Skip to main content

A Jolly Dictator

Een vrolijke dictator

February 8, 2011

By Arnold Jansen op de Haar

It has been a bad week for the Society of Dictators. In particular the Middle Eastern section has been under fire. I am glued to the box. I want to get every detail. So I wondered: Is Dr. Zahi Hawass a minor Mubarak?

I regularly watch him on the National Geographic Channel. His appearances are introduced by lines such as: ‘In spite of a broken leg, Dr. Zahi Hawass descends into the burial chamber’ For quite a few years Dr. Zahi Hawass was the secretary general of the Supreme Council of Antiquities. Since looters broke into the Egyptian Museum, he has been appointed Minister of Antiquities.

Dr. Zahi Hawass broadcasts are lovely. Each excavation turns into an Indiana Jones movie when Dr. Zahi Hawass is around. He supervised taking CT scans from Tutankhamen, indentified the mummy of the first female pharaoh Hatshepsut and was involved in excavations near the Sphinx. Quite recently he demanded back the bust of Nefertiti from the Egyptian Museum in Berlin.

Since the damages he is in round-the-clock contact with the control room of the Egyptian Museum in Cairo. Dr. Zahi Hawass pronunciation of ‘control room’ is sublime. He assured us that everything is under control. At the same time you feel relieved that part of the Egyptian art treasuries are scattered around the globe.

A while ago I read that Dr. Hawass amounts to a small dictator; scientists who had criticised him were all of a sudden banned from further excavations. Yet I considered him to be quite a jolly dictator.

Until I read that in 2010 he had brought about the ban of the official reopening of the historic Maimonides Synagogue in Cairo. He delightedly called it ‘a smack in the face of our Zionist enemy’, besides he personally would make sure that Jews weren’t allowed to pray in the synagogue. The more I learn about Dr. Zahi Hawass, the less jolly he becomes.

Each dictator, big or small, is a bit of a megalomaniac. They do such strange things, like sending tanks to the main square in their country. I think that sending tanks to calm a group of demonstrators is overkill. But dictators like to think on a grand scale.

During a hunt, the Great Slayer of Bears from the Carpathian Mountains, Ceausescu – he referred to himself as ‘the Genius’ – managed not only to shoot just a single brown bear but no less than sixteen in one go. In desperation, hunting masters were known to drag bears out of a circus. Tie a dead horse to a tree and bears trample within his shooting range.

Mao had a preference for young virgins. They were supposed to consider it an honour to share his bed, this in spite of the fact that he didn’t wash himself. According to a well known quotation from the Chinese Leader: ‘Tigers, too, don’t brush their teeth.’

Dictators often have strange hobbies. I haven’t found Hosni Mubarak’s favourite pastime. Maybe the ‘Last Pharaoh’ simply enjoyed being a dictator.

Give people a bit of power and this quickly shows up their dictatorial tendencies. Some men start with their family.

I would be a jolly dictator. For example, I wouldn’t appoint someone to a senior position if they didn’t read books. Moreover ballerinas would get paid similarly to star football players.

I would decree community service for anyone taking a phone call during a meeting. We want to keep our country merry. Another bold decision: abolish PE at schools. Go to a sports club if you are serious. Crying children at the foot of a climbing frame are a thing of the past. Likewise I would order a general ban against clowns. Yet I would install a stand-up comic at the Foreign Office; a special envoy for other dictators.

I am really getting into it. Yet, even a jolly dictator spells disaster, because he forces down his opinions; except when the entire population goes crazy. For example aiming to demolish another nation by democratic means. However I have been assured this is not the case in Egypt. What about Dr. Zahi Hawass? Naturally he keeps his position.

© Arnold Jansen op de Haar

© Translation Holland Park Press
You can leave your comment on our forum.
Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Het was een slechte week voor de Vereniging van Dictators. Vooral de Afdeling Midden-Oosten had het zwaar te verduren. Ik zit gekluisterd aan de buis. Alles wil ik weten. Zo vroeg ik mij het volgende af: Is Dr. Zahi Hawass de kleine Mubarak? 

Ik volg hem regelmatig op het National Geographic Channel. Dan wordt hij begeleid door teksten als: ‘Dr. Zahi Hawass daalt ondanks een gebroken been af in de grafkelder’. Dr. Hawass was jarenlang secretaris-generaal van de Hoge Raad voor Antiquiteiten (Supreme Council of Antiquities). Sinds de vernielingen in het Egyptisch Museum is hij Minister van Antiquiteiten.

Heerlijke programma’s zijn dat met Dr. Zahi Hawass. Met Dr. Zahi Hawass erbij wordt elke opgraving een Indiana Jones-film. Hij maakte CT-scans van Toetanchamon, identificeerde de mummie van de vrouwelijke farao Hatjsjepoet en deed opgravingen bij de Sfinx. En onlangs nog eiste hij de buste van Nefertiti op van het Egyptisch Museum in Berlijn.

Hij staat sinds de vernielingen dag en nacht in rechtstreeks contact met de centrale regelkamer (control room) van het Egyptisch Museum in Caïro. Niemand kan ‘control room’ mooier zeggen dan Dr. Zahi Hawass. Dr. Hawass beweert dat hij alles in de hand heeft. Toch ben je blij dat een deel van de Egyptische kunstschatten over de wereld is verspreid. 

Onlangs las ik dat Dr. Hawass eigenlijk een kleine dictator is. Wetenschappers die kritiek op hem hadden geuit, mochten opeens geen opgravingen meer doen. Toch leek het mij altijd wel een vrolijke dictator.

Tot ik las dat hij er in 2010 voor gezorgd had dat de officiële heropening van de historische Maimonides Synagoge in Caïro niet doorging. Hij noemde dat opgetogen ‘een klap in het gezicht van de zionistische vijand’ en hij zou er persoonlijk voor zorgen dat er geen Joden in de synagoge zouden bidden. Hoe meer ik me verdiep in Dr. Zahi Hawass, hoe minder leuk hij wordt.

Elke dictator, klein of groot, is een beetje megalomaan. Ze doen ook van die rare dingen, zoals het sturen van tanks naar het centrale plein van hun land. Tanks sturen naar een stelletje demonstranten lijkt me wat overdreven. Maar dictators denken graag in het groot.

Ceaucescu, de Grote Berendoder uit de Karpaten – hij noemde zichzelf ‘het Genie’ – schoot tijdens de jacht niet één bruine beer maar zestien bruine beren achter elkaar. Desnoods sleepten de jachtopzieners de beren uit het circus. Ze bonden een dood paard aan een boom en de beren marcheerden langs zijn vizier.

Mao had een voorkeur voor jonge maagden. Hoewel hij zich nooit waste, moesten ze het een eer vinden dat hij het bed met hen deelde. Een bekende uitspraak van de Chinese leider is: ‘Tijgers poetsen hun tanden ook niet.’

Dictators hebben vaak rare hobby’s. Die van Hosni Mubarak heb ik nog niet gevonden. Misschien vond ‘de laatste farao’ het gewoon leuk om dictator te zijn.

Geef mensen een beetje macht en er komen dictatoriale trekjes naar boven. Bij sommige mannen begint dat al bij het gezin.

Ik zou een vrolijke dictator zijn. Ik zou bijvoorbeeld niemand in een hoge functie aannemen als hij geen boeken las. En ballerina’s zouden gaan verdienen als topvoetballers. 

Midden in een gesprek je mobiele telefoon opnemen, zou een taakstraf opleveren. Het moet wel een beetje gezellig blijven in het land. Nog een kloek besluit: geen gymnastiek op school. Ga dan naar een echte sportclub. En nooit meer huilende kinderen bij het wandrek. Tevens zou ik een verbod uitvaardigen op clowns in het algemeen. Maar ik zou wel weer een cabaretier op Buitenlandse Zaken zetten. Als speciaal gezant voor andere dictators.

Ik begin er echt zin in te krijgen. En toch, ook een vrolijke dictator is een ramp, omdat hij zijn wil oplegt. Behalve dan als een heel volk gekke dingen gaat doen. Zoals bijvoorbeeld op democratische wijze een ander volk in de pan hakken. Maar uit Egypte wordt mij verzekerd dat dit niet het geval zal zijn. En Dr. Zahi Hawass? Die blijft natuurlijk gewoon zitten.

© Arnold Jansen op de Haar
U kunt reageren op ons forum.

Eerdere columns: