Skip to main content

A Gibraltarian Librarian

Een Gibraltarese bibliothecaris

August 16, 2013

By Arnold Jansen op de Haar

It’s a war for the silly season. Spain is angry with the British about their actions off the coast of Gibraltar and that’s why the Spanish are making things difficult at the border. The UK is threatening to take the case to the European Court of Justice.

It’s a wonderful name: Gibraltar, ‘a place where they name the apes on the rocks after dignitaries’. It’s better not to be too drunk when pronouncing Gibraltar. Imagine you’re a librarian in Gibraltar and you have drunk six pints. ‘Who are you and what do you do?’ Just try to say three times in a row: ‘I’m a Gibraltarian librarian.’

The UK has just sent an aircraft carrier to the Mediterranean, HMS Illustrious, but it’s not what it seems: HMS Illustrious is merely ‘sailing by’ on her journey. In any case, she isn’t a proper aircraft carrier because she only carries helicopters, and the British haven’t got a proper aircraft carrier at the moment, but even so.

The fact that Gibraltar is a long-standing tax haven irks the Spanish. The British point out in return: ‘The Spanish have their own two enclaves in Morocco, but they have no plans to surrender them.’

And what about other tax havens? Is the circus prince of Monaco getting his forces ready to deal with French threats? Andorra and Liechtenstein too are on the highest alert.

In short, it will all die down, unless it stirs the Argentinians to action and they decide to invade the Falklands.

I’ve seen Gibraltar, although from a distance, because my travelling companion, who has lived in England for thirty years, didn’t want to go there. ‘It’s just like home,’ she said. We wanted to enjoy the ‘real Spain’, and that can be found just around the corner: the forever windy Costa de la Luz (Coast of Light).

Still, I do like these historical accidents. You can never have too many enclaves or overseas territories.

Two municipalities straddle the border between the Netherlands and Belgium: Baarle-Nassau (Dutch) and Baarle-Hertog (Belgian). Twenty-two enclaves belonging to Baarle-Hertog are in the Netherlands, and eight enclaves belonging to Baarle-Nassau are in Baarle-Hertog. A number of the Dutch enclaves are actually enclaves within Belgian enclaves on Dutch soil. In some cases a house even straddles the border: ‘I’m moving to Belgium to go to the toilet.’

Due to legal intricacies, the erotic video shop is located in Baarle-Nassau, and shops selling fireworks are open all year round in Baarle-Hertog. Even so, this has never caused the Dutch or Belgian military to be put on alert.

One of my friends lives in Huissen, which has belonged to the Netherlands since 1816 but for centuries was an enclave belonging to the Dukes of Kleve. My friends claims this is still noticeable. I think Huissen is typical of the villages in the area where I was born, but my friend maintains its people are different. ‘Return it to Germany,’ is my advice.

Until a few years ago Vaalserberg, with a height of 322.7m, was the highest hill in the Netherlands. However, when three islands in the Dutch Antilles, located more than 7000 kilometres away from the Netherlands, became Dutch municipalities, Mount Scenery on Saba is the highest mountain (877m).

This week Prince Friso died. The Dutch media speculated that he would be entombed in the Dutch Royal Family’s burial vault in Delft. ‘He even studied there.’ The media were adamant.

But after his marriage to Mabel, Prince Friso was no longer in the Royal Line of Succession, although, of course, he was still part of the royal family. The royal family has decided, putting it irreverently, to bury him in the back garden, near Drakensteyn Castle, the future home of Princess Beatrix and the place where Friso grew up.

So there he will lie on his own, far away from other members of the Orange family, near his mother’s house, in a kind of royal family enclave. Every day an elderly lady stands at his grave, with a bunch of freshly picked flowers from the garden. Flowers that match her hat.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:

Het is een beetje een zomeroorlog. Spanje is boos op de Britten om een akkefietje in zee bij Gibraltar en daarom doen ze moeilijk aan de grens. Het Verenigd Koninkrijk dreigt naar de Europese rechter te stappen.

Heerlijke naam: Gibraltar, ‘waar ze de apen op de rots vernoemen naar hoogwaardigheidsbekleders’. Je moet niet al te dronken zijn om Gibraltar uit te spreken. Stel je bent bibliothecaris in Gibraltar en hebt zes pinten bier op. ‘Wie ben je en wat doe je?’ Zeg dan maar eens drie keer snel achter elkaar: ‘Ik ben een Gibraltarese bibliothecaris.’

Nu heeft het Verenigd Koninkrijk een vliegdekschip naar de Middellandse Zee gestuurd, de HMS Illustrious, maar dat moeten we niet zo zien, de HMS Illustrious is ‘op doorreis’. Nou ja, het is ook geen echt vliegdekschip want het heeft alleen helikopters en de Britten hebben momenteel geen echt vliegdekschip, maar toch.

Dat Gibraltar al sinds jaar en dag een belastingparadijs is, is die Spanjaarden een doorn in het oog. De Britten zeggen: ‘Zelf hebben de Spanjaarden twee enclaves in Marokko, maar die gaan ze natuurlijk niet afgeven.’

En die andere belastingparadijzen? Zou die circusprins van Monaco al aan het mobiliseren zijn vanwege een Franse dreiging? Ook Andorra en Liechtenstein zijn al in de hoogste staat van paraatheid.

Kortom, het zal allemaal wel met een sisser aflopen, tenzij de Argentijnen het hierdoor weer op de heupen krijgen en de Falklands binnenvallen.

Ik heb Gibraltar gezien. Van afstand, want mijn reisgenote, die al dertig jaar in Engeland woont, wilde er niet heen. ‘Dat heb ik thuis ook,’ zei ze. Wij wilden ‘het echte Spanje’ proeven. En dat ligt daar met de Costa de la Luz (de Kust van het Licht), waar het altijd waait, net om de hoek.

Toch houd ik van die ongelukjes der geschiedenis. Voor mij kunnen er niet genoeg enclaves en overzeese gebieden zijn.

Op de grens van Nederland en België liggen de gemeenten Baarle-Nassau (NL) en Baarle-Hertog (BEL). Baarle-Hertog heeft 22 enclaves in Nederland en er liggen acht enclaves van Baarle-Nassau in Baarle-Hertog. Een aantal van deze Nederlandse enclaves vormt weer enclaves binnen de Belgische enclaves in Nederland. Soms loopt de grens dwars door een woonhuis heen. ‘Ik ga even in België naar de wc.’

Vanwege de wetgeving zit de erotische videotheek in Baarle-Nassau en zijn de vuurwerkwinkels het hele jaar geopend in Baarle-Hertog. Toch is er zowel in België als Nederland nog nooit om deze redenen een mobilisatie afgekondigd.

Ik heb een vriend die in Huissen woont. Huissen behoort al sinds 1816 tot Nederland maar het was eeuwenlang een enclave van het Hertogdom Kleef. Mijn vriend zegt dat je dat nog steeds kunt merken. Zelf vind ik het typisch een dorp uit de streek maar mijn vriend zegt dat de mensen er echt anders zijn. ‘Teruggeven aan Duitsland,’ is mijn advies.

Tot enkele jaren geleden was de Vaalserberg met 322,7 meter de hoogste berg van Nederland. Maar nadat drie eilanden van de Antillen, op meer dan 7000 kilometer afstand van Nederland, Nederlandse gemeenten zijn geworden, is Mount Scenery op Saba de hoogste (877 meter).

Deze week overleed prins Friso. De Nederlandse media speculeerden allemaal over zijn bijzetting in het familiegraf van de Oranjes in Delft. ‘Daar heeft hij ook gestudeerd.’ Ze wisten het zeker.

Maar Prins Friso behoort sinds zijn huwelijk met Mabel niet meer tot het Nederlandse koningshuis. Wel tot de koninklijke familie natuurlijk. De koninklijke familie besloot om hem, oneerbiedig gezegd, in de achtertuin te begraven. Vlakbij kasteel Drakensteyn, waar prinses Beatrix gaat wonen en hij zelf is opgegroeid.

Dus daar ligt hij, ver weg van de andere Oranjes, op zijn eentje, vlakbij het huis van zijn moeder. In een soort enclave van de koninklijke familie. Iedere dag staat er een oude dame bij zijn graf. Met zelf geplukte bloemen uit de tuin. Die passen bij haar hoed.

© Arnold Jansen op de Haar

  window.___gcfg = {lang: 'en-GB'};  (function() {    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);  })();