Skip to main content

A Bit of a Genetic Mess

Een genetisch zootje

March 23, 2015

By Arnold Jansen op de Haar

Last week a couple visited us. Apparently, according to newspaper articles, they belong to a special tribe: a tribe from the West Midlands. I don’t think they knew they belonged to a tribe, but it’s in the papers, so there must be some truth in it.

So what’s this all about? From research carried out at the University of Oxford, it transpires that the DNA of the population in the various parts of the United Kingdom is still the same as about 1,500 years ago. At least, it is if you look at people in each area who had four grandparents all born within 50 miles of each other.

Such research is actually investigating a population that no longer exists. I, for one, would like to know what percentage of the population they represent, these people with the local grandparents.

The difference in DNA between North and South Wales is greater than the differences between the English and the Scots. But, generally speaking, people living in Wales are, as far as their DNA is concerned, closest to the original inhabitants of this country, when it was populated by just hunter-gatherers.

The Vikings, it turns out, have only made genetic inroads on Orkney (25%).

The English (with four grandparents nearby) in central and southern England are 40% French, 25% German, 11% Danish and 9% Belgian. Don’t hold me to the exact figures, because the various papers quote different percentages.

But if you, as an Englishman, have a soft spot for Vikings on the underground, you’re likely to have Danish DNA. Do you like strong beer? It’s probably due to your Belgian ancestors. Do you have quite a few extra-marital affairs? You’re French, of course! And if you suddenly start talking very loudly, it must be because of your German family.

But to return to this one tribe in the West Midlands: their DNA is quite unique. What has been happening there in the West Midlands? Has history forgotten them? Otherwise, I didn’t spot anything at all odd about our friends, the visiting couple.

Cornwell and Devon are a special case. The difference in DNA is defined by the River Tamar, the border between the two counties.

London is, of course, a bit of a mess DNA-wise, but that’s not in the news, because all those grandparents obviously live somewhere else. Personally, I like a bit of a DNA mess: the result is diversity.

I don’t know if they’ve done similar research in the Netherlands, but when I travel the country by train, I’m always aware of a distinct difference between the North and the South, separated by the big rivers.

In southern trains, they chat politely. Girls and women getting on the train look smart. Here and there people are drinking a glass of wine or a beer. The atmosphere is one of cheerfulness and calmness. Regarding DNA, I think the southern Netherlands is more akin to Belgium than to the northern Netherlands.

North of the rivers, the language sounds harsher, and the people look as if they’ve just finished milking the cows. Well, in any case, they trudge along the platforms as if carrying a yoke with two buckets.

Which ancestor is responsible for these prejudices in me, I wouldn’t know. But there is something the matter with my Dutch DNA.

I have dark hair, and lots of it, especially in places that never see the light of day. Am I Spanish? I’m short, unlike most Dutchmen, and I quite like the good life, or as my doctor put it recently: ‘Are you drinking four cans of beer a day these days? I thought you didn’t drink more than one bottle of wine a day.’ It could well be that one of my ancestors was a lost Roman legionnaire.

The United Kingdom has long ceased to be a country made up of several tribes. The Oxford research almost makes you believe this is still the case.

Unfortunately, I too have arrived in England. So, for the sake of you here in England, let’s hope I won’t mix genetically with the local population. That would only result in an even greater mess.

© Arnold Jansen op de Haar
© Translation Holland Park Press

arnold jansen op de haar

Visit Arnold’s home page to find out more about his other publications.
 
Previous columns:
Email a Fairy
A Peeing Neanderthal
Fictional Brits
Bare Burka
Is Van Gaal a Turkey?
An Estate Agent in High Heels
A Boy from Westminster
Adventure in Amsterdam
Amalia & George
Cheering Quietly
Human Waste
D-Day for Poetry
A Dog in London
Van Gaal and Wurst
Baby King George
The Virgin Train from Birmingham
Nuclear Hospitality
Vladimir the Viking
Ski Girl with Moustache
Phoenix
Message From the Bathtub
A Consistent Resolution
Nigella’s Law
Selfie
Cowboy in the Kingdom
An Angry Philanthropist
Oligarch with Red Umbrella
The Lives of Others
Uproar in the Czar Peter House
A Postcard Home
An Angry Ladies’ Hairdresser
Syrian Football
The Man Who is Always Late
What will survive of us is love
A Gibraltarian Librarian
A Gay Sympathiser
Hot Pants Harry
Cycling Sustained by Aunt Corry’s Pancakes!
A Slight Inconvenience
Phoning an Extraterrestrial
Naked in a Ballet Class
The Ouch, Ouch, Ouch Threshold
Eurovision
A Sincere Person
King of the People
Thatcher’s Secret Weapon
A Cycling Jeweller
Eating Like the Pope
A Poet with Gout
A Plastic Foreign Horse
A Bit Sfifling
A Roman Catholic Queen

Afgelopen week was hier een echtpaar op bezoek. Ze waren van een bijzondere stam, zo begrijp ik nu uit de berichtgeving in de kranten: een stam uit de West Midlands. Ik denk dat ze het zelf nog niet wisten dat ze tot een stam behoorden, maar de kranten schrijven het, dus zal het wel zo zijn.

Wat is nu het geval? Uit onderzoek van de Universiteit van Oxford is gebleken dat de DNA-opbouw van de bevolking in de verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk nog hetzelfde is als zo’n 1500 jaar geleden. Althans, wanneer je in elk gebied de mensen onderzoekt van wie alle grootouders minder dan 50 mijl van elkaar geboren zijn.

Zo’n studie doet eigenlijk onderzoek naar een bevolking die niet meer bestaat. Ik zou bijvoorbeeld willen weten over welk percentage van de bevolking we het hebben. Met zulke grootouders, bedoel ik.

Het verschil in DNA tussen Noord- en Zuid-Wales is groter dan het verschil in DNA tussen Engelsen en Schotten. Maar in het algemeen lijken de mensen in Wales qua DNA het meest op de oorspronkelijke bewoners van dit land, toen er alleen nog jagers-verzamelaars woonden.

De Vikingen hebben eigenlijk alleen op Orkney genetisch huisgehouden (25%).

De Engelsen (met 4 grootouders dichtbij) in centraal- en zuid-Engeland zijn voor 40 % Frans, 25 % Duits, 11 % Deens en 9 % Belgisch. Pin mij niet vast op die cijfers, want verschillende kranten noemen verschillende percentages.

Maar wanneer u als Engelsman warme gevoelens krijgt bij Vikingen op de underground, dan heeft u waarschijnlijk Deens DNA. Houdt u van stevige biertjes, dan komt dat wellicht door uw Belgische voorvaderen. Bent u buitenechtelijk nogal actief? Frans natuurlijk! En praat u opeens heel luid, dan komt dat door uw Duitse familieleden.
 
Maar dan die ene stam in de West-Midlands. Hun DNA lijkt op dat van niemand. Wat is daar gebeurd in de West Midlands? Is de geschiedenis ze vergeten? Ik zag verder helemaal niks geks aan dat bevriende echtpaar.

Een bijzonder geval zijn Cornwall en Devon. Het verschil in DNA wordt bepaald door de rivier de Tamar, de scheidslijn tussen beide provincies.

In Londen is het qua DNA natuurlijk een zootje maar daar bericht men dan niet over. Want al die grootouders wonen natuurlijk ergens anders. Persoonlijk houd ik wel van een zootje qua DNA. Het levert diversiteit op.

Ik weet niet of er ook een dergelijk onderzoek in Nederland is uitgevoerd, maar als ik er per trein doorheen reis voel ik altijd een duidelijk verschil in DNA tussen Noord en Zuid, gescheiden door de grote rivieren.

In de zuidelijke treinen wordt zacht gekeuveld. Meisjes en vrouwen die binnenstappen zien er verzorgd uit. Hier en daar zit men in de trein aan een glas wijn of een biertje. Er heerst een opgewekte rust. Qua DNA heeft het zuiden van Nederland meer met België te maken dan met het noorden van Nederland, denk ik.

Noord van de rivieren klinkt de taal harder en zien de mensen eruit alsof ze net de koeien hebben gemolken. Nou ja, ze sjokken over de perrons alsof ze een juk met twee emmers dragen.

Wie voor deze vooroordelen in mij gezorgd heeft, weet ik ook niet. Maar met mijn eigen Nederlandse DNA is iets aan de hand.

Ik heb veel en donker haar. Vooral op plaatsen die het daglicht niet verdragen. Spaans? Ik ben on-Nederlands klein en tamelijk bourgondisch, of, zoals mijn dokter laatst tegen me zei: ‘Drink je tegenwoordig vier biertjes per dag? Ik dacht dat je niet meer dan één fles wijn per dag dronk.’ Mogelijk zit er in mijn familie een verdwaalde legioensoldaat.

Het Verenigd Koninkrijk is allang niet meer het land van verschillende stammen. Zo’n onderzoek uit Oxford zou je dat bijna wel doen geloven.

Helaas ben ook ik nog eens gearriveerd in Engeland. Dus nou is het voor u in Engeland maar niet te hopen dat ik me genetisch ga mengen met de plaatselijke bevolking. Het zou een nog groter zootje worden.

© Arnold Jansen op de Haar
"arnold

Eerdere columns:
E-mail een elfje
De plassende Neanderthaler
Fictieve Britten
Blote boerka
Is Van Gaal een kalkoen?
Een makelaar op hoge hakken
Een jongen uit Westminster
Avontuur in Amsterdam
Amalia & George
Zachtjes juichen
Menselijk afval
D-Day voor poёzie
Een hond in Londen
Van Gaal en Wurst
Baby King George
De Virgin trein uit Birmingham
Nucleaire gastvrijheid
Vladimir de Viking
Ski-meisje met snor
Feniks
Bericht vanuit de badkuip
Een consequent voornemen
De wet van Nigella
Selfie
Cowboy in het koninkrijk
Een boze filantroop
Oligarch met rode paraplu
Het leven van de anderen
Rumoer in het Tsaar Peterhuisje
Een briefkaart naar huis
Een boze dameskapper
Syrisch voetbal
De man die altijd te laat is
What will survive of us is love
Een Gibraltarese bibliothecaris
Homosympathisant
Hot Pants Harry
Fietsen op tante Corry’s pannenkoeken!
Een klein ongemak
Telefoneren met een buitenaards wezen
Naakt in de balletklas
Het Oeioeioei-drempeltje
Eurovisie
Een oprecht mens
Koning van het volk
Thatchers geheime wapen
Een fietsende jewelier
Eten als de paus
Een dichter met jicht
Een plastic buitenlands paard
Een beetje benauwd
Een katholieke koningin