Skip to main content

A Trojan Horse

Het paard van Troje

July 13, 2015

By Arnold Jansen op de Haar

‘It’s all Greek to me,’ wrote William Shakespeare, as long ago as 1599, in Julius Caesar. When, on Sunday, Europe developed a breach of trust over Greece, it made me think of an expression from Virgil that has been incorporated into the English language: ‘Beware of Greeks bearing gifts.’ (A reference to the Trojan Horse.)

And we haven’t even mentioned the ‘Greek principles’ that underpin the work of a major Dutch author. To say nothing about the ‘stage door’ featured in his work, which is related to these ‘Greek principles’. Because, during the past few weeks, there was a lot of traffic going through the stage door: finance minister Yanis Varoufakis disappeared from the stage, Euclid Tsakalotos made an appearance. (Are you still with me?)

The point of the Greek referendum is beyond me. Even the Greeks themselves agree on this. And we had the wonderful tirade from Guy Verhofstadt in the European Parliament. Well, you needed subtitles even though he was speaking in English, but Europhile Guy was a bit cross with the Greeks.

This suddenly reminded me of quite a kind teacher at school who, one day, wrote on the blackboard that war had broken out between him and us. He was having a relationship with a 17-year-old pupil, but that was still allowed in those days.

Last week, a lot of people in the European Parliament were pointing out that civilisation had started in Greece. Yes, and the Romans invented hot water and the Germans the motorways. ‘Ajax is a leading Dutch football club but also a cleaning product,’ is what I always say.

Maybe it’s time to seek guidance from the Oracle of Delphi. The following slogans adorned the walls of the temple: ‘Know yourself’ and ‘Everything in moderation’. I pronounce ‘Tsipras’ with less spittle than Guy Verhofstadt, but I would like to put these slogans to the Greek PM.

What rather worries me at the moment is the Greek army, and I’m not referring to the Evzones, the guards at the presidential palace and the parliament. (And also not to the one around the corner here in London, because he’s from a Greek restaurant.) The description of their uniform sounds like a poem:

 • Ypodetes, a white cotton shirt with very wide sleeves
 • Foustanela, a white cotton pleated kilt
 • Boudouri, (white underpants; not visible under normal circumstances), white woollen stockings, held in position below the knees by Gonatoures (navy blue garters with tassels)
 • Fermeli, a beautifully embroidered waistcoat made of navy blue velvet with copper-coloured buttons and long pieces of cloth hanging from the shoulders
 • Fesi, a scarlet fez with a long black tassel
 • Tsarouchia, red leather clogs with nailed soles and black pompoms

Which invites the question: what’s meant by ‘white underpants; not visible under normal circumstances’? What are the abnormal circumstances during which the white underpants are visible? ‘Mr Tsipras,’ – now some of this Guy Vanhofstad spittle is trickling from the corners of my mouth – ‘can you explain what constitutes such a singular circumstance?’

Well, my question is: does the Greek army, with or without ‘baroque’ outfits, pose a problem? Greece is being forced to cut back its defence forces. Where its defence budget is concerned, Greece is among the top spenders in the EU. Will the Greek army accept these cutbacks? Between 1967 and 1974 there was a military junta, and at that time too there was an economic mess. Before you know it, a Colonel Georgios Papadopoulos is emerging. Well, it’s all Greek to me.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press
Arnold in the park

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Pilloried!
Portobello Hipster
A Celebration Every Day
Diana is Back
Loved by All
Cooking in Peacetime
A Bit of a Genetic Mess
Email a Fairy
A Peeing Neanderthal
Fictional Brits
Bare Burka
Is Van Gaal a Turkey?
An Estate Agent in High Heels
A Boy from Westminster
Adventure in Amsterdam
Amalia & George
Cheering Quietly
Human Waste
D-Day for Poetry
A Dog in London
Van Gaal and Wurst
Baby King George
The Virgin Train from Birmingham
Nuclear Hospitality
Vladimir the Viking
Ski Girl with Moustache
Phoenix
Message From the Bathtub
A Consistent Resolution
Nigella’s Law
Selfie
Cowboy in the Kingdom
An Angry Philanthropist
Oligarch with Red Umbrella
The Lives of Others
Uproar in the Czar Peter House
A Postcard Home
An Angry Ladies’ Hairdresser
Syrian Football
The Man Who is Always Late
What will survive of us is love
A Gibraltarian Librarian
A Gay Sympathiser
Hot Pants Harry
Cycling Sustained by Aunt Corry’s Pancakes!
A Slight Inconvenience
Phoning an Extraterrestrial
Naked in a Ballet Class
The Ouch, Ouch, Ouch Threshold
Eurovision
A Sincere Person
King of the People

‘It’s all Greek to me,’ (‘ik begrijp er geen barst van’) schreef William Shakespeare al in Julius Ceasar (1599). En toen er zondag in Europa een breuk ontstond over het vertrouwen in de Grieken, moest ik denken aan een uitdrukking van Vergilius die zijn weg vond in de Engelse taal: ‘Beware of Greeks bearing gifts.’ (Verwijzend naar het Paard van Troje.)

En dan hebben we het nog niet eens over de ‘Griekse beginselen’ die in het werk van een grote Nederlandse schrijver een belangrijke rol spelen. Om nog maar te zwijgen over ‘de artiesteningang’ in zijn werk, die ook iets te maken heeft met die ‘Griekse beginselen’. Want er liep afgelopen weken heel wat door de artiesteningang. Minister van Financiën Yanis Varoufakis verdween van het toneel, Euclid Tsakalotos kwam op. (Bent u er nog?)

Mij is het nut van dat Griekse referendum ontgaan. De Grieken zelf ook dus daar zijn we het over eens. En dan was er nog die heerlijke tirade van Guy Verhofstadt in het Europees Parlement. Goed, het moest zelfs in het Engels ondertiteld worden maar ‘Europeaan’ Guy was een beetje boos op de Grieken.

Ik moest opeens denken aan een best aardige leraar op school die op een dag bij binnenkomst in de klas op het bord schreef dat het nu oorlog was tussen hem en ons. Hij deed het zelf met een 17-jarige leerlinge, maar dat kon in die tijd nog.

Er waren afgelopen week in het Europees parlement veel mensen die zeiden dat de beschaving toch bij Griekenland begonnen was. Ja, en het warme water bij de Romeinen en de autobanen bij de Duitsers. ‘Ajax is een goede voetbalclub maar ook een schoonmaakmiddel,’ zeg ik altijd.

Misschien tijd om het Orakel van Delphi te raadplegen. Op de wanden van de tempel van het orakel stonden de leuzen ‘Ken uzelf’ en ‘Alles met mate’. Ik zeg ‘Tsipras’ met minder speeksel dan Guy Verhofstadt, maar ik zou die twee leuzen graag aan de Griekse minister-president voorleggen.

Waar ik me momenteel een beetje zorgen over maak is het Griekse leger. En dan bedoel ik niet die erewacht voor het presidentieel paleis en het parlement: de Evzonen. (En ook niet die hier bij mij in Londen om de hoek staat, want die hoort bij een Grieks restaurant.) De beschrijving van hun kostuum leest als een gedicht:
 • ypodetes, wit katoenen hemd met zeer wijde mouwen
 • foustanela, wit katoenen plooirokje
 • boudouri, (witte onderbroek; in normale omstandigheden niet zichtbaar), lange witte wollen ‘leggings’, onder de knie opgehouden met gonatoures (donkerblauwe kousenbanden met kwastje)
 • fermeli, fraai geborduurd jakje in donkerblauw fluweel met koperen knopen en lange losse panden aan de schouders
 • fesi, een rode muts met lange zwarte kwast
 • tsarouchia, rode lederen klompschoenen met spijkerzolen en zwarte pompons
Waarbij ik mij afvraag wat er bedoeld wordt met ‘witte onderbroek; in normale omstandigheden niet zichtbaar’. Wat zijn de abnormale omstandigheden waarbij de witte onderbroek wel zichtbaar is? ‘Meneer Tsipras,’ Ë— hier sijpelt wat Guy Verhofstadspeeksel uit mijn mondhoeken Ë— ,‘kunt u mij uitleggen wat die abnormale omstandigheden zijn?’

Maar goed: mijn vraag is of dat Griekse leger, al dan niet ‘barok’ uitgedost, geen probleem is? Griekenland wordt opgelegd om te bezuinigen op de strijdkrachten. Griekenland hoort qua militaire uitgaven bij de top van de EU. Accepteren de Griekse militairen zo’n bezuiniging? Van 1967 tot 1974 was er een kolonelsregime. En toen was het economisch ook een chaos. Voor je het weet staat er een kolonel Georgius Papadopoulos op. Nou ja, it’s all Greek to me.

© Arnold Jansen op de Haar
"Arnold

Eerdere columns:
Aan de schandpaal!
Portobello Hipster
Elke dag feest
Diana is terug
Geliefd door allen
Koken in vredestijd
Een genetisch zootje
E-mail een elfje
De plassende Neanderthaler
Fictieve Britten
Blote boerka
Is Van Gaal een kalkoen?
Een makelaar op hoge hakken
Een jongen uit Westminster
Avontuur in Amsterdam
Amalia & George
Zachtjes juichen
Menselijk afval
D-Day voor poёzie
Een hond in Londen
Van Gaal en Wurst
Baby King George
De Virgin trein uit Birmingham
Nucleaire gastvrijheid
Vladimir de Viking
Ski-meisje met snor
Feniks
Bericht vanuit de badkuip
Een consequent voornemen
De wet van Nigella
Selfie
Cowboy in het koninkrijk
Een boze filantroop
Oligarch met rode paraplu
Het leven van de anderen
Rumoer in het Tsaar Peterhuisje
Een briefkaart naar huis
Een boze dameskapper
Syrisch voetbal
De man die altijd te laat is
What will survive of us is love
Een Gibraltarese bibliothecaris
Homosympathisant
Hot Pants Harry
Fietsen op tante Corry’s pannenkoeken!
Een klein ongemak
Telefoneren met een buitenaards wezen
Naakt in de balletklas
Het Oeioeioei-drempeltje
Eurovisie
Een oprecht mens
Koning van het volk