Skip to main content

A Heavily Subsidised Mini Organ

Een zwaar gesubsidieerd orgeltje

November 15, 2010

By Arnold Jansen op de Haar

Elton John was christened Reginald Kenneth Dwight but changed his name to Elton Hercules John. A short, overweight man who chooses the name ‘Hercules’, I find this touching. I consider going by the name of Arnold ‘Hercules’ Jansen op de Haar from now on.


That is because I am a fan of Elton John. There, I have said it. Maybe it is because I am moved by the fact that a stout, balding middle aged man is one of the best selling artists ever. ‘There is still hope,’ I say to myself when looking in the mirror. I have never met a fellow fan of Elton John. I think fans of Elton John prefer to keep it quiet. Yet I am a fan, just as I was a fan of ABBA and Blondie in my teens. I was in love with the latter. So I never quite became like Elton John.


Recently it was reported that regional authority Campania spent 750,000 euros of public money on hiring Elton John to perform in Naples Mr Dario Scalabrini, a former head of the region’s tourist office declared that he didn’t have any regrets. Besides, according to Mr Scalabrini, Elton John played the Neapolitan song O Sole Mio for the first time ever on a piano, the audience was crying with emotion.


I can imagine that a group of corpulent balding men met in a Neapolitan back room and that the capo di capi (the boss of bosses) announced: ‘We are going to screw the EU.’


Luckily Elton John does a lot for charity but to spend 750,000 euros of public money on him is overdoing it.


Well, I recall the one million euros that was spent on the European Laboratory for Hip Hop Dance: ‘To encourage the recognition and visibility of hip hop dance in Europe’. 


Moreover, 200,000 euros were used to encourage friendliness: ‘To spread the movement of reaching out and sharing’. It could not get crazier.


Yet the ‘Wind Art Festival’ received a 200,000 euros subsidy to grow audiences at organ concerts, ‘To give the organ its natural place in cultural life’.


This instantly reminded me of Le Pétomane of Paris. I don’t know why. However, Joseph Pujol could because of his gassy farts play the complete Marseillaise from his ‘back entrance’. This he performed, without any subsidy, at the Moulin Rouge.


Another example, a German village called Hotland, was awarded 150,000 euros towards designing an innovative storage facility for bicycles as part of ‘EU’s Village Renewal Programme’. It produced an enormous building. ‘We just needed a simple shed with bicycles racks,’ said Uwe Themann, Hotland’s mayor, somewhat bemused.


On the Danish island of Bornholm they can rejoice about an EU sponsored ski slope. Businessman Ole Harild declared: ‘I never imagined that the EU would subsidise such a daft project.’ He said this about his own project! Well, the slope is only one hundred meters high and located near the sea, so on average, it is available for skiing just one day a year. It belongs to the same category as the 100,000 Euros in agricultural subsidy that went to Schiphol Airport. Yes, this too has been awarded. Yet not a single potato has been harvested at this location.


I am in favour of Europe. After all, for the past 65 years, we haven’t had any wars in the European Union. However the EU has the same problem as many other organisations that provide subsidies: too often they look for a project to spend the money, not for a project that needs the money.


Personally I have never received any public money. Therefore I am about to quickly fill in an application form for a private performance by Kim Wilde in my living room. (An EU support programme for overweight poets and aging singers.) I will accompany her on a heavily subsidised mini organ.


© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press


You can leave your comment on our forum.

 

Previous columns:
Elton John werd geboren als Reginald Kenneth Dwight maar veranderde zijn naam in Elton Hercules John. Vooral dat ‘Hercules’ vind ik aandoenlijk: een klein, dik mannetje dat zich Hercules noemt. Ik overweeg om voortaan zelf als Arnold ‘Hercules’ Jansen op de Haar door het leven te gaan.

Ik ben namelijk een fan van Elton John. Zo, het is eruit. Misschien komt dat omdat ik het ontroerend vind dat een dikke, kalende man van middelbare leeftijd een van de best verkopende artiesten aller tijden is. ‘Er is nog hoop,’ zeg ik tegen mijzelf als ik in de spiegel kijk. Een andere fan van Elton John heb ik nooit ontmoet. Ik denk dat fans van Elton John het liever stilhouden. Maar ik ben een fan. Net zoals ik in mijn jeugd fan was van ABBA en Blondie. Op die laatste was ik verliefd. Dus helemaal zoals Elton John ben ik nooit geworden.

Onlangs is bekend geworden dat Elton John door de Italiaanse regio Campania voor 750.000 euro aan EU-subsidie werd ingehuurd om in Napels op te treden. De heer Dario Scalabrini, ex-hoofd van het regionale bureau voor toerisme, verklaarde dat hij er geen spijt van had. ‘Het gebrek aan Napolitaanse invloeden in Johns repertoire was geen probleem.’ Bovendien speelde hij op de piano tot ontroering van het publiek voor de eerste keer het Napolitaanse O Sole Mio, volgens de heer Scalabrini.

Ik stel me zo voor dat er in een Napolitaanse achterkamer een groepje dikke, kalende mannen bijeen is gekomen. En dat de capo di capi (de baas der bazen) toen zei: ‘We draaien de EU een poot uit.’
 
Gelukkig doet Elton John veel aan liefdadigheid maar om hem met 750.000 euro te subsidiëren is een tikkeltje overdreven.

Ook denk ik hier aan de 1 miljoen euro EU-geld voor The European Laboratory for Hip Hop Dance (Het Europese laboratorium voor hiphop) ‘to encourage the recognition and visibility of hip hop dance in Europe’ (om de waardering en zichtbaarheid van hiphop in Europa te bevorderen).

En er is 200.000 euro uitgegeven aan een programma ter bevordering van aardigheid. ‘To spread the movement of reaching out and sharing’. Het moet niet gekker worden.

Zo kreeg een ‘Wind Art Festival’ (Blaaskunstfestival) 200.000 euro om het bezoek te bevorderen aan orgelconcerten, ‘om het orgel een natuurlijke plaats te geven in het culturele leven’.

Ik moet opeens aan de petomaan van Parijs denken. Ik weet ook niet waarom. Maar Joseph Pujol uit Marseille kon vanwege zijn winderigheid met zijn ‘geheime opening’ de volledige Marseillaise blazen. En hij deed het ongesubsidieerd in de Moulin Rouge.

Nog een voorbeeld: het Duitse dorp Hotland ontving 150.000 euro om naar eigen inzicht een fietsenstalling te bedenken, als onderdeel van ‘EU’s Village Renewal Programme’ (het Dorpsvernieuwingsprogramma van de Europese Unie). Het werd een kolossaal gebouw. ‘We wilden gewoon een simpel schuurtje met wat fietsenrekken,’ zei een ietwat beteuterde burgemeester Uwe Themann van Hotland.

En het Deense eiland Bornholm mocht zich verheugen op een met Europees geld aangelegde skipiste. Zakenman Ole Harild verklaarde: ‘Ik had nooit gedacht dat de EU zo’n idioot plan zou subsidiëren.’ Dat zei hij over zijn eigen plan! De heuvel ligt namelijk aan zee en is slechts 100 meter hoog, waardoor er gemiddeld één dag per jaar geskied kan worden. Het valt in de categorie: 100.000 euro Europese landbouwsubsidie voor de luchthaven Schiphol. Want ook dat is gebeurd. En er is daar nog nooit één aardappel gerooid.

Ik ben vóór Europa. Er is tenslotte al 65 jaar geen oorlog meer geweest in de Europese Unie. Maar de EU heeft een probleem dat ook voor andere subsidiegevers geldt: te vaak wordt er een project bij het geld gezocht, niet het geld bij een project.

Persoonlijk heb ik nog nooit subsidie ontvangen. Daarom ga ik nu snel een aanvraagformulier invullen voor een privé-optreden van Kim Wilde in mijn huiskamer. (Een Europees hulpprogramma voor dikke dichters en ouder wordende zangeressen.) Dan begeleid ik haar op een zwaar gesubsidieerd orgeltje.
 
© Arnold Jansen op de Haar
 
U kunt reageren op ons forum.

Eerdere columns: