Skip to main content

A Raving Mad Mountain

Een knotsgekke berg

November 30, 2012

By Arnold Jansen op de Haar

The Maya calendar ends on 21 December 2012. Is the end of the world really near? It reminds me of the millennium bug. But the Mayas are really worrying certain people, or in other words, these are the people who are getting ready to travel to Bugarach, a village in the south of France.

Between 21 and 23 December the French authorities are planning to deploy two hundred policemen and forty-five firefighters to cordon off the village, in order to protect the two hundred inhabitants against the anticipated crowds of people who want to be rescued.

I’ve never understood why you would want to escape if the rest of the world perishes, but I leave people to their hobbies.

The village is located at the foot of a magic mountain called Pech de Bugarach. Apparently this mountain forms a gateway between different dimensions. True believers are convinced that on 21 December ‘aliens will come to rescue humans from the apocalypse .

At the appointed hour, the mountain will split open and release spaceships to rescue anyone who happens to be nearby, rather like in Thunderbirds. I’m just a bit afraid that the human race isn’t putting forwards its best specimens.

So afterwards we’ll have the spectacle of an alien giving a live interview on the home planet’s evening news: ‘I thought the human race was something special, but look at the characters sitting in our spacecraft!’ They show pictures of present-day druids, twelve hippies and David and Victoria Beckham, who happened to be in the neighbourhood.

Jules Verne could have taken his inspiration from the stories about Bugarach for his novel Journey to the Centre of the Earth. Yet that was actually fiction. Through the centuries a lot of myths have been generated about Bugarach. Mary Magdalene is supposed to have lived in a nearby cave. Of course, why not Mary Magdalene? Maybe we can enlist Dan Brown to write the sequel. Even Anne, Jesus’s grandmother, has been spotted in the area. ‘Sister Anne, is anyone coming?’

Men who had fallen into a ravine and were not rescued until days later found that their beards hadn’t grown. Children who fell into the same ravine were unharmed but couldn’t remember a thing.

Others claim that the mountain is of some importance to the Cathars. In the south of France anything mysterious has a link to the Cathars.

A Swiss researcher who was ‘closing in on the secret’ and was in contact with ‘contemporary Cathars’ died in mysterious circumstances. However, there are conflicting reports, from ‘he disappeared into the ground’ to ‘he simply died in his bed in Switzerland’.

‘Atlantis’ is mentioned regularly, and there are people who claim that Nazis are living underground and have founded a Fourth Reich.

This last claim has a touch of humour. So you’re ready to be rescued and the mountain splits open, only for a platoon of Nazis to march out.

Fortunately, the Pope has told us that the world won’t end on 21 December. This would have been rather unlucky, just before the festive season. The Pope predicts that the world will end but he doesn’t want to be pinned down to a date. In principle, anyone can come along. Besides, the Belgians normally go on strike on 21 December, and that is bad enough.

In Belgium, going on strike just before the festive season is an annual national event. Of course, it is never during the festive season, but only just before Christmas that they all take to the streets against cuts of a few per cent.

And I’m due to cross the Channel by Eurostar on 21 December. I think I’ll pack my torch. So, at the moment, I’m just a little bit more afraid of the Belgians than of the end of the world.

My mother, too, is standing in front of a door to another dimension. If the Belgians halt all rail traffic, I can’t go home. So, if the Belgians go on strike again this year, I’ll predict now that we may well avoid an Armageddon, but I’ll probably explode with rage.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
De Mayakalender stopt op 21 december 2012. Is het einde van de wereld nabij? Het doet je denken aan de millenniumbug. Maar er zijn mensen die nu vanwege die Maya’s enorm in de piepzak zitten. Of liever gezegd, zich gereedmaken om af te reizen naar een dorpje in Zuid-Frankrijk, Bugarach.

De Franse autoriteiten sluiten het dorp tussen 21 en 23 december hermetisch af met tweehonderd politieagenten en 45 brandweerlieden om de tweehonderd bewoners te beschermen tegen de verwachte toeloop van mensen die gered willen worden.

Ik snap nooit waarom je gered wil worden als de rest van de wereld vergaat, maar goed, ieder zijn liefhebberij.

Het dorp ligt aan de voet van een magische berg met de naam Pech de Bugarach. Die berg zou een poort zijn tussen verschillende dimensies. ‘Buitenaardse wezens komen op 21 december mensen redden van de ondergang,’ zeggen de gelovigen.

Als het zover is, zal het gesteente splijten en komen er ruimteschepen tevoorschijn die iedereen redden die in de buurt is. Een beetje zoals in The Thunderbirds. Ik ben alleen bang dat de mensheid niet zijn beste exemplaren stuurt.

En dat er later een alien rechtstreeks in het avondnieuws van zijn thuisplaneet geïnterviewd wordt. ‘Ik dacht dat de mensheid iets voorstelde, maar wat we nou toch in ons ruimteschip hebben zitten!’ Er worden beelden getoond van drie hedendaagse druïden, twaalf hippies en David en Victoria Beckham (die toevallig in de buurt waren).

Jules Verne zou voor zijn roman Reis naar het middelpunt der aarde geïnspireerd zijn door verhalen over Bugarach. Maar dat was fictie. Door de eeuwen heen zijn er allerlei mythen ontstaan. Maria Magdalena zou er in een grot gewoond hebben. Natuurlijk: Maria Magdalena. Misschien kan Dan Brown een vervolg schrijven. Ook Anna, de grootmoeder van Jezus, is er al gesignaleerd. ‘Zuster Anna, ziet gij al iets komen?’

Van mannen die in een spelonk gevallen waren en dagen later gered werden was de baard niet gegroeid. Kinderen die in zo’n zelfde spelonk waren gevallen bleken ongedeerd maar konden zich van het voorval niets herinneren. 

Anderen beweren dat de berg iets met de Katharen te maken heeft. In Zuid-Frankrijk heeft alles wat geheimzinnig is iets met de Katharen te maken.

Een Zwitserse onderzoeker die ‘dicht bij het geheim’ was en contact had met ‘hedendaagse Katharen’ stierf een mysterieuze dood. Al lopen de verhalen hierover uiteen: van dat hij ‘onder de grond verdwenen is’ tot ‘hij is gewoon in zijn bed in Zwitserland gestorven’.

‘Atlantis’ wordt ook regelmatig genoemd. En er zijn mensen die beweren dat er nazi’s onder de grond wonen die er een Vierde Rijk gesticht zouden hebben.

Dat laatste vind ik wel humor. Sta je daar klaar om gered te worden, splijt het gesteente en komt er een peloton nazi’s naar buiten gemarcheerd.

De paus heeft gelukkig al gezegd dat de wereld niet op 21 december vergaat. Dat zou ook niet fijn zijn, zo vlak voor de feestdagen. De paus voorspelt het einde der tijden ook maar hij pint zich niet vast op een datum. En in principe mag iedereen mee. Bovendien staken de Belgen meestal op 21 december. Dat is al erg genoeg.

In België is het vlak voor de feestdagen staken een jaarlijks terugkerende nationale bezigheid. Natuurlijk nooit tijdens de feestdagen. Allemaal vlak voor Kerst de straat op tegen een paar procent bezuinigingen.

En ik zit op 21 december in de Eurostar in de Kanaaltunnel. Ik denk dat ik mijn zaklamp meeneem. Maar op dat moment ben ik toch iets banger voor de Belgen dan voor het einde der tijden.

Mijn moeder staat namelijk ook voor een deur naar een andere dimensie. Als de Belgen het treinverkeer platleggen kan ik niet naar huis. Dus mochten die Belgen ook dit jaar weer staken, dan voorspel ik alvast dat het misschien geen Armageddon wordt, maar dat ik waarschijnlijk wel ontplof.

© Arnold Jansen op de Haar

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();


Eerdere columns:
Verbrand deze brief!
Een zeer koninklijk toneelstuk
Schrijven als verlossing
Een Nobelprijs voor Ricky Gervais
Sesamstraat Politie