat je als keurige burger behandeld wordt als een potentiёle terrorist. En dan word je neergeschoten omdat de luchtvaartmaatschappij over een oorlogsgebied vliegt en de veiligheidsdiensten hun werk niet goed gedaan hebben. Ik bedoel: waar ligt de prioriteit, bij echte of bij schijnveiligheid? Die veiligheidsdiensten zijn meestal een dreiging te laat.

Hier in Londen merk je wel iets van een speciale band tussen Engeland en Nederland. Op de dag van nationale rouw in Nederland hingen in Downingstreet 10 zowel de Nederlandse als Britse vlag halfstok. En bij de Nederlandse ambassade lag het vol met bloemen.

Niet veel Nederlanders weten dat we van 1689 tot 1702 dezelfde koning hadden: Willem III. Die was getrouwd met Mary en regeerde zelfs na haar dood door over beide landen. Daarom lijkt Kensington Palace, hier bij mij om de hoek, qua bouwstijl ook zo op paleis Het Loo in Apeldoorn.

Afgelopen woensdag begonnen de Commonwealth Games. Kan Nederland geen lid worden van het Gemenebest van Naties (The Commonwealth of Nations)? Wij hebben tenslotte ook een band gehad met Engeland. En zelfs Mozambique, dat nooit een kolonie is geweest van Engeland maar van Portugal, is tot het Gemenebest toegetreden.

Het is misschien een goed alternatief voor Europa. Het verband is losser, maar iedereen vindt elkaar heel aardig, er zijn goede onderlinge handelscontacten en bij de Commonwealth Games gaat het niveau van judo en hockey door de Nederlandse deelname stukken omhoog.

En nou moet je je geen zorgen maken om het koningshuis. Dat kunnen we in Nederland gewoon houden. Tonga heeft ook zijn eigen koning. De sultan van Brunei is een onafhankelijke despoot. Terwijl beide landen lid zijn van het Gemenebest. En onze marine werkt al intensief samen met de Royal Navy. Louter voordelen, zou ik zeggen.

Eigenlijk wil ik een Unie tussen Nederland en Engeland. Baby George moet later maar met Amalia trouwen. ‘Ze schelen 10 jaar!’ zegt u? Dan moet ze maar even wachten. Het is voor de goede zaak. Want het is geen tijd om extra grenzen te maken maar om ze op te heffen. Ja Schotten, die is voor jullie. Ik ben hier alvast lid geworden van de Anglo-Netherlands Society.

© Arnold Jansen op de Haar
"arnold

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();

Eerdere columns:
Zachtjes juichen
Menselijk afval
D-Day voor poёzie
Een hond in Londen
Van Gaal en Wurst
Baby King George
De Virgin trein uit Birmingham
Nucleaire gastvrijheid
Vladimir de Viking
Ski-meisje met snor
Feniks
Bericht vanuit de badkuip
Een consequent voornemen
De wet van Nigella
Selfie
Cowboy in het koninkrijk
Een boze filantroop
Oligarch met rode paraplu
Het leven van de anderen
Rumoer in het Tsaar Peterhuisje
Een briefkaart naar huis
Een boze dameskapper
Syrisch voetbal
De man die altijd te laat is
What will survive of us is love
Een Gibraltarese bibliothecaris
Homosympathisant
Hot Pants Harry
Fietsen op tante Corry’s pannenkoeken!
Een klein ongemak
Telefoneren met een buitenaards wezen
Naakt in de balletklas
Het Oeioeioei-drempeltje
Eurovisie
Een oprecht mens
Koning van het volk
Thatchers geheime wapen
Een fietsende jewelier
Eten als de paus
Een dichter met jicht
Een plastic buitenlands paard
Een beetje benauwd
Een katholieke koningin