Skip to main content

A Slight Inconvenience

Een klein ongemak

July 9, 2013

By Arnold Jansen op de Haar

‘Doug Engelbart has died.’
‘Who has died?’
‘Doug Engelbart, the inventor of the computer mouse. The man who is responsible for my mouse thumb.’

By the way, Doug Engelbart is a wonderful name, and an anagram of Round Table Egg.

I spend a lot of time at my computer. For the last two weeks my thumb has been playing up. Why that’s the case, I don’t know. I’ve been working at the computer the same as usual, though maybe for a bit longer. I consider this a tribute to Doug Engelbart, because it could have been a lot worse.

A few years ago, the fan in my laptop broke. My PC repair guy could no longer fix it. After one look inside he exclaimed, ‘Your smoking habits have destroyed the fan!’

I kept the laptop working by standing it on four glasses and buying a table fan to circulate the air underneath it. However, I developed inflamed joints, successively in my wrist, elbow and shoulder. It didn’t help that my chair was rather low, and that’s not recommended when you’re exposed to wind force 6.

Once, I found that my index finger kept moving of its own accord, even when nowhere near a touchpad; this was after a day of checking that the word breaks were correct at the ends of lines. My index finger had developed a life of its own.

I can remember when the PC was launched. There were warnings such as: ‘Don’t spend too much time on the computer or you’ll end up square-eyed.’ At that time people used to develop tennis elbow. Playing tennis could result in a tennis elbow, but not much else.

Nowadays tennis causes many more injuries. Everyone talks about the Wimbledon grass as a source of tennis injuries. Isn’t it more likely that tennis, owing to larger tennis racquets and big hitting, has become a much more physical sport?

The Polish player Agnieszka Radwanska had made it to the semi-finals. Her legs were strapped, but then Agnieszka’s legs are thin enough to make you worry about her sustaining a break during a long rally. I predict that within the next few years we’ll see fully strapped players in the final. Meet the mummy.

This week someone asked me, ‘Why doesn’t anyone ask what’s the matter with Andy Murray? The guy hardly ever smiles.’ You can say a lot about Andy Murray, but his facial muscles aren’t put under excessive strain.

A human being isn’t meant to make lots of repetitive movements. My father had a ‘car leg’. Some years he would drive over 100,000 kilometres. So his right leg was affected, the one you press the accelerator with. As a result, in later years he walked crooked.

This week, in hotel rooms up and down France, body parts that are normally not exposed are being closely examined. In the past, Tour de France cyclists occasionally put a raw steak down their chamois leather shorts. Whoever had the idea of resting your behind on a tiny bicycle saddle for six hours?

Maybe cave dwellers had similar worries. For example, a man is sitting by the fire looking glum. Someone asks, ‘What’s he doing there?’ ‘Father has thrown his spear once too often.’ So you can forget your evening meal.

The Belgian king is going to abdicate because of ill health. Obviously he has a problematic ribbon-cutting elbow or a chronic hand-shaking syndrome. Apparently this happens a lot to blue-blooded types.

One comment by a Belgian national was picked up on Dutch TV. This citizen said, ‘[Belgium’s] Prince Philippe is even more slow-witted than that new king of yours.’ Well, we thought in the Netherlands, our king is certainly a bit thick, but this is another way of looking at it.

From Egypt we’re receiving reports of a huge increase in ‘demonstration elbow’ (holding too many demonstration placards aloft).

And last month Berlusconi was convicted by an Italian court of justice. He has gone to town with living his life in the fast lane. It’s a miracle that he hasn’t been completely worn out!

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
‘Doug Engelbart is dood.’
‘Wie zegt u?’
‘Doug Engelbart, de uitvinder van de computermuis. De man die verantwoordelijk is voor mijn muisduim.’

Schitterende naam trouwens: Doug Engelbart. Een anagram van Round Table Egg.

Ik zit nogal veel achter de computer. En sinds twee weken speelt mijn duim op. Waarom dat precies nu gebeurt weet ik niet. Ik zit niet anders achter de computer. Misschien wel een beetje meer. Ik zie het maar als een eerbetoon aan Doug Engelbart. Want het kan altijd nog erger.

Een paar jaar geleden werkte ik op een laptop waarvan de ventilator kapot ging. Mijn computermannetje kon er niets meer aan doen. Hij wierp één blik op de binnenzijde en riep: ‘Je hebt de ventilator kapotgerookt!’

Die laptop plaatste ik toen op vier glazen en ik schafte een tafelventilator aan om er wind onderdoor te blazen. Dat werkte voor de laptop. Zelf ontwikkelde ik ontstoken gewrichten aan achtereenvolgens pols, elleboog en schouder. Wellicht ook omdat ik nogal laag achter de computer zat. En dat moet je niet doen met windkracht 6.

Heb toen zelfs een keer meegemaakt dat na een dag lang controleren van afbreekstreepjes in de lay-out van een nieuw boek mijn wijsvinger ook los van de touchpad heen en weer bleef bewegen. Die wijsvinger ging een geheel eigen leven leiden.

Ik herinner mij nog de introductie van de pc. Men hoorde toen wel waarschuwingen als: ‘Niet te lang achter de computer, anders krijg je vierkante ogen.’ Dat was in de tijd van de tennisarm. Van tennissen kon je toen nog een tennisarm krijgen. En dat was het.

Tegenwoordig krijg je van tennis nog veel meer klachten. Iedereen wijst nu op het gras van Wimbledon, dat blessures zou veroorzaken. Zou het niet gewoon zo zijn dat het tennis door de grotere tennisrackets en het hardere slaan fysieker is geworden?

In de halve finale stond de Poolse Agnieszka Radwanska. Haar benen waren ingezwachteld. Maar die benen van Agnieszka zijn zo dun dat je bang was dat ze tijdens een lange rally doormidden zouden breken. Ik voorspel dat we binnen een paar jaar volledig ingezwachtelde spelers in de finale zien. Meet the mummy.

Deze week zei iemand tegen me: ‘Waarom vraagt niemand zich af wat er met Andy Murray aan de hand is? Die jongen lacht zelden.’ Je kunt alles over Andy Murray zeggen maar zijn lachspieren worden in elk geval niet overbelast.

De mens is niet geschapen om teveel dezelfde bewegingen te maken. Mijn vader had een autobeen. Hij reed soms wel 100.000 kilometer per jaar. Het betrof zijn rechterbeen, waarmee je het gaspedaal ingedrukt houdt. Daardoor liep hij op latere leeftijd een beetje scheef.
 
Op diverse hotelkamers in Frankrijk wordt dezer dagen bijzondere aandacht besteed aan bepaalde delen van het lichaam die nooit het daglicht zien. In het verleden stopten renners tijdens de Tour de France wel eens een rauwe biefstuk in hun zeemleren broek. Wie heeft er ooit bedacht dat je zes uur per dag met je billen op een heel smal zadeltje moet zitten?

Misschien hadden de holbewoners ook al last van die dingen. Dat er een man sip bij het houtvuur zit. Iemand vraagt: ‘Waarom zit hij daar?’ ‘Vader heeft teveel speer geworpen.’ Daar gaat je avondmaaltijd.

De Belgische koning gaat aftreden. Vanwege zijn gezondheid. Die heeft natuurlijk een enorme lintenkniparm. Of een chronisch handenschudsyndroom. Dat schijnt veel voor te komen bij types van koninklijken bloede.

Op de Nederlandse tv werd het commentaar van een Belgische onderdaan uitgezonden. ‘Prins Filip is nog dommer dan die nieuwe koning van jullie,’ zei de onderdaan. Tja, dachten we in Nederland, die van ons heeft ook niet het warme water uitgevonden maar zo kun je het ook zien.

Uit Egypte komen berichten over een enorme toename van de ‘demonstratie-arm’ (teveel een spandoek omhooghouden).

En Berlusconi is vorige maand veroordeeld door de Italiaanse justitie. Hij heeft zich vertild bij het bloemetjes buitenzetten. Dat die man nog niet helemaal versleten is!

© Arnold Jansen op de Haar

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();