Skip to main content

A Selection Box

Een gemengde doos

September 28, 2016

By Arnold Jansen op de Haar

My apologies to Dutch readers. This time, it’s a very British subject. Read on at your own risk. My apologies also to British readers. It’s a very British subject and I’m a Dutchman living in England, so read on at your own risk.

As you know, Great Britain is a rather odd island. There, everything is just a bit different and they cherish ancient traditions such as rolling cheese down hills, restoring every steam train and playing cricket. And now, Quality Street has replaced Toffee Deluxe with Honeycomb Crunch. This has led to some commotion.

Just after reading this news, I watched the election of the new Labour leader on TV: the old leader, Jeremy Corbyn, who was elected by the party members with a similar percentage of the votes as last time. Suddenly I noticed similarities between the Labour Party and Quality Street.

In Great Britain, chocolate was once consumed only by the upper classes, especially the combination of chocolate and caramel. We’re talking about the late nineteenth century. But then, in 1898, John and Violet Mackintosh started a toffee factory and the delicacy became available to the working classes. In 1919, they created the Toffee Deluxe (caramel covered in a thin layer of chocolate), and in 1936, it found its way as one of the varieties into the Quality Street selection box.

Anyone who thinks the British aren’t very emotional should follow the discussion which has erupted about the replacement of Toffee Deluxe by Honeycomb Crunch. This discussion is very passionate. ‘Christmas is ruined,’ someone said. Petitions are being signed and in certain parts of England grannies have fainted because they miss Toffee Deluxe.

It’s all because the producer’s surveys have detected a preference for Honeycomb Crunch among its fans (‘the members of the Quality Street family’). The people polled said: ‘There are too many toffees in the selection box.’ But do people up and down the country really want Honeycomb Crunch or do they long to return to good old Toffee Deluxe?

In a certain sense, the members of the Labour Party, too, have opted for Honeycomb Crunch. But maybe the country’s voters would have preferred Toffee Deluxe, someone who appeals to the mainstream during elections.

The BBC filmed the people who left the hall after the election of the Labour leader. The first people looked as if they had just swallowed a chocolate filled with ‘Crunchy Frog’. Slowly and with heads bowed – to put it succinctly: they had backed the wrong horse – they filed past the reporter. In the background someone was muttering ‘Christmas is ruined’. The ones who remained in the hall looked delighted, as if the most delicious chocolate (Honeycomb Crunch) was melting on their tongue.

Because Jeremy Corbyn, aka Honeycomb Crunch, had addressed the audience. I heard him say: ‘Even people who prefer Toffee Deluxe now have to back Honeycomb Crunch. Let’s wipe the plate clean and get on with the work.’

His supporters thought: and we’re going to replace all those toffees in Parliament, they don’t fit into our box.

But it’s the same for Quality Street and the Labour Party: at the next general election the punters will vote with their feet, and no one is certain of the outcome.

© Arnold Jansen op de Haar
© Tranlation Holland Park Press

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.

Arnold reading poetry

Previous columns:
A Poet in Sandals
The Marseillaise
Brexit Bear
Letter to the British People
Dinner with Louis and José
An Anglophile European
Mary Magdalene of Notting Hill
No Hugging of Brits!
The God of Rochester
A ‘Bare Buttocks Face’
A Coach Full of Exes
On a Knife Edge
A Very British Secret
End-of-Year Chat
A Cigar in Brussels
Burning a Catholic
Ted or Sylvia?
Unsuitable for Class War
England-bound
The Weather in Arnhem
Accident & Emergency
The Plumber and the Little Prince
A Trojan Horse
Pilloried!
Portobello Hipster
A Celebration Every Day
Diana is Back
Loved by All
Cooking in Peacetime
A Bit of a Genetic Mess
Email a Fairy
A Peeing Neanderthal
Fictional Brits
Bare Burka
Is Van Gaal a Turkey?
An Estate Agent in High Heels
A Boy from Westminster
Adventure in Amsterdam
Amalia & George
Cheering Quietly
Human Waste
D-Day for Poetry
A Dog in London
Van Gaal and Wurst
Baby King George
The Virgin Train from Birmingham
Nuclear Hospitality
Vladimir the Viking
Ski Girl with Moustache
Phoenix
Message From the Bathtub
A Consistent Resolution

Mijn verontschuldigingen aan de Nederlandse lezers. Het is deze keer een wel zeer Brits onderwerp. Doorlezen is op eigen risico. Ook mijn verontschuldigingen aan de Britse lezers. Het is een zeer Brits onderwerp. En ik ben een in Engeland woonachtige Nederlander. Doorlezen is op eigen risico.

Zoals u weet is Groot-Brittannië een heel raar eiland. Waar alles net even iets anders is en men oude tradities koestert zoals kaas van heuvels rollen, elke stoomtrein restaureren en het spelen van cricket. En nu heeft Quality Street in de ‘selection box’ de Toffee Deluxe vervangen door de Honeycomb Crunch (krokante honingraat). Daar is enige commotie over ontstaan.

Net toen ik dat bericht had gelezen, zag ik op tv de verkiezing van de nieuwe Labourleider: de oude leider Jeremy Corbyn, die met ongeveer hetzelfde percentage stemmen als vorige keer door de partijleden werd gekozen. Opeens zag ik overeenkomsten tussen de Labourpartij en Quality Street.

Chocola was in Groot-Brittannië ooit voor de hogere klassen. Vooral de combinatie van karamel en chocola. We spreken hier over het eind van de negentiende eeuw. Maar toen kwamen John en Violet Mackintosh in 1898 met een toffeefabriek en werd de lekkernij beschikbaar voor de arbeidersklasse. In 1919 creëerden zij de Toffee Deluxe (karamel met een dun laagje chocola eromheen), en die belandde in 1936 als een van de soorten in de trommel gemengde snoepjes (selection box) van Quality Street.

Wie denkt dat Britten niet emotioneel zijn, moet kijken naar de discussie die is losgebarsten over de vervanging van de populaire Toffee Deluxe door de Honeycomb Crunch. Die discussie is zeer emotioneel. ‘Christmas is ruined,’ zei iemand. Er worden petities ondertekend. En er zijn in delen van Engeland oude besjes flauwgevallen omdat ze de Toffee Deluxe missen.

Alleen omdat de makers in hun achterban (‘de leden van de Quality Streetfamilie’) een voorkeur hebben gepeild voor de Honeycomb Crunch. ‘Er zitten teveel toffees in de selection box,’ zeiden de ondervraagden. Maar willen de mensen in het land de Honeycomb Crunch wel? Of verlangen ze terug naar die goede oude Toffee Deluxe?

De leden van de Labourpartij hebben in zekere zin ook voor de Honeycomb Crunch gekozen. Maar de kiezers in het land hadden misschien toch liever de Toffee Deluxe, iemand die bij verkiezingen de massa aanspreekt.

De BBC filmde de mensen die na de verkiezing van de Labourleider de zaal verlieten. De eerste mensen keken alsof ze zojuist een chocoladebonbon met ‘Crunchy Frog’ (krokante kikker) hadden verorberd. Zwijgzaam en met gebogen hoofd – om niet te zeggen: als geslagen honden – passeerden ze de verslaggeefster. In de achtergrond zag je iemand ‘Christmas is ruined’ mompelen. Degenen die nog in de zaal zaten, keken hemels, alsof de allerlekkerste chocola (Honeycomb Crunch) op hun tong lag te smelten.

Want Jeremy Corbyn, alias Honeycomb Crunch, had de zaal toegesproken. Ik hoorde hem zeggen: ‘Zelfs de mensen die de Toffee Deluxe lekkerder vinden, moeten zich nu achter de Honeycomb Crunch scharen. Laten we over de verschillen heenstappen.’

En al die toffees die in het parlement zitten, gaan we ook vervangen, dachten zijn aanhangers. Die passen niet in onze doos.

Maar het is met Quality Street net als met de Labourpartij: de kiezers stemmen bij de volgende algemene verkiezingen met hun voeten. En die uitkomst is nog zeer onzeker.

© Arnold Jansen op de Haar

"Arnold

Eerdere columns:
Een dichter op sandalen
Marseillaise
Beertje Brexit
Brief aan de Britten
Eten met Louis en José
Een anglofiele Europeaan
Maria Magdalena van Notting Hill
Geen Britten knuffelen!
De God van Rochester
Een blotebillengezicht
Een touringcar met exen
Kantje boord
Een zeer Brits geheim
Eindejaarsgesprek
De sigaar in Brussel
Een katholiek verbranden
Ted of Sylvia?
Ongeschikt voor klassenstrijd
Engelandvaarders
Het weer in Arnhem
Spoedeisende Hulp
De loodgieter en de kleine prins
Het paard van Troje
Aan de schandpaal!
Portobello Hipster
Elke dag feest
Diana is terug
Geliefd door allen
Koken in vredestijd
Een genetisch zootje
E-mail een elfje
De plassende Neanderthaler
Fictieve Britten
Blote boerka
Is Van Gaal een kalkoen?
Een makelaar op hoge hakken
Een jongen uit Westminster
Avontuur in Amsterdam
Amalia & George
Zachtjes juichen
Menselijk afval
D-Day voor poёzie
Een hond in Londen
Van Gaal en Wurst
Baby King George
De Virgin trein uit Birmingham
Nucleaire gastvrijheid
Vladimir de Viking
Ski-meisje met snor
Feniks
Bericht vanuit de badkuip
Een consequent voornemen